Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

Τι καιρό θα κάνει στις εκλογές για να έρθουν οι ετεροδημότες για την ψήφο;

MANTEΨΤΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ..ΛΙΔΟΡΙΚΙΩΤΙΚΑ.. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ...ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΕΥ..ΔΙΔΑΣΚΆΛΟΥ !!
Το να μαντέψετε αν αύριο θα κάνει κρύο η..λιακάδα η θα ρίχνει ..χιόνι , δεν θα είναι και τόσο δύσκολο , πλέον , με τα παρακάτω "σημάδια" που ιδιαίτερα ..εκτιμώνται στον τόπο μας . Το δύσκολο είναι , στις μέρες μας , να βρεθούν - και ιδίως στις πόλεις - τα "σημάδια" : πλιά , κουκότια , λύκοι , μπακακάκια , σκλιά , κρούνις , γμάρια , κλπ . Το πρόβλημα είναι , δηλαδή , να μαντέψτε πρώτα , που μπορούν να βρεθούν όλα τα παραπάνω , κι' ύστερα τον ..καιρό !

Πάντως γιά να σας βοηθήσουμε , σημειώνουμε τι , από αιώνες , κοιτάνε οι Δωριείς και κανονίζουν αν την άλλη μέρα θα 'χει...αλέτρι η......πρέφα !

Θα 'χουμι αύριου χ'μώνα :

"΄Άμα σκούζ'νι τα πλιά ", " Άμα οι κρούνις πιτάνι χαμπλά κι πιρπατάνι καταής ", " 'αμα του βόιδ' τ'νάζι του πουδάρ' τ' ", " Άμα γκαρίζ' του..γμαρ' ", " Άμα τα πράτα τ'νάζουντι στιγνά η ρεύουντι όταν πάνι του βράδ' να μπούνι στου..μαντρί ", " Άμα τα γρούνια γκουρλίζ'νι ", " Άμα ουρλιάζουντι τα σκ'λιά " , " Άμα σκούζ'νι οι λύκοι " , " Άμα είνι καλός ου κιρός κι..λαλήσ' η κόκουτους του ..βράδ' " .

Τ'ν αλλ' μέρα θα βρέξ' :

" Άμα τ'νάζιτι η κότα " , " Άμα σκουζ'νι οι κίσσις ", " Άμα τα γίδια κ'βαριάζουντι " , " Άμα η γάτα νιαουρίζ' κατ 'τουν Νουτιά ", " Άμα βγαίν' νι τα μπακακάκια απ' του ..νιρό ", " Άμα..ζιματάει ου ήλιους ..".

Θα καμ' καλό κιρό :

" Άμα είνι χ'μώνας κι λαλήσ' η κόκουτους του..βράδ' ", " Άμα η γάτα , τ'νάζιτι κι νιαουρίζ' κατ' ν .. Ανατουλή ".

Καλό σας βράδυ........Κ.-
Το έγραψε ο Κώστας Καψάλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου