Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης για το σημερινό Νομαρχιακό συμβούλειο

Α/ Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε όποια συζήτηση και λήψη αποφάσεων την κρίσιμη αυτή περίοδο, χωρίς την απαραίτητη συναίνεση και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, εν όψει και των αλλαγών από 1ης Ιανουαρίου 2011 σε Δημοτικές Αρχές και Περιφέρεια.
Β/ Η φυσική μας απουσία, επ΄ουδενί δεν πρέπει να εκληφθεί ως μή συμμετοχή στις κινήσεις και δράσεις που σκοπό έχουν την αναστολή της όποιας λήψης αποφάσεων απο το Νομαρχιακό Συμβούλιο μέχρις αναλήψεως των καθηκόντων των νέων Δημοτικών Συμβούλων, των Δημάρχων Δελφών και Δωρίδος, του Περιφερειάρχη και των νέων Συμβούλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Αντίθετα, δηλώνουμε παρόντες και κάθετα αντίθετοι σε αποφάσεις που δεσμεύουν τις νέες αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εκπρόσωποι των οποίων σταδιακά ορκίζονται και αναλαμβάνουν καθήκοντα από 1/1/2010 σε όλη την Ελλάδα. Οι αντιρρήσεις και ενστάσεις μας επιθυμούμε να έχουν αποδέκτες, παλαιούς και νέους δημοτικούς συμβούλους καθώς και τους συμβούλους της περιφέρειας ....
Στερεάς Ελλάδας, στους οποίους δίνουμε την εξουσιοδότηση να αποτρέψουν κάθε είδους αποφάσεις από τo απερχόμενο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας.
Γ/ Οι αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου, εκτός του ότι δεν είναι σύννομες είναι και ασύμβατες με τον Καλλικράτη, που αποτελεί νόμο του Κράτους. Επί παραδείγματι, πώς είναι δυνατόν, η καταργούμενη Νομαρχία Φωκίδας να πάρει αποφάσεις που θα αφορούν στη Φωκίδα τους δύο νέους Δήμους (Δελφών και Δωρίδας) σε συνδυασμό με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη Νομαρχία στους Δήμους?
Δ/ Το Πολιτιστικό Κέντρο Στρώμης, έχει γίνει αποδέκτης διαμαρτυριών και αντιρρήσεων αναφορικά με τις ενέργειες των μεταλλευτικών εταιρειών για τις δραστηριότητες εξόρυξης βωξίτη στην περιοχή μας. Αντίθετα, πληθαίνουν εκείνοι που ενδιαφέρονται ξανά, λόγω της οικονομικής κρίσης, να δραστηριοποιηθούν εργασιακά και επιχειρηματικά στην Φωκίδα, στους τομείς της ελαιοκαλλιέργειας, βιοκαλλιεργειών, αγροτουρισμό κ.α. Εν όψει όλων των ανωτέρω, κανείς δεν δικαιούται να αποφασίσει μόνος του για το μέλλον.

Η Φωκίδα ερήμωσε και δεν αναπτύχθηκε μεταπολεμικά για λόγους οι οποίοι είναι γνωστοί σε όλους.
Κανένας πλέον από τους εκπροσώπους της κεντρικής κυβέρνησης ή από τις απερχόμενες αυτοδιοικητικές αρχές, δεν νομιμοποιείται να αποφασίσει βιαστικά για το μέλλον του τόπου.
Μετά από τόσες περιβαλλοντικές και οικιστικές καταστροφές, ας αφήσουμε για λίγο τον τραυματισμένο τόπο «στην περιβαλλοντική του ησυχία».
Έχουμε το χρόνο, από το νέο έτος, μέσα από συναίνεση και διαβούλευση να αποφασίσουμε, σύμφωνα με το νόμο και τους θεσμούς, το μέλλον που θέλουμε, με ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης. Δεν είναι αναγκαστικά επιλογή μας, για πολλούς από εμάς να ζούμε μακριά απο τον τόπο μας. Όπως, και για όσους έμειναν ''στα πάτρια εδάφη'', δεν υπάρχουν πλέον άλλες επιλογές. Οι πολιτικές και πρακτικές του παρελθόντος χρεωκόπησαν, και δεν έχουν μέλλον. Οι σκέψεις και φιλοδοξίες για μιά άλλη Φωκίδα καθίστανται πλέον πραγματικότητα και όνειρο της πλειοψηφίας. Μία ''άλλη Φωκίδα'' με την έννοια της οργάνωσης και αυτοδιοίκησης είναι στο προσκήνιο. Η Φωκίδα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Προστασίας της Φύσης, του Δάσους, των Νερών και των Οικοσυστημάτων. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες του θα έπρεπε σήμερα να διατυπώνουν τις ανωτέρω σκέψεις και να έχουν αναλάβει δράση για τα αυτονόητα και όχι το αντίθετο. Και ακριβώς επειδή δεν πράττουν τα αυτονόητα για το γενικό συμφέρον, εμείς οι πολίτες, που δεν συμφωνούμε με ενέργειες που θεωρούμε αντίθετες με το γενικό συμφέρον, λέμε όχι σε κάθε πράξη ή παράλειψη που ζημιώνει τον τόπο μας και την βιωσιμότητα της Φωκίδας στο μέλλον.

Επαναλαμβάνουμε και παρακαλούμε ξανά, τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου, να μην λάβουν καμιά απόφαση την Τρίτη 21/12/2010, που να σχετίζεται με τις 15 κρίσιμες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορούν κυρίως εξορυκτικές δραστηριότητες και αιολικά πάρκα.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2010

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Στρώμης
Γιώργος Πετσωτάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου