Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΠ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΡΟΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ: 29979
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΕΩΝ
Ταχ.Δ/νση: Μαυρολιθάρι
Τ.Κ. 33053
Τηλεφ. 22650-62270
FAX: 22650-62601

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΡΟΜΗΣ & ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
Στην Τοπική Κοινότητα Στρόμης σήμερα την 29η του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 μετά την σχετική πρόσκληση του εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας Στρόμης και Προέδρου Τοπικής Κοινότητας Πανουργιάς πραγματοποιήθηκε συνέλευση των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων όπως προβλέπεται από το άρθρο 85 Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) με μοναδικό θέμα συζήτησης τους κινδύνους που ...
απειλούν το περιβάλλον μετά την έγκριση από το ΥΠΕΚΑ για διενέργεια εξιακοσίων (600) διερευνητικών γεωτρήσεων από την μεταλλευτική εταιρεία ΕΛΜΙΝ Α.Ε. εντός των διοικητικών ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Στρόμης και Πανουργιάς.
Στη συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω:
Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Νικόλαος Φουσέκης.
Η Βουλευτής Φωκίδας κα Αφροδίτη Παπαθανάση.
Η Αντιπερειφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή.
Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων Δήμου Δελφών κ. Λεωνίδας Καραγιάννης.
Δημοτικοί σύμβουλοι Δήμου Δελφών κ.κ. Γούβαλης Θωμάς, Σαντίκος Κων/νος, Μέγκος Παναγιώτης.
Οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Μαυρολιθαρίου Χαράλαμπος Παλιούρας, Καστριώτισσας Ηλίας Τσιαπάρας, Αθαν. Διάκου Αθανάσιος Μαστροκωστόπουλος, Στρόμης Μαρία Ανδρεοπούλου και Πυράς Αριστείδης Μπακογιάννης.
Εκπρόσωποι της εταιρείας ΕΛΜΙΝ.
Επίσης παραβρέθηκαν αρκετοί εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, τοπική σύμβουλοι και κάτοικοι των Τοπικών Κοινοτήτων Στρόμης και Πανουργιάς.
Στην αρχή ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων κ. Καραγάννης Λεωνίδας, καλωσόρισε όλους τους παρευρισκόμενους και τόνισε ότι ο σκοπός της συνέλευσης είναι η συζήτηση του θέματος έτσι όπως έχει τεθεί από τους Προέδρους των δύο Τοπικών Κοινοτήτων και η λήψη απόφασης για την προστασία του περιβάλλοντος, του μοναδικού ίσως που έχει μείνει ανέπαφο στην Γκιώνα μέχρι σήμερα, είναι απείρου φυσικού κάλλους, με μοναδική χλωρίδα και πανίδα περιέχει πάρα πολλές πηγές που τροφοδοτούν το Μόρνο και υδροδοτούν τους οικισμούς της περιοχής.
Τόσο ο τ. Δήμος Καλλιέων όσο και σήμερα ο Δήμος Δελφών σκοπεύει την αξιοποίηση της περιοχής με ανάπτυξη εναλλακτικών δραστηριοτήτων ήπιας παρέμβασης στον τομέα του τουρισμού.
Ιστορικά το θέμα προέκυψε το έτος 2008 όταν η ΕΛΜΙΝ κατέθεσε για αδειοδότηση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για πραγματοποίηση εξακοσίων (600) ερευνητικών γεωτρήσεων πολλές από τις οποίες πρόκειται να γίνουν εντός των διοικητικών ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων Στρόμης και Πανουργιάς. Τότε ο Δήμος Καλλιέων με ομόφωνη απόφασή του και άλλοι φορείς γνωμοδότησαν αρνητικά. Παρόλα αυτά σήμερα με την αριθ. πρωτ. οικ. 131587/2386/20-9-2011 έχουμε την έγκριση της μελέτης και τον καθορισμό περιβαλλοντικών όρων.
Στη συνέχεια αφού καθόρισε το πλαίσιο και την διαδικασία της συζήτησης είπε ότι θα ακουσθούν όλες οι απόψεις και μετά το πέρας της συνέλευσης θα συνταχθεί πρακτικό με τα συμπεράσματα της συζήτησης το οποίο θα σταλεί σε όλους τους φορείς και θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης σχετικής για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.
Πρώτα ο λόγος δόθηκε στην Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στρόμης κα Μαρία Ανδρεοπούλου, η οποία αφού καλωσόρισε τους επισήμους και παρισταμένους αναφέρθηκε στους κινδύνους που απειλούν την περιοχή από τις ερευνητικές γεωτρήσεις και στη συνέχεια από τη δραστηριότητα της εταιρεία ΕΛΜΙΝ και για το λόγο αυτό συγκάλεσε τη σημερινή συνέλευση μαζί με την Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Πανουργιάς, η οποία για λόγους υγείας απουσίαζε, με σκοπό να ακουστούν όλες οι απόψεις και στο τέλος, όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος Καλλιέων οι αποφάσεις με τη μορφή πρακτικού θα εισαχθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.
Ακολούθως τόνισε ότι δεν είναι αντίθετη στην δραστηριότητα των μεταλλευτικών εταιρειών εκεί που δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια με υπόγειες παρεμβάσεις.
Όμως η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να μείνει ανέπαφη από μεταλλευτικές δραστηριότητες, για την προστασία του φυσικού κάλλους των υπόγειων νερών κ.α. και σε αυτό που πρέπει να μείνουμε και να αγωνιστούμε γι’ αυτό είναι η διατήρηση του φυσικού κάλλους.

Μετά ζητήθηκε από τους εκπροσώπους της ΕΛΜΙΝ να ενημερώσουν το ακροατήριο για τις ενέργειες της εταιρείας. Τον λόγο πήρε η κα Ελένη Κοντόρη μεταλλειολόγος, η οποία αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που τους δόθηκε να κάνουν τις απαραίτητες τοποθετήσεις και διευκρινήσεις τόνισε:
Το έτος 2008 υποβάλλαμε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκειμένου να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις εξακόσιες (600) στο αριθμό, για τον εντοπισμό των κοιτασμάτων βωξίτη.
Στους πέντε χώρους που περιλαμβάνονται στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα διοικητικά όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Στρόμης και Πανουργιάς συμπεριλαμβάνονται εκατόν σαράντα (140) ερευνητικές γεωτρήσεις.
Στη συνέχεια είπε ότι για τον κίνδυνο επηρεασμού των υδάτινων πόρων της περιοχής, πραγματοποιήθηκε υδρολογική μελέτη από το ΙΓΜΕ από την οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επηρεασμού .
Σημείωσε ακόμη ότι στο διάστημα από τότε που πήραμε τις ενστάσεις μέχρι τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει αντίθεση επί των γεωτρήσεων αλλά επί της εξώρυξης του κοιτάσματος.
Αναφέρθηκε στο πώς η ΕΛΜΙΝ απέκτησε τα τα δικαιώματα στην περιοχή από τα μεταλλεία του κ. Σκαλιστήρη και από τα των μεταλλεία Ελευσίνας.
Τόνισε, αποτελεί δέσμευση της εταιρείας ότι οι εξωρύξεις θα είναι υπόγειες, και ότι οι γεωτρήσεις θα γίνουν στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Ακόμα και επιφανειακός βωξίτης να βρεθεί δεν θα εξωρυχθεί.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων που παραβρέθηκαν στη συνέλευση.
Η κα Κοσκερίδου Ευτέρτη ερώτησε αν η μελέτη του ΙΓΜΕ αναφέρθηκε στο θέμα του επηρεασμού των υδάτων της περιοχής, διότι το ΙΓΜΕ βασίζεται στη βιβλιογραφία που υπάρχει και δεν προβαίνει σε νέα χαρτογράφηση της περιοχής. Επίσης ζήτησε αν μπορεί να δώσει απαντήσεις για την υδρολογική μελέτη, και αν η περιβαλλοντική μελέτη επιτρέπει μόνο επιφανειακές εξωρύξεις.
Ο κ. Αφέντης μεταλλειολόγος είπε τον Ιούνιο 2009 σε ενδεκασέλιδο έγγραφο της ΕΛΜΙΝ, απαντητικό προς τον Δήμο Καλλιέων κ.λ.π., αναφέρεται ότι έχουμε αναθέσει στο ΙΓΜΕ προκειμένου να αποδείξει κατά πόσον δημιουργείται πρόβλημα στο υδάτινο περιβάλλον της περιοχής. Δηλαδή υπήρξε εντολή να αποδείξει ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα
Απαντώντας η μεταλλειολόγος της ΕΛΜΙΝ κα Κοντόρη είπε ότι κανένας επιστήμονας δεν θα υπέγραφε οποιοδήποτε έγγραφο που δεν θα αναφερόταν στην πραγματικότητα.
Ο κ. Γεώργιος Κωστής πρόεδρος καταναλωτών ΒΙΟΖΩ είπε ότι η μελέτη του ΙΓΜΕ απαντάει με βάση τα στοιχεία που έχει και όχι με έλεγχο της ευρύτερης περιοχής.
Ο κ. Κόλλιας μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» απεύθυνε στον εκπρόσωπο της ΕΛΜΙΝ τις παρακάτω ερωτήσεις:
Αν οι γεωτρήσεις είναι εντός προστατευμένων περιοχών και του απαντήθηκε ότι αυτό προβλέπεται στη μελέτη.
Εάν έχουν γίνει από την ΕΛΜΙΝ γεωτρήσεις στη θέση «Μέγα Ημεροτόπι» και απαντήθηκε αρνητικά.
Αν υπάρχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα για εξώρυξη στο σημείο της Γκιώνας Βραϊλα.
Ο κ. Κωστής ανέφερε ότι υπάρχει το ζήτημα, ο βωξίτης είναι εθνικός πλούτος όμως με τον τρόπο που γίνεται η αξιοποίησή του δεν εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον.
Συνεπώς οι εταιρείες δεν έχουν το δικαίωμα να μπορούν με οποιοδήποτε τρόπο να κάνουν εξωρύξεις.
Η κα Μπακούλα αναφέρθηκε στην καθαρότητα της περιοχής στο φυσικό κάλλος το οποίο πρέπει να μείνει ανέπαφο.
Ο κ. Πετσιωτάς Γεώργιος πρόεδρος «Πολιτιστικού Κέντρου Στρόμης» είπε, εμείς ως Πολιτιστικό Κέντρο Στρόμης και ως δημότες Στρόμης, θεωρούμε ότι αυτή η αδειοδότηση είναι παράνομη και ότι ψηφίστηκε το Καλοκαίρι ένας Νόμος που αλλάζει τα δεδομένα.
Το ΙΓΜΕ γίνεται ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς καταλαβαίνουμε το τι γίνεται και ότι δεν μπορούν πλέον να προστατεύονται οι περιοχές.
Η αδειοδότηση είναι παράνομη διότι παραβιάζει την Ευρωπαϊκή και Κοινοτική Νομοθεσία για διατήρηση των φυσικών τόπων και της άγριας πανίδας.
Επίσης παραβιάζει τους όρους των περιοχών Natura και την οδηγία για το υδάτινο περιβάλλον.
Να υπάρξει ένα γενικό πλάνο για το τι πρέπει να γίνει στην Φωκίδα και όχι οι μεταλλευτικές εταιρείες να τα σκεπάζουν όλα.
Αυτά τα έχουμε καταθέσει εγγράφως. Όμως οι εταιρείες κάνουν την δουλειά τους. Στην περιοχή υπάρχει προγραμματισμός για άλλου είδους ανάπτυξη.
Ο κ. Μέγκος Παπαγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος είπε ότι δεν του αρέσει να καλούνται απολογιστικά οι επιχειρήσεις που κάνουν εξωρύξεις.
Ξεκαθάρισε ότι ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ θέλουνε να κλείσουνε τις μεταλλευτικές εταιρείες. Ο τόπος αυτός πάει προς τον μαρασμό και η ανάπτυξη που έπρεπε δεν υπάρχει. Το θέμα θέσεις εργασίας κ.λ.π. δεν τους αγγίζει γιατί εδώ πρέπει να επιλεχθούν άλλες μορφές ανάπτυξης στην περιοχή.
Αυτό που παίρνουμε από την περιοχή είναι ότι πρέπει να προσεχθεί η αειφόρος ανάπτυξη.
Ο κ. Πετσιωτάς πρόσθεσε ότι σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο ορυκτός πλούτος δεν είναι ανανεώσιμη πηγή.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στο Δήμαρχο Δελφών κ. Νικόλαο Φούσεκη ο οποίος είπε τα εξής:
Ακούστηκαν διάφορα σήμερα εδώ που κατ αρχήν πρέπει να μπουν σε μια σειρά.
Πρώτα – πρώτα: Διάφορα – πολλά- που ακούστηκαν από προλαλήσαντες και αφορούν φερόμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής ή άλλης νομοθεσίας είναι θέματα νομικά και τεχνικά που θα αντιμετωπιστούν από νομικούς και ειδικούς τεχνικούς όταν και όποτε χρειαστεί.
Δεύτερον. Είναι απολύτως λανθασμένη η θέση που ακούστηκε από κάποιους εδώ, ότι σε τέτοιου είδους συναντήσεις δεν πρέπει να καλούνται και να εκθέτουν τις απόψεις τους οι μεταλλευτικές εταιρείες. Αντιθέτως είναι απολύτως απαραίτητο να καλούνται οι εταιρείες και να εκθέτουν οι εκπρόσωποί τους τις απόψεις τους, σε κάθε συνάντηση, γιατί έτσι ξεκαθαρίζει πλήρως το εκάστοτε θέμα καθώς ακούγονται και αναλύονται οι θέσεις και οι απόψεις όλων των πλευρών.
Τρίτον και Βασικό. Η ανάπτυξη είναι ένα τραπέζι που στηρίζεται σε τρία ποδάρια. Τον πρωτογενή τομέα , την παραγωγή προϊόντων δηλαδή, τον Δευτερογενή Τομέα, την μεταποίηση δηλαδή των προϊόντων, με άλλα λόγια την βιοτεχνία και την βιομηχανία και τον Τριτογενή τομέα δηλαδή την παροχή υπηρεσιών και τον Τουρισμό. Το τραπέζι της ανάπτυξης λοιπόν για να μπορεί να σταθεί όρθιο απαιτείται όχι μόνο να μην του λείπει κανένα ποδάρι του αλλά θα πρέπει τα τρία πόδια του να είναι ισοϋψή. Μάλλον, για να το πω καλύτερα όσο πιο ισοϋψή είναι τα ποδάρια του τραπεζιού αυτού, τόσο το τραπέζι είναι πιο σταθερό ,στέκεται καλύτερα και μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε «σεισμό» ή άλλο τυχαίο ή προγραμματισμένο «ταρακούνημα». Γιατί, για παράδειγμα είναι όλα καλά σε περιόδους ευδαιμονίας και «παχέων αγελάδων» όταν ο τριτογενής τομέας , η παροχή υπηρεσιών και ο τουρισμός δηλαδή, αποδίδουν πολλά με λίγο σχετικά κόπο, όταν όμως έρθει εποχή «ισχνών αγελάδων» ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας είναι αυτός που θα κληθεί να στηρίξει την περιοχή μας και ολόκληρη τη χώρα και το λαό μας. Και για να μπορεί να το κάνει θα πρέπει τα ποδάρια αυτά να υπάρχουν και είναι επιμήκη και ισχυρά. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των Γαλαξειδιωτών που ως ναυτικοί και έμποροι ευημερούσαν πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ως οι πλουσιότεροι κάτοικοι της Φωκίδας αλλά με το ξέσπασμα του πολέμου και την κατοχή, λιμοκτόνησαν κυριολεκτικά αναγκαζόμενοι να καταφύγουν στις γεωργικές περιοχές της Δεσφίνας και της Κίρρας προκειμένου να επιβιώσουν. Συνεπώς, όλοι εμείς που σε οποιοδήποτε επίπεδο διαχειριζόμαστε τις τύχες περιοχών ή του όλου της χώρας, είμαστε υποχρεωμένοι να φροντίζουμε για όλα τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλαδή την ισομερή και ισχυρή ανάπτυξη και στους τρείς τομείς της ανάπτυξης.
Υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα και εν προκειμένω όσον αφορά και την μεταλλευτική δραστηριότητα η θέση μας δεν μπορεί παρά να είναι μία και μοναδική. Θέλουμε την μεταλλευτική δραστηριότητα, την υποστηρίζουμε και την στηρίζουμε όμως δεν μπορεί να της επιτραπεί να είναι ολετήρας και τροχοπέδη στην ανάπτυξη του τριτογενούς τομέα και του τουρισμού. Όπως βέβαια και ο τουρισμός ή η κακώς εννοούμενη περιβαλλοντική ευαισθησία δεν μπορεί να καπελώνει και να απαγορεύει κάθε άλλη παραγωγική η μεταποιητική δραστηριότητα.
Η περιοχή του Δήμου Καλλιέων για πάρα πολλούς λόγους που είναι εν πολλοίς γνωστοί και για την οικονομία του χρόνου δεν πρόκειται να τους αναφέρω εδώ, έχει από χρόνια προγραμματιστεί και έχουν γίνει πλήθος επενδύσεων προς αυτή την κατεύθυνση, να αναπτυχθεί εναλλακτικά στον τουρισμό. Αυτή είναι η συνιστώσα που θα προσφέρει η περιοχή αυτή του Δήμου μας στην συνολική ανάπτυξή του. Δεν μπορεί λοιπόν να επιτραπεί μεταλλευτική δραστηριότητα στο Δήμο Καλλιέων. Είναι κόκκινη γραμμή. Δεν μπορεί ολόκληρη η Φωκίδα να γίνει ένα απέραντο Μεταλλείο. Μπορεί και πρέπει η Φωκίδα να έχει Μεταλλεία. Δεν μπορεί όμως να γίνει ένα απέραντο Μεταλλείο. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Αυτές βέβαια έχουν σχέση και με την προστασία του περιβάλλοντος.
Ολοκληρώνοντας, και μετά από όλα τα προηγούμενα:
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στις εξορύξεις στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων του Δήμου Δελφών. Εδώ επιχειρούμε ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης με εναλλακτική και αειφόρο προώθησή της. Συνεπώς θα πρέπει να πράξουμε ότι χρειαστεί για να μην επιτραπούν εξορύξεις.
Ο κ. Πετσιωτάς συμφωνεί με τον Δήμαρχο.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην Βουλευτή Φωκίδας κα Αφροδίτη Παπαθανάση η οποία είπε τα εξής: Η περιοχή του τ. Δήμου Καλλιέων πρέπει να μείνει καθαρή και αυτό πρέπει να το προσέξουμε μέσα από το ΣΧΟΟΑΠ το οποίο εκπονείται.
Πρέπει επίσης να δούμε το θέμα διαχείρισης της Γκιώνας.
Επίσης είπε ότι πρόκειται να αλλάξει η νομοθεσία για τα μεταλλεία όπου θα προβλέπονται κανόνες και ρυθμίσεις καθώς και ανταποδοτικά τέλη για το κράτος και τις Τοπικές Κοινότητες.
Κλείνοντας τονίσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή πρέπει να μείνη καθαρή από μεταλλευτικές δραστηριότητες.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στην Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κα Παναγιώτα Γαζή η οποία είπε ότι, από όσα άκουσε από τους ομηλούντες και τους εκπροσώπους τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπήρξε ένα κακό Χωροταξικό που γέρνει υπέρ των μεταλλευτικών. Έχουμε κάνει εκπτώσεις στο θέμα των μεταλευτικών εταιρειών και θα ήθελα να ρωτήσω αν εργάζονται άτομα από την Φωκίδα στην συγκεκριμένη εταιρεία. Απαντήθηκε από την εκπρόσωπο της εταιρείας ότι εργάζονται περίπου 10 άτομα.
Τέλος τόνισε σε αυτόν τον τόπο έχει γίνει επιλογή από αρκετά χρόνια και έχει αποφασισθεί να γίνει μια άλλη ανάπτυξη.
Ακόμη και οι ερευνητικές γεωτρήσεις θα βλάψουν ουσιαστικά την περιοχή.
Είμαστε αντίθετη σε δραστηριότητες μεταλλευτικών εταιρειών στην περιοχή αυτή.
Ακολούθως ο κ. Γιανέλος Χρήστος κάτοικος Στρόμης είπε ότι πέρα από όλα τα άλλα που ειπώθηκαν η περιοχή αυτή πρέπει να χαρακτηρισθεί μουσειακός τόπος διότι υπάρχουν τέτοια στοιχεία όπως σπηλιά αντίστασης κ.λ.π.
Το λόγο πήρε ο κ. Κόλλιας και είπε ότι τον Ιούνιο 2006 ψηφίστηκε το χωροταξικό για μεταλλευτικές δραστηριότητες. Το ΣΧΟΟΑΠ ακούστηκε ότι είναι υπό έγκριση και είναι υπέρ των εταιρειών. Πρέπει ουσιαστικά να υπάρξει κάποια αλλαγή στο σχεδιασμό. Υπάρχουν παραχωρήσεις με νομολογία εντός οικισμών Στρόμης και Καλοσκοπής, αυτά θα παραμείνουν ως έχουν;
Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Νικόλαος Φουσέκης απαντώντας στα ανωτέρω είπε ότι έχετε άδικο.
Μέσα από τα ΣΧΟΟΑΠ θα ληφθούν υπόψη όλες οι απόψεις και αλίμονο αν ορισμένα που προβλέπονται στο χωροταξικό να μην μπορεί να αποφευχθούν.
Ο κ. Μουζάκης κάτοικος Στρόμης είπε ότι είχε ασχοληθεί με το θέμα για την λεκάνη απορροής του ποταμού Μόρνου, ενημερώθηκε για τις ερευνητικές γεωτρήσεις εκεί που πρόκειται να γίνουν. Δεν είναι δυνατό να γίνουν γιατί ξεκινούν επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα πλησίον των ρεμάτων και των πηγών. Υπάρχει η απαγόρευση των 500 μέτρων εκατέρωθεν και δεν μπορεί ουσιαστικά να γίνουν γεωτρήσεις στην περιοχή, δεν έπρεπε να γίνουν γεωτρήσεις.
Στο τέλος της συζήτησης τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων και είπε.
Από την εξέλιξη της συζήτησης και από τις τοποθετήσεις όλων, πλην των εκπροσώπων της εταιρείας ΕΛΜΙΝ, προκύπτει ως συμπέρασμα ότι όλοι συμφωνούν στο εξής: Δεν πρέπει να επιτραπεί, με κάθε τρόπο, οποιαδήποτε μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή της Γκιώνας εντός των ορίων Τοπικών Κοινοτήτων Στρόμης, Πανουργιάς και γενικότερα στην περιοχή του τέως Δήμου Καλλιέων.
Η περιοχή με σπάνιες φυσικές ομορφιές, με υψηλής αξία χλωρίδα και πανίδα, με πολλές πηγές και πλούσια νερά έχει προγραμματισθεί και ήδη σχεδιάζετε και προετοιμάζετε η ανάπτυξη δραστηριοτήτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
Το πρακτικό που θα συναχθεί να αποσταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς του κρατικού τομέα και στην εταιρεία ΕΛΜΙΝ.
Να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών προκειμένου να αποφασισθεί η ανάληψη κάθε νόμιμης ενέργειας προκειμένου να προστατευτεί η περιοχή από συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Μετά το πέρας της συζήτησης ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Στρόμης κ. Γεώργιος Πετσιωτάς και το μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Καλοσκοπιτών Παρνασσίδας «Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ» κ. Γεώργιος Κόλλιας, δήλωσαν ότι σε περίπτωση προσφυγής του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας επιθυμούν και οι ίδιοι να είναι προσφεύγοντες.

                                                                                                                                               Ο Αντιδήμαρχος
                                                                                                                                    Δημοτικής Ενότητας Καλλιέων
                                                                                                                                          Λεωνίδας Καραγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου