Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Στις 24 Μαϊου, ημέρα Τρίτη, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2011. Η παράταξή μας τοποθετήθηκε συνολικά και επί της ουσίας στο προτεινόμενο απο τη Διοίκηση Τεχνικό Πρόγράμμα. Στη συζήτηση έλαβαν μέρος εκτός από τον επικεφαλής Αποστόλη Καραχάλιο και οι υπόλοιποι δώδεκα σύμβουλοι του συνδυασμού.
Τα βασικά σημεία στα οποία στάθηκαν οι σύμβουλοι της παράταξης και άσκησαν κριτική, έχουν να κάνουν ως παρακάτω:
α) κανένα στοιχείο δεν τους επιδείχθηκε απο την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου το οποίο να ακολουθεί το γράμμα του νόμου, άρθρο 208,Ν.3463/06
και που αναφέρει ρητώς ότι " η δαπάνη για κάθε έργο ...
υπολογίζεται κατά προσέγγιση, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκθέσεις, προμελέτες, μελέτες ή άλλα στοιχεία" πόσω μάλλον αναφορικά με τα νέα έργα τα οποία προτάθηκαν για υλοποίηση απο το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2011.
β) ενώ επανειλημμένα ζητήθηκαν τα στοιχεία απο τους αρμοδίους υπαλλήλους ουδέποτε λάβαμε απάντηση φτάνοντας δε στο σημείο ο προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας να δηλώσει στο δημοτικό συμβούλιο ότι "στοιχεία δεν υπάρχουν". Υπενθυμίζουμε ότι το ίδιο γεγονός συνέβηκε και στην συνεδρίαση της 17ης Μαίου στην οποία αναγκαστήκαμε να ζητήσουμε αναβολή της συζητήσεως για το Τεχνικό Πρόγραμμα γιατί και πάλι δεν παρέχονταν τα στοιχεία που έπρεπε να μας παραδοθούν.
γ) δεν τηρήθηκε η διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 266,Ν.3852/10 παράγραφοι 1 και 4 σύμφωνα με τις οποίες " για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται το Πενταετές Τεχνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (Ε.Π.Δ.) και ετήσιο Προϋπολογισμό. Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται και υποβάλλεται μαζί με το Ε.Π.Δ., αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτημα σε αυτό". " Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ε.Π.Δ. και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ. και του προυπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο".
δ) Απο τα 15.634.210,84 ευρώ του προτεινόμενου προϋπολογισμού του Τεχνικού Προγράμματος μόνο το 7,55% αναφέρεται σε νέα έργα και δράσεις, δηλαδή ποσό ύψους 1.180.967,03 ευρώ, το οποίο ποσό προέρχεται και υπολογίζεται βάση της ΣΑΤΑ του 2010. Για τα υπόλοιπα κονδύλια τα οποία προέρχονται από μεταφερόμενα έργα παλαιοτέρων χρήσεων των δημοτικών ενοτήτων αλλά και απο άλλες πηγές ΟΣΚ, ΝΑΦ, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΠΑ κ.α. δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν οτι η χρηματοδότησή τους θα είναι απρόσκοπτη και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις θα εξοφληθούν τα δε έργα θα προχωρήσουν και θα ολοκληρωθούν στο ακέραιο. Συνεπώς στην ουσία οδηγούμαστε σε ένα "Εικονικό Τεχνικό Πρόγραμμα".
ε) Τα νέα προτεινόμενα έργα τα οποία παρουσιάζονται σε μεγάλο ποσοστό ακολουθούν την γνώριμη οδό των κατατμήσεων ομοειδών έργων, εκτός διαδικασίας μειοδοτικών δημοπρασιών και στα όρια απευθείας αναθέσεων, κάτι το οποίο οδηγεί στην επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και κατ' επέκταση των δημοτών μιάς και δεν επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο εκπτώσεις αλλά και η ποιότητα των εκτελούμενων εργασιών είναι αμφιλεγόμενη.

Στην δευτερολογία του, συνοψίζοντας τη θέση της παρατάξεως, ο επικεφαλής του συνδυασμού καταδίκασε τις παραπάνω ενέργειες και στηλίτευσε την μη τήρηση του νόμου και την προχειρότητα με την οποία προετοιμάστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα.
Η παράταξη μας στο τέλος της συζητήσεως αποχώρησε απο την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου καταγγέλοντας την όλη διαδικασία κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου