Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012

2ο ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ Ε.ΣΚ.Α.


17 έως 22 Απριλίου 2012
Δ Ι Ο Ρ Γ Α Ν Ω Τ Ε Σ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ : Προσφέρεται δωρεάν διαμονή σε ΟΛΟΥΣ τους αθλητές
που θα συμμετάσχουν στο τουρνουά. Θα τηρεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας έως
του αριθμού των 50 αθλητών.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Ελβετικό 7 γύρων
Θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι. Α΄ Όμιλος Διεθνές ΕΛΟ > 1750
Β΄ Όμιλος Διεθνές ΕΛΟ<1750
Στο Β΄ Όμιλο μπορούν να συμμετάσχουν κατόπιν έγκρισης του διοργανωτή και αθλητές
χωρίς Διεθνές ΕΛΟ.
Ο διοργανωτής έχει το δικαίωμα αλλαγής των παραπάνω όρων ανάλογα με το επίπεδο
των αθλητών που θα συμμετάσχουν .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 17 έως 22 Απριλίου 2012
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ: Επιβεβαίωση συμμετοχών Δευτέρα 16 Απριλίου έως τις
20:00
Κλήρωση 1ου Γύρου Τρίτη 17 Απριλίου 12:00
Τελετή Έναρξης Τρίτη 17 Απριλίου 17:00
1ος Γύρος Τρίτη 17 Απριλίου 17.30
2ος Γύρος Τετάρτη 18 Απριλίου 17:30
3ος Γύρος Πέμπτη 19 Απριλίου 10.30
4ος Γύρος Πέμπτη 19 Απριλίου 17.30
5ος Γύρος Παρασκευή 20 Απριλίου 17.30
6ος Γύρος Σάββατο 21 Απριλίου 17:30
7ος Γύρος Κυριακή 22 Απριλίου 10.30
ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ: 90 λεπτά για 40 κινήσεις + 15 λεπτά για όλη την παρτίδα + 30
δευτερόλεπτα ανά κίνηση από την πρώτη κίνηση
Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Σκακιστής – σκακίστρια, που δεν έχει προσέλθει για να αγωνιστεί μετά την πάροδο 60
λεπτών από την έναρξη των αγώνων, μηδενίζεται.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ:
α) Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων (εάν έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους).
β) Το κριτήριο Μπούχολτζ (βαθμοί αντιπάλων)
γ) Το κριτήριο Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
δ) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας (και τα κριτήρια άρσης της).
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Για την αρχική κατάταξη θα ληφθούν υπόψη κατά σειρά: Α. Το
Διεθνές ΕΛΟ και Τίτλος. Β. Το Εθνικό ΕΛΟ και Τίτλος Γ. Η Αλφαβητική ταξινόμηση
σύμφωνα με την λατινική γραφή του ονοματεπωνύμου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους τους σκακιστές/τριες,
με θεωρημένο Αθλητικό Δελτίο της ΕΣΟ ή άλλης Εθνικής Ομοσπονδίας έως τη
συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού συμμετοχών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ: Κ. Παπακωνσταντίνου
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ: Θα οριστεί με νεώτερη προκήρυξη
ΠΑΡΑΒΟΛΟ: 50€ για όλους τους παίκτες
ΕΠΑΘΛΑ ΝΙΚΗΤΩΝ:
1ος Νικητής: 20% των παραβόλων
2ος Νικητής: 12% των παραβόλων
3ος Νικητής: 10% των παραβόλων
4ος Νικητής: 8 % των παραβόλων
5ος Νικητής: 6 % των παραβόλων
6ος Νικητής: 5% των παραβόλων
* Στις ισοβαθμίες τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται με το σύστημα Χορτ (Το 50% των
επάθλων μοιράζεται ισόποσα και το άλλο 50% ανάλογα με τα κριτήρια ισοβαθμίας).
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Ενστάσεις κατά της απόφασης διαιτητή υποβάλλονται εγγράφως στο
Διευθυντή Αγώνων το αργότερο τριάντα (30) λεπτά μετά τη λήξη του γύρου και
συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο 50 ευρώ. Το παράβολο επιστρέφεται σε
περίπτωση δικαίωσης της ένστασης.
Τυχόν ενστάσεις θα εκδικάζονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων με δύο
αναπληρωματικά μέλη η οποία θα οριστεί από τον Διευθυντή αγώνων πριν την έναρξη
του 1ου γύρου. Οι αποφάσεις της επιτροπής θα εκδίδονται αυθημερόν και πριν την
κλήρωση του επόμενου γύρου, είναι δε οριστικές και αμετάκλητες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αθλητής ή αθλήτρια που ηττηθεί μία φορά χωρίς αγώνα θεωρείται ότι
αποχώρησε από το τουρνουά, εκτός αν η απουσία του θεωρηθεί αιτιολογημένη.
Επιτρέπεται σε κάθε παίκτη μία εξαίρεση απόλυτα αιτιολογημένη.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από αυτή την Προκήρυξη ή από
τους κανονισμούς της FIDE και της ΕΣΟ, αρμόδια είναι η διεύθυνση των αγώνων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει για το τουρνουά και
αξιόλογους παίκτες με διεθνές ΕΛΟ <1700 εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος
αριθμός των συμμετεχόντων.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 6937465325 (Ι.
Λαζογεώργου) στο παρακάτω e-mail: protamfissas@yahoo.gr .
Παρακαλούμε να αναγράφετε Ονοματεπώνυμο, Σύλλογο, ΕΛΟ και τηλέφωνο
επικοινωνίας.
Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας χρειάζεται η κατάθεση παραβόλου σε έναν από τους
παρακάτω λογαριασμούς μέχρι τις 12 Απριλίου. Η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου
καθορίζει και τη σειρά προτεραιότητας για τις φιλοξενίες.
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK αρ. λογ/σμού 0026-0417-00-0100219738
IBAN GR1702604170000000100219738
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ αρ. λογ/σμού 00089149976-8
IBAN GR9709660530000000891499768
Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος και του συστήματος
των αγώνων .
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: www.eskachess.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου