Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2008

Μην ξεχάσετε τις Αιτήσεις Πληρωμής για τον Παραδοσιακό Ελαιώνα της Άμφισσας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ξεκινά η κατάθεση Αίτησης Πληρωμής έτους 2008 από τους δικαιούχους του προγράμματος «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα».

Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας καλεί τους παραγωγούς δικαιούχους του προγράμματος «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», να προσέλθουν στην υπηρεσία, εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών, προκειμένου να προχωρήσουν στην υποβολή αίτησης πληρωμής έτους 2008 (2ο έτος εφαρμογής του Προγράμματος).
Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ... ημερομηνία συμπλήρωσης του 2ου έτους εφαρμογής του προγράμματος.
Ειδικότερα οι παραγωγοί οι οποίοι υπέγραψαν σύμβαση στις 20,21 και 22 Δεκεμβρίου 2006 έχουν προθεσμία να υποβάλουν την αίτηση πληρωμής μέχρι τις 22 Ιανουαρίου 2009 ενώ οι παραγωγοί που υπέγραψαν σύμβαση στις 27,28 και 29 Δεκεμβρίου 2006 οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση πληρωμής μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2009.
Τέλος η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει, ότι ο φάκελος της αίτησης πληρωμής συμπληρώνεται από το Γεωπόνο μελετητή, σε συνεργασία με τον δικαιούχο παραγωγό, ο οποίος και οφείλει να καταθέσει τον φάκελο.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου