Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την ένταξη στο καινούργιο πρόγραμμα του Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαδικασίες για τη διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων που αφορούν την ενίσχυση για το Πρόγραμμα του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
Για την ένταξη στη διετή παράταση των ελαιοπαραγωγών που ήδη έχουν υπογράψει
και βρίσκεται σε ισχύ η αντίστοιχη σύμβαση με την /νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτην/κής θα πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :...

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έντυπο με προεκτυπωμένα στοιχεία, το οποίο θα παραλαμβάνουν με την
προσκόμιση του Α.Φ.Μ. τους, από
• Ε.Α.Σ. Άμφισσας
•Δ /νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής
• ΚΕΠΠΥΕΛ
2. Τίτλους Ιδιοκτησίας
(αντίγραφα κτηματολογίου, συμβόλαια με πιστοποιητικό μεταγραφής,
μισθωτήρια κ.τ.λ.)
3. Σχέδιο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) διετούς διάρκειας
4. Αντίγραφο πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου
5. Βεβαίωση του δημάρχου για τον τόπο μόνιμης κατοικίας (όχι απλώς
δημότης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου