Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Διόρισαν Πρωθυπουργό , θα διόρισουν και τις διοικήσεις στα Πανεπιστήμια, μιλάμε για χούντα.

Εκλογή νέων διοικήσεων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ τα μέλη των πενταμελών επιτροπών που ορίστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας σε επτά Πανεπιστήμια και επτά ΤΕΙ τα οποία αρνήθηκαν να υπογράψουν τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, για την εκλογή νέων διοικήσεων.

Πρόκειται για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Χαροκόπειο, το Ιόνιο, το Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τα ΤΕΙ Πάτρας, Καβάλας, Καλαμάτας, Λαμίας, Δυτ. ...
Μακεδονίας, Λάρισας και Σερρών.

Επίσης, δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη τα μέλη της αντίστοιχης επιτροπής στο πανεπιστήμιο Αθηνών, η συγκρότηση της οποίας συναντά το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, κάθε ΑΕΙ πρέπει να ορίσει πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από πρώην πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις ή τους αρχαιότερους καθηγητές, για να διενεργήσουν τις εκλογές για την ανάδειξη των οκτώ εκλεγμένων μελών ΔΕΠ κάθε νέου Συμβουλίου Διοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου