Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Οι δημόσιες επενδύσεις της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα, 29 Απριλίου 2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του έτους 2011.
Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε και το πρόγραμμα σχολικής στέγης του Ο.Σ.Κ. για το 2011.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της πολιτικής για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) για το έτος 2011, επιδιώκεται η ολοκλήρωση των ενταγμένων (συνεχιζόμενων) έργων, η κάλυψη όλων των ανεξόφλητων υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και των τοκοχρεολυσίων από τη λήψη δανείων καθώς και η ...
ένταξη νέων έργων που κρίνονται απαραίτητα και σύμφωνα με τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η κατανομή των πιστώσεων έγινε κατά απόλυτη προτεραιότητα για την κάλυψη των παρακάτω υποχρεώσεων:
1. Εξόφληση οφειλών προηγούμενου έτους, από εκτελεσθείσες εργασίες των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,
2. Εκτέλεση και ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων
3. Ένταξη νέων έργων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο με εξασφάλιση των διαθέσιμων πιστώσεων για την ομαλή υλοποίησή τους.Για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας:
Ταμειακό Υπόλοιπο (31/12/2010) 2.332.000 €
Κατανομή ΚΑΠ για έργα 3.023.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 5.355.000 €

Υποχρεώσεις - Οφειλές 2010 και προηγούμενων ετών ( - ) 3.188.000 €

Ποσό για κατανομή έργων 2.167.000 €

Άρα ξεκινάμε με αρνητικό πρόσημο, δηλαδή 856.000€ οφειλή από το 2010 και περίπου 500.000€ από οφειλές μη νομίμων δαπανών, οι οποίες όμως είναι απαιτηταίες και θα πληρωθούν με δικαστικές αποφάσεις. Σύνολο δηλαδή 1.356.000€.
«Με μετρήσιμους και ρεαλιστικούς στόχους καταρτίσαμε το πρόγραμμα από πόρους των Κ.Α.Π. του 2011 ύψους περίπου 1.800.000€, στο πλαίσιο της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που περνά η χώρα» τόνισε η αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κα Γιώτα Γαζή.
«Δεν επιδιώκουμε να εγγράψουμε πιστώσεις που θα μείνουν στα χαρτιά και θα εντυπωσιάσουν τους πολίτες σήμερα, αλλά θα τους απογοητεύσουν αύριο».
«Οι πιστώσεις είναι αναγκαίες για να τελειώσουν όλα τα νέα έργα το 2011, και να μην υπάρχουν οφειλές τα επόμενα έτη. Η μόνη εξαίρεση είναι η μελέτη του περιφερειακού δρόμου Πολυδρόσου η οποία είναι αδύνατο να απορροφήσει περισσότερες πιστώσεις το τρέχον έτος.
Τα νέα έργα που εντάξαμε είναι: η αποκατάσταση των δύο επαρχιακών δρόμων Ιτέας – Δεσφίνας και Γαλαξιδίου – Πεντεορίων, η συντήρηση του επαρχιακού δικτύου, η παράκτια προστασία Ερατεινής – Τολοφώνας, η μελέτη για την κατασκευή τεχνητού υφάλου στην θαλάσσια περιοχή Ιτέας – Γαλαξιδίου, η αποκατάσταση της ζημιάς στο χείμαρρο Μαραθιά, οι αναπλάσεις σε Αγία Ευθυμία και Πολύδροσο καθώς και διάφορα μικρά έργα που αντιμετωπίζουν προβλήματα καθημερινότητας.
Τέλος αφήσαμε αδιανέμητο ποσό 378.228€για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αλλά και για να εντάξουμε καινούργια έργα από τις εκπτώσεις των υπαρχόντων και το 20% των Κ.Α.Π. που έχει κρατηθεί και θα μας δοθεί σύντομα» διευκρίνισε η κα Γαζή.
Ακολουθεί πίνακας έργων Κ.Α.Π.
Α/Α
ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΟΣ (€)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-ΣΕΩΝ ΕΩΣ 31-12-2010 (€)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 1-1-2011
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


ΓΕΩΡΓΙΑ

1
2006
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ
226.000,00
81.203,92
144.796,08
144.796,08

2
2007
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΣΤΡΩΜΗΣ
22.000,00
0,00
22.000,00
22.000,00

3
2010
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΛΙΛΑΙΑΣ
36.000,00
0,00
36.000,00
36.000,00ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

1
2005
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΓΕΦΥΡΑΣ · ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΜΟΡΝΟ (ΜΑΛΑΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ"
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00

2
2007
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
310.764,00
0,00
310.764,00
50.000,00
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3
2008
2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΟΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ - ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ
590.686,22
549.300,00
41.386,22
41.386,22

4
2010
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑ Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ)
115.685,82
113.655,91
2.029,91
2.029,91
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
5
2010
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΓΕΡΗ Δ. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ)
144.000,00
141.479,71
2.520,29
2.520,29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ
6
2010
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ - ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ
531.971,11
523.566,70
8.404,41
8.404,41
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
7
2010
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ - ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΚΑΙ Ε.Ο. ΑΜΦΙΣΣΑΣ - ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΟΥΛΑ 
206.351,92
198.621,52
7.730,40
7.730,04
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
8
2010
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΕΛΛΙΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ
365.988,51
39.000,00
326.988,51
326.988,51
ΠΡΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ
9
2010
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
191.760,00
190.489,86
1.270,14
1.270,14
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
10
2010
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΣΜΩΝ
253.000,00
246.300,00
6.700,00
6.700,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
11
2010
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ  ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
301.667,27
288.994,07
12.673,20
12.673,20
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
12
2010
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
450.000,00


450.000,00

13
2010
ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ε.Ο. ΑΠΌ ΚΟΜΒΟ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΡΡΑΣ ΕΩΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ
15.000,00


15.000,00

14
2011
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΤΥΛΙΟΡΕΜΜΑ Δ.Δ. ΣΤΙΛΙΑΣ Δ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ"
7.535,82


7.535,82

15
2011
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΙΤΕΑΣ - ΔΕΣΦΙΝΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ( Β΄ΦΑΣΗ )
500.000,00


500.000,00

16
2011
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ
150.000,00


150.000,00

17
2011
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
20.000,00


20.000,00ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1
2002
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΖ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΖ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
55.480,58
0,00
55.480,58
55.480,58

2
2011
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ - ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ
200.000,00


200.000,00ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1
2010
ΑΓΟΡΑ Η ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ
255.000,00
0,00
255.000,00
255.000,00
ΠΡΟΓ. ΣΥΜΒΑΣΗ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1
2007
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΣΩΤΑΙΝΑΣ Δ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
84.150,00
81.959,86
2.190,14
2.190,14
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                      ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
2
2007
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ Δ.Δ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ Δ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
132.005,48
127.372,07
4.633,41
4.633,41
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                      ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
3
2007
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ  ΝΗΣΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
86.488,14
57.811,28
28.676,86
28.676,86

4
2008
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Τ..Δ.ΚΕΡΑΣΙΑΣ Δ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
19.282,30
0,00
19.282,30
19.282,30
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
5
2008
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
550.550,00
541.450,00
9.100,00
9.100,00
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
6
2009
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Δ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ Δ. ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
88.540,37
85.197,84
3.342,53
3.342,53
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ   ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
7
2009
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ Δ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
58.651,67
0,00
58.651,67
58.651,67
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
8
2009
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ  Δ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
173.000,00
0,00
173.000,00
173.000,00
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ   
9
2010
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΖΩΡΙΑΝΟΥ, ΚΕΡΑΣΙΑΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ, ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ Δ. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ (Β ΦΑΣΗ)
88.262,03
85.975,65
2.286,38
2.286,38
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
10
2010
ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Δ.Δ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ
340.545,41
0,00
340.545,41
340.545,41
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
11
2010
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΝΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ - ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ 
188.121,87
173.431,14
14.690,73
14.690,73
ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΕΓΓΡΙΣΕΙΣ
12
2010
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΑ Τ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
500.000,00
0,00
500.000,00
500.000,00
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ   


ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

1
2009
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ - ΚΛΗΜΑΤΟΣ - ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ (ΑΝΩ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ) - ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΤΟΥ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ
526.687,41
0,00
526.687,41
251.143,00ΔΙΑΦΟΡΑ

1
2002
ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
2
2006
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Δ.Δ. ΖΟΡΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
182.400,00
142.500,00
39.900,00
39.900,00
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
3
2006
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΟΥ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
347.161,38
70.010,80
277.150,58
277.150,58

4
2008
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ. ΧΡΙΣΣΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ
650.627,19
615.147,00
35.480,19
35.480,19
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
5
2008
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.ΔΕΣΦΙΝΑΣ
510.479,95
435.258,55
75.221,40
75.221,40
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
6
2008
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ. ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ  Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ
587.391,74
486.563,44
100.828,30
100.828,30
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
7
2010
ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΠΑ ΙΤΕΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΒΙΑΣ
894,36
0,00
894,36
894,36
ΟΦΕΙΛΗ
8
2011
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΥΦΑΛΟΥ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΙΤΕΑΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
38.000,00


38.000,00

9
2011
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
35.000,00


35.000,00

10
2011
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΩΛΕΩΝ ΚΑΜΠΙΑΣ ΑΠΌ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΙΑ ΠΕΥΚΗΣ
25.000,00


25.000,00

11
2011
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΣΤΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
20.000,00


20.000,00

12
2011
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΟ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΜΑ
250.000,00


250.000,00

13
2011
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
30.230,00


30.230,00

14
2011
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
20.000,00


20.000,00ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ

1
2007
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Δ.Δ. ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ
106.125,62
50.918,02
55.207,60
55.207,60
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
2
2007
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
198.883,62
55.103,84
143.779,78
147.122,63
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
3
2008
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ 5/42 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΗΜΑ ΔΩΡΙΔΑΣ
125.575,64
123.500,00
2.075,64
2.075,64
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
4
2008
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΒΟΡΟΥ
87.369,04
84.398,78
2.970,26
2.970,28
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ    
5
2009
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΝΘΙΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΙΔΙΩΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ
56.000,00
16.779,00
39.221,00
39.221,00
ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒΑΣΗ   ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ11.116.314,47
5.605.988,96
3.749.559,69
4.977.359,61ΑΚΑΤΑΝΕΜΗΤΟ ΠΟΣΟ
378.288,39


378.288,39ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
11.494.602,86


5.355.648,00Ακολουθεί πίνακας έργων Ο.Σ.Κ.

Α/Α
ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ
 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ   (€)
 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΟΣ (€)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ-ΣΕΩΝ ΕΩΣ 31-12-2010 (€)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΝ 1-1-2011
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2011
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
2007
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ
422.159,28
427.667,37
226.308,92
201.358,45
201.358,45

2
2007
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΔ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Δ. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ
40.320,00
40.320,00
39.078,23
1.241,77
1.241,77

3
2007
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΔ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ
186.263,37
191.603,37
186.226,09
5.377,28
5.377,28

4
2009
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ
250.000,00
173.634,36
0,00
250.000,00
173.634,36
ΑΠ. 127/426/18-2-09               ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 1999ΣΕ04760004, ΣΑΕ 047/6


ΣΥΝΟΛΑ
898.742,65
833.225,10
451.613,24
457.977,50
381.611,86

2 σχόλια:

  1. Η ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ ΤΖΙΦΟΣ.ΚΑΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΡ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αν είναι δυνατόν θέλουν να πληρώσουν μελέτη για να φτιάξουν τεχνητό ύφαλο στην περιοχή Ιτέας Γαλαξιδίου.
    Έχουν μετρήσει πόσους φυσικού υφάλους και πόσα νησάκια έχει η περιοχή;

    ΑπάντησηΔιαγραφή