Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Νέα ιστοσελίδα της Ν.Α. Φωκίδας

Στην ίδια διεύθυνση θα βρείτε την Νέα Ιστοσελίδα της Ν.Α. Φωκίδας.
Ελπίζουμε να μην γίνει σαν και τις δύο Ιστοσελίδες του Δήμου Ιτέας που πήρανε τα χρήματα της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου, μας δείχνουν άλλη πόλη και ιστοσελίδα δεν έχουμε.
Η ανακοίνωση για την νέα σελίδα:
Έργο: eGov – Portal «Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (e-government)»
Σκοπός του έργου είναι να εισάγει νέες τεχνολογίες σε τοπικό επίπεδο με αποτέλεσμα τη ... βελτίωση της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαμβάνει ο πολίτης από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας.
Ειδικότερα, με την ολοκλήρωση του έργου η Νομαρχία θα έχει μεταξύ άλλων, τα εξής οφέλη:
- Μείωση των επισκέψεων του κοινού στις Διευθύνσεις της ΝΑ Φωκίδας, εφόσον πολλές από τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου.
- Ενημέρωση των πολιτών με την Ηλεκτρονική δημοσίευση χρήσιμων κειμένων και πακέτων πληροφοριών της Νομαρχίας ειδικά, αλλά και της Δημόσιας Διοίκησης γενικότερα.
- Το Αντικείμενο του έργου:
o Σύγχρονη Διαδικτυακή Πύλη
o Σύγχρονη και εύκολη Δημοσίευση Περιεχομένου
o Online Ηλεκτρονικές Αιτήσεις πολιτών προς την Νομαρχία
o Φωνητική Πύλη για Εξυπηρέτηση και Πληροφόρηση των Πολιτών τηλεφωνικά
- Διαδικτυακή Πύλη της ΝΑ Φωκίδας:
o Εφημερίδα της Υπηρεσίας
o Πληροφορίες γενικές της Νομαρχίας που αφορούν το κοινό
o Δημοσκοπήσεις
o Έντυπα Αιτήσεων (pdf αρχεία)
o Συχνές Ερωτήσεις (με συγκεκριμένες Απαντήσεις για εξυπηρέτηση των Πολιτών)
o Διαδραστικός Χάρτης
o RSS κείμενα για Νέα – Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου
o Χώρος για συγκεκριμένες Ομάδες και ειδικές πληροφορίες
o Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Πολιτών (χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου