Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Εκδήλωση του Συνδέσμου Φιλολόγων Νομού ΦωκίδαςΟ Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Φωκίδας
οργανώνει σήμερα Δευτέρα 19-4-2010
εκδήλωση στην
αίθουσα συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου της Άμφισσας
στην πάνω πλατεία (Πλατεία Κεχαγιά)
αφιερωμένη στον Νίκο Καζαντζάκη
στις 7:00 μ.μ.

1 σχόλιο:

  1. Τιμή στο χυδαιότερο Αντίχριστο! Ο Καζαντζάκης είναι ό χυδαιότε­ρος και αισχρότερος υβριστής τού Θεανθρώπου. Ό µεγαλύτερος µέχρι τώρα οπό τούς αντιχρίστους, πού προετοιμάζουν τό έδαφος γιό τον κατ' εξοχήν Αντίχριστο. Με τό έργο του ΄<< ο τελευταίος πειρασμός» ξέρασε πάνω στο πανάσπιλο πρόσωπο τού Χριστού όλο τό βόρβορο τής βρωμερής και διεστραµ­µένης ψυχής του. Ήταν και µηδενι­στής. Σφράγισε τη σατανική ζωή του µε τό επίγραµµα στον τάφο του, «Δεν πιστεύω τίποτε, δεν ελπίζω τί­ποτε, είμαι λεύτερος»! 'Όταν δε έτη µετά τό θάνατό του άνοιξαν τον τά­φο του, οι άνθρωποι αντίκρισαν φο­βερό και απαίσιο θέαμα. Ήταν αδιάλυτος και τυμπανιαίος! Αυτό βεβαί­ωσε στον συντάκτη τού παρόντος σχολίου σοβαρός Κρητικός δημοσιογράφος.

    Κοσμικοί άνθρωποι, συγγραφείς, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και άλλοι, είναι θαυμαστές και εγκωμιαστές τού Καζαντζάκη. Προ ετών µάλιστα σε µία συζήτησι σε ραδιοφωνικό σταθμό των Άθη­νών ένας από τους συνομιλητές είπε: «Τι θα λέγατε ν' ανακηρυχθεί ό Καζαντζάκης άγιος;». Και άλλος απάντησε: (,Αν ό Καζαντζάκης δεν είναι άγιος, τότε ποιος είναι άγιος;» ...

    Ό κόσμος χωρίς Χριστό, ό άκοσμος κόσμος, που κυβερνάται από τον κοσμοκράτορα, τον Σατανά, είναι φυσικό να θαυµάζn και να εγκωµιάζn τον αντίχριστο Καζαν­τζάκη. 'Αλλά δυστυχώς θαυμαστές και εγκωμιαστές αυτού τού αντιχρί­στου είναι και µερικοί άνθρωποι της Εκκλησίας, µάλιστα και κληρικοί. Το παρελθόν έτος 2007 µολύνθηκε µε άλλες ασέβειες, µολύνθηκε και µε την κορυφαία ασέβεια, ότι έξ αφορμής των 50 ετών από τό θάνατο αυτού τού αντίχριστου ονομάσθηκε «έτος Καζαντζάκη». Εκδηλώσεις οργανωθήκαν, για να τιμηθεί ό άτιμος. Τίμησαν δε τον άτιμο και χρι­στιανοί και κληρικοί. Γιατί; Διότι υπήρχε λογοτέχνης; Είναι λογοτε­χνία και ή βορβορώδης συγγραφική παραγωγή; 'Έστω! 'Αλλ' αν ό Καζαν­τζάκης έγραφε ένα βορβορώδες βι­βλίο, µε τό οποίο να ύβριζε προσω­πικώς και όνοµαστικώς κάποιον απ' αυτούς τους χριστιανούς ή κληρι­κούς, ό ύβριζόµενος αυτός χρι­στιανός ή κληρικός θα θαύμαζε και θα εγκωμίαζε τον Καζαντζάκη; ... 'Αλλοίμονο! Μπορεί να νοµίζωµε, ότι αγαπάμε τό Χριστό, και αυτό να είναι ψευδαίσθηση (Από τον "ΣΤΑΥΡΟ")

    ΑπάντησηΔιαγραφή