Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Ανακοίνωση για την άρδευση του ελαιώνα της Άμφισσας

Γεμίζουμε πινακίδες, ...εκλογές έρχονται
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα, 17 Απριλίου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Εξέλιξη εργασιών αρδευτικού έργου ελαιώνα Άμφισσας Ν. Φωκίδας»

Προχωρούν οι εργασίες του έργου της άρδευσης του ελαιώνα Άμφισσας. Έχει ...
ξεκινήσει η πλήρης τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής του έργου και εντός του Απριλίου, θα υποβληθεί η Μελέτη Εφαρμογής, για το πρώτο τμήμα του έργου. Μέχρι στιγμής έχει γίνει:

Η εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο,

Η οργάνωση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων σε χώρο που ενέκρινε η Ι’ ΕΠΚΑ,

Η παραγγελία του 50% των απαιτούμενων χαλυβδοσωλήνων.

Η τοπογραφική αποτύπωση, η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και η έγκρισή της αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών, η οποία λόγω των εορτών του Πάσχα και του εύλογου χρόνου που θα χρειαστεί η Δ/νουσα Υπηρεσία να εγκρίνει την υποβληθείσα Μελέτη Εφαρμογής, η έναρξη των εργασιών εκτιμάται ότι θα είναι περί τις αρχές του Ιουνίου.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου