Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου

Σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 συνεδρίασε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Ορισμός εκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.

ΘΕΜΑ 2ο
Ακύρωση των αποφάσεων Νομαρχιακού Συμβουλίου α) 01/14/11.02.2008 που αφορά την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Πανεπιστήμιο Αιγαίου της μελέτης με τίτλο « Μελέτη ανάλυσης κονιαμάτων ... αποκατάστασης τοιχογραφιών Σπύρου Παπαλουκά στο Ι.Ν. Μητρόπολης Άμφισσας ». β) 01/14/11.02.2008 και 08/79/15.07.2009 που αφορούν την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών της μελέτης με τίτλο « Μελέτη ορυκτοχημικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των προοριζόμενων για βιομηχανική χρήση Ελληνικών Βωξιτών». γ) 13/98/24.10.2008 που αφορά την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Ιτέας του έργου τίτλου « Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου του Δήμου Ιτέας » δ) 05/39/20.03.2009 που αφορά την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Σύνδεσμο Διυλιστηρίου της μελέτης με τίτλο « Μελέτη κατασκευής νέων δικτύων διανομής πόσιμου νερού του Συνδέσμου Διυλιστηρίου Άμφισσας – Ιτέας – Γαλαξιδίου ε) 04/38/21.04.2008 που αφορά την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Βαρδουσίων του έργου με τίτλο ΄΄Αντικατάσταση τμήματος δικτύου υδρεύσεως Τ.Δ.Κερασιάς, Δήμου Βαρδουσίων΄΄ και στ)13/97/24.10.2008 που αφορά την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ιτέας του έργου με τίτλο "Πράξη εφαρμογής σχεδίου Πόλεως Κίρρας".

ΘΕΜΑ 3ο
Παράταση της προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Άμφισσας του έργου με τίτλο "Προμήθεια επιστημονικού – εργαστηριακού εξοπλισμού Κ.Π.Ε. Άμφισσας" από 31.12.2009 σε 30.062010.

ΘΕΜΑ 4ο
Παράταση της προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Βαρδουσίων του έργου με τίτλο "Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Τ.Δ Κερασιάς Δήμου Βαρδουσίων" από 31.12.2009 σε 30.062010.

ΘΕΜΑ 5ο
Παράταση της προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Δεσφίνας του έργου με τίτλο "Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού βάλτου" από 31.12.2009 σε 30.062010.

ΘΕΜΑ 6ο
Παράταση της προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Γραβιάς του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στα Τ.Δ. Οινοχωρίου και Σκλήθρου Δήμου Γραβιάς από 31.12.2009 σε 30.062010.

ΘΕΜΑ 7ο
Παράταση της προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου της μελέτης με τίτλο "Διερεύνηση τεχνητής ανάλυσης αμμωδών παραλίων σε ακτές της Ιτέας" από 31.12.2009 σε 30.062010.

ΘΕΜΑ 8ο
Παράταση της προθεσμίας της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Ευπαλίου του έργου με τίτλο "Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Δ. Μαλαμάτων Δ.Ευπαλίου" από 31.12.2009 σε 30.062010.

ΘΕΜΑ 9ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την μελέτη με τίτλο "Μελέτη ορυκτοχημικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των προοριζόμενων για βιομηχανική χρήση Ελληνικών Βωξιτών" Προϋπολογισμός 18.000€.

ΘΕΜΑ 10ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Γενικό Νοσοκομείο της Άμφισσας για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Άμφισσας" Προϋπολογισμός 100.000€.

ΘΕΜΑ 11ο
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Άμφισσας για την σύνταξη της μελέτης με τίτλο "Μελέτη ολοκλήρωσης ανάπλασης των ελεύθερων χώρων του Ιστορικού Οικισμού Χάρμαινας Δ. Άμφισσας" Προϋπολογισμού 45.000€.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου