Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού άξονα Αράχωβα – Λιβάδι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπογράφηκε από το Νομάρχη Βοιωτίας Κλέαρχο Περγαντά η σύμβαση κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού άξονα Αράχωβα – Λιβάδι», προϋπολογισμού 500.000 €
Ο Νομάρχης Βοιωτίας Κλέαρχος Περγαντάς υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού άξονα Αράχωβα – Λιβάδι». Το συγκεκριμένο έργο, ύστερα από επιτακτικό αίτημα του Νομάρχη, έχει ενταχθεί με προϋπολογισμό 500.000 € στη ΣΑΕ της Περιφέρειας. Με την ανάληψη των νομικών ...
δεσμεύσεων ξεκινά άμεσα η κατασκευή μιας σημαντικής παρέμβασης για την Αράχωβα και όλη την ευρύτερη περιοχή.
Με το έργο προβλέπεται καθαρισμός των πρανών, άρση των καταπτώσεων, τοποθέτηση πλέγματος και φράχτη για την κατακράτηση των βράχων, κατασκευή τοίχων προστασίες και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
Αξίζει να επισημανθεί, ότι πρόκειται για μια συνεχιζόμενη προσπάθεια της Νομαρχίας, αφού ο δρόμος Αράχωβα – Λιβάδι παρουσιάζει ιδιαιτερότητες (πτώση βράχων, χαμηλές θερμοκρασίες, παγετούς, κ.λ.π.) και απαιτεί συνεχείς βελτιώσεις. Για το λόγο αυτό η Νομαρχία, προέβαινε διαρκώς στην έγκριση υλοποίησης έργων και παρεμβάσεων στο δρόμο από Αράχωβα προς Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες κυκλοφορίας για τους κατοίκους και τους πολυάριθμους επισκέπτες της περιοχής.
Η καλή κατάσταση του δρόμου συμβάλει στην ανάπτυξη της Βοιωτίας, αλλά και των όμορων Νομών, αφού αποτελεί συνδετήριο για τη Φωκίδα και τη Φθιώτιδα.
http://thivagr.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου