Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010

Δήμο με έδρα τους Δελφους μαζί με την Αράχωβα και την Ιτέα αποφάσισαν οτι θέλουν οι Δελφοί

H Απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών για τον Καλλικράτη - (19/02/2010)

Στη συνεδρίαση της 18ης Φεβρουαρίου 2010, το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών συζήτησε την επίσημη θέση που ο Δήμος Δελφών θα στηρίξει σχετικά με το σχέδιο «Καλλικράτης». Μετά από διαλεκτική συζήτηση όλων των μελών του Δ.Σ. και αφού ακούστηκαν όλες οι προτάσεις (εισηγητική πρόταση Δημάρχου, πρόταση διατήρησης της αυτονομίας του Δήμου, πρόταση συνένωσης με Ιτέα, πρόταση συνένωσης με Αράχωβα, πρόταση καταψήφισης του σχεδίου «Καλλικράτης»), υπερψηφίστηκε τελικά (κατά πλειοψηφία) η εισήγηση του Δημάρχου Δελφών Παναγιώτη... Καλτσή για διαβούλευση προθέσεων συνένωσης σε έναν νέο ενιαίο Δήμο, των όμορων Δήμων Δελφών – Ιτέας – Αράχωβας (και όποιων άλλων όμορων Δήμων το επιθυμούν) με όνομα «Δήμος Δελφών» και με έδρα τους Δελφούς.
Η ψηφισθείσα εισήγηση έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 / 02 /2010

ΘΕΜΑ: Η νέα διοικητική μεταρρύθμιση και η θέση του Δήμου Δελφών σχετικά με το σχέδιο Καλλικράτης.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ειδικών και την εκφρασθείσα από τα ΜΜΕ αυτοδιοικητική εμπειρία τα κύρια χαρακτηριστικά του “Δήμου του 21ου Αιώνα” θα πρέπει να είναι:
Δήμος ανοιχτός με δυναμικό χαρακτήρα υπό την έννοια ότι ο Δήμος αντιλαμβάνεται σταθερά τις αναγκαίες κάθε φορά αλλαγές, τις υιοθετεί, τις προετοιμάζει και τις πραγματοποιεί.
Δήμος καινοτομικός, πρωτοπόρος και ψηφιακός.
Δήμος πολιτικός και κοινωνικός, υπό την έννοια ότι επιδιώκει να είναι σε αρμονία με τη δημοκρατική πολιτεία και το πολιτικό σύστημα, φροντίζοντας για την κοινωνική συνοχή και τις ανάγκες των πολιτών. Δήμος μέσα στη ζωή και σε πλήρη αντιστοιχία με τα καθημερινά προβλήματα των πολιτών.
Δήμος μεταρρυθμιστικός με ικανότητες μετασχηματισμού της θεωρίας σε πράξη, με την έννοια ότι μπορεί να αξιοποιήσει τις δημόσιες πολιτικές, τη σύγχρονη γνώση και τις εμπειρίες διακυβέρνησης για την ανάπτυξη όλων των συστημάτων προσφοράς υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πολίτες.
Δήμος που γνωρίζει να μαθαίνει, να αυτoργανώνεται και που ενεργεί με Συνολική Διοικητική Ικανότητα και εκτελεί κάθε έργο υποδομής και ανάπτυξης.
Δήμος που ενεργεί με διαφάνεια και που διαβουλεύεται και λογοδοτεί στους πολίτες.
Δήμος ο οποίος ενσωματώνει το καινούργιο και εξελίσσεται.

- Μια ανάλυση αυτών των κύριων, κάπως εξιδανικευμένων, χαρακτηριστικών του «Δήμου του 21ου Αιώνα» αποκαλύπτει ότι από μόνος του ο Δήμος Δελφών με τα δύο δημοτικά του διαμερίσματα Δελφών και Χρισσού δεν φαίνεται δυστυχώς να ανταποκρίνεται με την προτεινόμενη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», ούτε φαίνεται ότι μπορεί να καταταγεί ο Δήμος Δελφών σε μια ειδική κατηγορία, βασισμένη μόνο στον ιστορικό και πολιτισμικό του χαρακτήρα.

Μια ενδιαφέρουσα ενυπόγραφη επιχειρηματολογία για ενοποίηση των δήμων Αράχωβας και Δελφών ήρθε στο φως δια μέσω e-mail που έχει ως εξής:
“Με αφορμή το σχέδιο Καλλικράτης και με δεδομένη την δημόσια διαβούλευση που ευαγγελίζεται η νέα κυβέρνηση, πέρα από τις προτάσεις που ήδη έχουν κατατεθεί, έχουμε να προτείνουμε μια νέα πρόταση, η οποία ίσως αποκαταστήσει με την εφαρμογή της την διοικητική ενοποίηση της Παρνασσίας Νάπης (Δελφικό τοπίο).Η πρόταση μας αφορά την ενσωμάτωση του δήμου Αράχοβας με το δήμο Δελφών και με όποιες άλλες πόλεις του Δήμου Φωκίδας καταστεί απαραίτητο να συμμετέχουν για να δημιουργηθεί ο νέος δήμος. Εξυπακούεται ότι το όνομα του νέου δήμου θα είναι «Ενιαίος Δήμος Δελφών» . Πιστεύουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι οι οποίοι οδηγούν στην αποδοχή της πρότασης αυτής, μερικούς από τους οποίους σας παραθέτουμε:
Α. Ιστορικοί – Μυθολογικοί Στην αρχαιότητα η σημερινή περιοχή Αράχοβας-Δελφών, την οποία διέρρεε ο αρχαίος Πλειστός Ποταμός ήταν ένας ενιαίος χώρος οριζόμενος ως Παρνασσία Νάπη και ανήκε στο Μαντείο των Δελφών. Στην περιοχή αυτή που απλώνεται μεταξύ των νοτίων υπωρειών του Παρνασσού και της απέναντι Κίρφεως (Ξεροβούνι) αναφέρεται από τον Όμηρο (Ραψωδία τ) ότι κατοίκησε ο βασιλιάς Αυτόλυκος με τους γνωστούς απογόνους (Ιάσωνα και Οδυσσέα) .Με τα μέχρι σήμερα ιστορικά δεδομένα «μητρική» πόλη της Αράχοβας είναι η αρχαία Ανεμώρεια, χτισμένη Δυτικά της σημερινής Πόλης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο παλαιός δήμαρχος Αράχοβας Λουκάς Παπαϊωάννου το 1874 ζήτησε την μετονομασία της Αράχοβας σε Ανεμώρεια. Η ιστορία του τόπου της Αράχoβας κοιτάει προς δυσμάς.
Β. Γεωγραφικοί Όλη η λεκάνη απορροής στην οποία ανήκει η Αράχοβα βλέπει προς τη πλευρά της Φωκίδας. Ο αρχαίος Πλειστός ποταμός που δημιούργησε τον κάμπο της Ιτέας ξεκινά από τη περιοχή της Αράχοβας, η δε κοιλάδα του αποτελεί το δελφικό τοπίο του οποίου τον αναλλοίωτο χαρακτήρα ήμαστε υποχρεωμένοι να διατηρήσουμε αναλλοίωτο.
Γ. Πολιτισμικοί Λόγω της ύπαρξης του Λυκείου στην Αράχωβα πολλές γενιές παιδιών από τους Δελφούς μαθήτευσαν σε αυτό. Η μικρή απόσταση και η κοινή σχεδόν μονοκαλλιέργεια της ελιάς, δημιούργησαν επαφές και κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ο Τουρισμός, προς το ιερό των Δελφών, πριν ακόμα δημιουργηθεί το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, ήταν σημείο αναφοράς των κατοίκων Δελφών και Αράχοβας. Ας μην ξεχνάμε και το πανηγυράκι του Αγίου Γεωργίου, τα δρώμενα του οποίου έχουν άμεση σχέση με τα αρχαία Πύθια που γίνονταν στους Δελφούς και που ήταν η δεύτερη γιορτή στην αρχαιότητα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τέλος η Αράχωβα ήταν από την Αρχαιότητα και είναι η πύλη εισόδου προς τη Φωκίδα αποτελώντας πάντα ένα κομμάτι της.
Δ. Οικονομικοί Η ίδια κοιλάδα με τις ελιές, το προστατευόμενο από την UNESCO(ως παγκόσμια κληρονομιά) ενιαίο δελφικό τοπίο, του οποίου είμαστε συνιδιοκτήτες και συνδιαχειριστές, ο τουρισμός προς τον ιερό τόπο των Δελφών το καλοκαίρι ,αλλά και το Χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού το χειμώνα αποτελούν ένα αδιαίρετο οικονομικό σύνολο. Είμαστε σίγουροι ότι αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους κατοίκους των Δελφών και όχι μόνο, μπορεί ο τόπος μας να γίνει κέντρο παγκόσμιας προσοχής και επίσκεψης, όχι μόνο ως τουριστικός προορισμός ,αλλά και ως πνευματικό κέντρο διεθνούς εμβέλειας. Δεν πρέπει επίσης να αγνοήσουμε τις δουλειές που ως εργαζόμενοι έκαναν οι πατεράδες μας στην περιοχή της Φωκίδας ως άριστοι οικοδόμοι, στους Δελφούς, Ιτέα και Άμφισσα και εποχιακοί εργάτες όταν υπήρχαν δουλειές στην περιοχή.
Πριν από το 1940 όποιος Αραχωβίτης ήθελε να πάει στην Αθήνα έπρεπε να πάει με καράβι από την Ιτέα. Μπορεί οι εποχές να έχουν αλλάξει αλλά ακόμα και συναισθηματικοί λόγοι από την αίσθηση του τοπίου συντείνουν προς την κατεύθυνση ενότητας της Αράχωβας με την περιοχή της Φωκίδας. Τώρα είναι η ευκαιρία για την αποκατάσταση της ενότητας στην περιοχή. Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας προς αυτή την κατεύθυνση”.
Μπακολουκάς Στέργιος- Οικονομάκης Βαγγέλης- Στυλιάρης Στάθης

΄Όπως αναφέρθηκε και στην 28.01.2010 διαβούλευση που έλαβε χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, ο Δήμος Αράχοβας έχει προτείνει μεταξύ των άλλων και τη συνένωσή του με το Δήμο Δελφών. Ακολουθεί απόσπασμα της Απόφασης που αφορά την προαναφερόμενη πρόταση.
Από τον Δήμαρχο Αράχοβας κ. Γεώργιο Ανδρέου-Λεόντιο λάβαμε τηλεομοιοτυπικό μήνυμα μετά της υπ΄αριθ.1/2010 ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου με την οποία συζητήθηκε το θέμα «Καλλικράτης» και προτάθηκαν τα εξής: αν το σχέδιο, όπως ακούγεται, προχωρήσει και σε αναδιάταξη των υφιστάμενων νομών, να επιδιωχθεί ως πρώτη προτεραιότητα, η συνεννόηση με τους Δήμους Δελφών (Δελφοί-Χρυσό), Δεσφίνας, Διστόμου (Δίστομο-Στείρι-Άσπρα Σπίτια), Αντίκυρας και Δαύλειας (Δαύλεια, Μαυρονέρι, Παρόρι) για την διαμόρφωση κοινής πρότασης προς την Κυβέρνηση για δημιουργία ενιαίου Δήμου (Νότιος Παρνασσός ή όπως ονομασθεί).......Αλλά και στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Αράχοβας( 17.02.2010) αποφασίστηκε ομόφωνα ότι « ο φυσικός χώρος της Αράχοβας βλέπει προς δυτικά δηλ. προς τη πλευρά της Φωκίδας και επομένως προτείνουμε τη συνένωσή μας με το Δήμο Δελφών εφ΄όσον γίνει αναμόρφωση του αυτοδιοικητικού χάρτη με ονομασία και έδρα τους Δελφούς. Επίσης συμφωνούμε εφόσον αποφασιστεί από το Δήμο Δελφών να συνενωθούμε και με το Δήμο Ιτέας».

Από την άλλη πλευρά διαπιστώνεται σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο περιοδικό «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» αλλά και σε αυτά που αποφασίστηκαν χθες 17.02.2010 από Φορείς και το Δημοτικό Συμβούλιο Ιτέας εκτός των εκπροσώπων που πρόσκεινται στο ΚΚΕ, ότι και ο Δήμος Ιτέας προτείνει τη συνένωσή του με τους Δήμους Δελφών, Δεσφίνας και Γαλαξειδιού με 15.044 κατοίκους και ονομασία Δήμος Κρισσαίου Κόλπου ή Δελφών.
Η πρόταση του Δημάρχου Ιτέας κ. Αριστείδη Παπαλάϊου και των άλλων φορέων προέρχεται μετά από χρόνια και επίμονη προσπάθεια και παρατηρήσεις τους ώστε να δημιουργηθεί ένας Δήμος ισχυρός, αυτοδύναμος και ανταγωνιστικός στα νέα δεδομένα.
Και ο δήμαρχος κ. Παπαλάιος καταλήγει ότι η πρότασή του δεν αποτελεί «άσκηση επί χάρτου» αλλά αξιολόγηση πραγματικών δεδομένων. Επισημαίνει δε ότι η πρότασή του παρουσιάζει και τα εξής πλεονεκτήματα: Έχει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή και ελάχιστες διαφωνίες, Είναι σύμφωνη με τις κατευθύνσεις της επερχόμενης μεταρρύθμισης ( από πλευράς γεωγραφικής , πληθυσμιακών, κοινωνικών , οικονομικών κριτηρίων, κριτηρίων υποδομών καθώς και αναπτυξιακών κριτηρίων). Συντελείται ομαδοποίηση των περιοχών αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης ότι δεν παρουσιάζει κάποιο άξιο λόγου μειονέκτημα.

Ως Αμφικτίονες ακούσαμε τις φωνές των όμορων κοινωνιών Ιτέας και της Αράχωβας που εκφράσθηκαν με τις αποφάσεις των Δημοτικών τους Συμβουλίων ευρείας πλειοψηφίας.
Έχοντας την αυτογνωσία ότι οι καιροί έχουν αλλάξει.
Οραματιζόμενοι την αέναη ανάπτυξη και καλλίτερο μέλλον για τις γενιές που έρχονται.

Αφού '' ακούσαμε '' προσταγές των προγόνων μας , της συνείδησής μας και τις απόψεις τις συντριπτικής πλειοψηφίας -και ιδιαίτερα της νεολαίας- πιστεύουμε ότι ο Δήμος Δελφών με έδρα τους Δελφούς πρέπει να περιλαμβάνει την Αράχωβα, την Ιτέα, και αν εκφραστεί ενδιαφέρον και την Επτάλοφο και την Δεσφίνα. Θα είναι ένας Δήμος πρωτοπόρος στην Πατρίδα μας . Ο Νέος Δήμος Δελφών θα μπορέσει να δημιουργήσει τουριστική και οικονομική αυτοτέλεια καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Οι προοπτικές ανάπτυξης του προτεινόμενου ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ στηρίζονται στον κοινό ιστορικό, πολιτισμικό χαρακτήρα, στην ενιαία ανάπτυξη του παραδοσιακού ελαιώνα, καθώς και στην τουριστική αξιοποίηση, προστασία και διατήρηση του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, του φημισμένου Δελφικού τοπίου, που έχει κηρυχθεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η σημαντική εμπειρία στη διαχείριση κονδυλίων, από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης απ΄ όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους, η διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Ιτέας (έχει πιστοποιηθεί με δύο πρότυπα το ΕΛΟΤ 1429 -διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων Τεχνικών έργων και προμηθειών- και το ΙSO 9001 -διαχείριση ποιότητας των παρεχομένων Υπηρεσιών-) αλλά και η ποιοτική παροχή υπηρεσιών που διαθέτουν οι υπόλοιποι Δήμοι καθώς και το σύνολον σχεδόν των δημοτικών υπαλλήλων που διαμένουν σε κάθε παλιό Δήμο, γεγονός που ελαχιστοποιεί την επιβάρυνση της μετακίνησής τους, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου Δήμου.

Επομένως θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών να προχωρήσει άμεσα σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Δήμους ώστε να διεκδικήσουμε την δημιουργία του προαναφερόμενου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
Παναγιώτης Καλτσής, Δήμαρχος Δελφών
Συνυπογράφουν οι:
Χρυσάφω Σεγκούνη, Πρόεδρος ΔΣ Δελφών,
Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος,
Ιωάννης Σταφιδάς, Αντιδήμαρχος,
Γεώργιος Λιάπης, Σύμβουλος,
Γεώργιος Σούφρας, Σύμβουλος,
Αδαμάντιος Καλέτζης, Σύμβουλος,
Μαρία Καλπούζου, Σύμβουλος.

3 σχόλια:

 1. Τι μας πρήζουν για 4 Δήμους που θέλουν την Ιτέα τότε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΛΦΟΙ ΙΤΕΑ ΔΕΣΦΙΝΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Η ΙΤΕΑ. ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΝΟΜΩΝ, ΑΛΛΑ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΚΑΙ Η ΑΡΑΧΩΒΑ Σ`ΑΥΤΟΝ, ΤΟΤΕ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ,ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ,ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ Σ`ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΚΟΠΟ,ΑΣΧΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ.ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΩΣ Σ`ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΑΠ`ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ.ΜΠΟΡΕΙ Ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΛΕΙΣ...θανασης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις με το θέμα του Καλλικράτη .
  Από την μία έχουμε τους εκλεγμένους της αυτοδιοίκησης του κάθε Δήμου που προσπαθούν να πλασαριστούν έτσι ώστε το διάδοχο σχήμα, ανάλογα με τον χωρισμό που θα προκύψει, να τους δίνει τις περισσότερες δυνατότητες διεκδίκησης της εξουσίας, ενώ από την άλλη πλευρά αποκρύπτεται τι θα συμβεί στους πολίτες αυτών των Δήμων από τον Νέο Νόμο.
  Οι Δημαρχοι καλά κάνουν και διεκδικούν αυτά που διεκδικούν , έχουν κι αυτοί τα δικά τους συμφέροντα, οι πολίτες όμως τι συμφέροντα έχουν απο τον Καλλικράτη;
  Θα εκλέγεται πιο δημοκρατικά ο Δήμαρχος; θα έχουν μεγαλύτερη εξουσία οι πολίτες;
  Θα έχει την οικονομική δυνατότητα ο νέος Δήμος να καλύπτει τις ανάγκες του ;
  Θα γίνουν ιδιωτικοποιήσεις και απολύσεις και θα μπουν καινούργιοι φόροι;
  Ολα αυτά τα θέματα αποκρύπτονται. Το γεγονός οτι οι δήμοι θα γίνουν πιο απρόσωποι , οτι οι πολίτες δεν θα μπορούν με κανέναν τρόπο να ελέγξουν τους νέους πανίσχυρους Δημάρχους που δημιουργούνται, το ότι θα παίρνει 60% των συμβούλων αυτός ο συνδυασμός που θα επικρατήσει άσχετα αν είχε πάρει πολύ κάτω απο 50% στον πρώτο γύρο, το γεγονός οτι ο νόμος προωθείται για να επιβάλει μεγαλύτερη ...οικονομία στα οικονομικά του Κράτους δεν δίνει καμία αισιοδοξία για τον Καλλικράτη.

  Όσο για το χωροταξικό που ζορίζει περισσότερο τους Δημάρχους. Οι εθελοντικές συνενώσεις κάποιων Δήμων θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια αντιπρόταση, αλλά αυτήν την στιγμή δεν υπάρχει καμία κοινή απόφαση κάποιων Δήμων για κοινές διεκδικήσεις .
  Όσο δεν υπάρχουν λοιπόν τέτοιες προτάσεις, θα παρακολουθούμε παζαρέματα μέσα απο αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και στο τέλος θα αφεθεί η απόφαση στον νομοθέτη.
  Εμείς θέλουμε να μπορούν οι πολίτες να εκφράζονται και να διεκδικούν και οι Δήμοι να έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους.
  Αυτή είναι η μάχη που πρέπει να δοθεί γιατί διαφορετικά, ακόμα και όλα αν εξελιχθούν όπως θα ήθελε κάποιος να εξελιχθούν στο χωροταξικό οι πολίτες θα βρεθούν σε χειρότερη μοίρα από πριν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή