Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εργασία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Εργασία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Πεντάμηνα : Η Ανακύκλωση μιας ολόκληρης κοινωνίας!

Απο το ιστολόγιο της Έφης Θάνου 
Κοινωνικής λειτουργού με καταγωγή απο την Φωκίδα.

Συμμετέχω σε Πεντάμηνο Κοινωφελές πρόγραμμα όπως άλλωστε και χιλιάδες άνεργοι ανεξάρτητου ηλικίας, εδώ και 4 μήνες στο Δήμο Αιγάλεω. Η αλήθεια είναι πως για μένα ήταν λύση ανάγκης μιας και για αρκετό καιρό εργαζόμουν περιστασιακά αλλά και για μικρά χρονικά διαστήματα.

 Είμαι Κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός. Μια ει­δι­κό­τη­τα που τεί­νει να εκλεί­ψει μιας και πολ­λοί συ­νά­δελ­φοι/ισσες μπρο­στά στην ανι­κα­νό­τη­τα του κρά­τους πρό­νοιας να στε­λε­χώ­σει με τον κα­τάλ­λη­λο τρόπο δομές και υπη­ρε­σί­ες, οδη­γού­νται σε επαγ­γέλ­μα­τα που ου­δε­μία σχέση έχουν με το αντι­κεί­με­νο τους. Κά­ποιοι από εμάς, προ­κει­μέ­νου να έχου­με άμεση επαφή με το αντι­κεί­με­νο προ­σφύ­γα­με στην εθε­λο­ντι­κή ερ­γα­σία με απώ­τε­ρο στόχο την από­κτη­ση εφο­δί­ων και εμπει­ρί­ας, για να θε­ω­ρού­μα­στε του­λά­χι­στον πα­ρα­γω­γι­κοί. Άλλοι πάλι στά­θη­καν πιο τυ­χε­ροί καθώς βρέ­θη­καν να ερ­γά­ζο­νται σε Μη Κυ­βερ­νη­τι­κές Ορ­γα­νώ­σεις λαμ­βά­νο­ντας το ποσό των 500 ευρώ...

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Θέσεις εργασίας στο Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΠΑΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Εποχιακό Προσωπικό)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΕ
ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ...

Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

Προσλήψεις στα ταχυδρομεία στην Στερεά Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε.
Περιφερειακή Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας
ΛΑΜΙΑ : 14-08-2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 38 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Έχοντας υπόψη:...

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

22 προσλήψεις στο Δήμο Δελφών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι-δύο (22) ατόμων,προς κάλυψη των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών καθαριότητας και πυρασφάλειας , για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: ...

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Τριάντα έξι προσλήψεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το Δήμο Δωρίδος


Τριάντα έξι προσλήψεις από τον Δήμο Δωρίδος
Ο Δήμος ενημερώνει τους δημότες ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36) ατόμων, προς κάλυψη των ...

30 θέσεις απασχόλησης για την Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας , 85 για το Δήμο Δελφών και 50 για το Δήμο Δωρίδας


ΔΕΊΤΕ ΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Ξεκινά η υλοποίηση προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για δημιουργία θέσεων εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας»
Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: « ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/Γ.Σ.Ε.Ε. – Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα στην ...

Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Προσλήψεις 46 ατόμων για ένα δίμηνο θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Δωρίδας


Θα καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για τη θερινή περίοδο

Σαράντα έξι θέσεις εργασίας δίμηνης διάρκειας αναμένεται να ζητήσει προς έγκριση ο Δήμος Δωρίδας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, μετά από το «πράσινο φως» που δόθηκε από το ΣτΕ για τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε Δήμους και Περιφέρειες.

Το θέμα των προσλήψεων συζητήθηκε κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού ...

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ι΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΛΦΟΙ :
ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  01/2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

   Η Ι’ Εφορεία Αρχ/των Δελφών Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι  την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε  [25] θέσεων, για την κάλυψη παροδικών αναγκών της  για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα   τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994,  όπως ισχύει μετά την  τροποποίηση και  συμπλήρωσή  του με το άρθρο 9 του Ν.3051/2002 ,3260/2004 και 3320/2005....

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Αγωνία για τους εργαζόμενους στα ΚΤΕΟ

Τσεκούρι στα δημόσιο ΚΤΕΟ αποφάσισε   .... Ο Βορίδης

Καταργεί και το 10% υπέρ του Κράτους που έτσι και αλλιώς τα ΙΚΤΕΟ δεν τα απέδιδαν ...αν και ήταν στην σύμβαση
Οι Περιφέρειες θα αποφασίσουν για την τύχη των εργαζομένων(Κόψτε το λαιμό σας εννοεί )
Βέβαια δεν μας απάντησε γιατί αποφασίζει αυτός για τα δημόσια ΚΤΕΟ αφού ανήκουν στις περιφέρειες ...ούτε γιατί δεν αποδίδουν το 10% οι επιχειρηματίες ;Ενώ το εισπράτουν απο τους πολίτες !
Αλήθεια κύριε Υπουργέ μήπως λέμε μήπως κάποιος να σας θυμίσει οτι εκπροσωπείτε τους Πολίτες και όχι τους επιχειρηματίες ;
Το κλείσιμο των κρατικών ΚΤΕΟ μελετά πλέον ο υπουργός Υποδομών .Μ. ...

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

Προσλήψεις ανέργων... Εκλογές μυρίζουν

Το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδόν όλοι οι Δήμοι της χώρας θα προσλάβουν μέσω ΜΚΟ & ΓΣΕΕ για 5 μήνες ανέργους με 625 ευρώ το μήνα + ΙΚΑ.
Οι ανακοινώσεις θα γίνονται τοπικά αλλά και στο σύνδεσμο:...

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2012

Δημόσια Πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους


Ο Δήμος Δωρίδος ενημερώνει όλους τους πιθανούς ενδιαφερόμενους, για την Δημόσια Πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου κυλιόμενου πίνακα κατάταξης ανέργων για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία σε Δήμους, Συνδέσμους και Νομικά τους Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
Το πρόγραμμα αφορά ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, από 18 μέχρι 65 ετών, με τις παρακάτω ειδικότητες
- ΔΕ Ηλεκτρολόγος
- ΔΕ Οδηγός
- ΔΕ Τεχνίτης οικοδόμος
- ΔΕ Τεχνίτης σιδεράς
- ΔΕ Υδραυλικός
- ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων
- ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων...

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για 500 εκπαιδευτικούς

Οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί θα απορροφηθούν σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Τμήματα Eνταξης, Παράλληλη Στήριξη και Κατ'οίκον Διδασκαλία
Διαγωνισμός ΑΣΕΠ για 500 εκπαιδευτικούς Ο διαγωνισμός θα αφορά 500 θέσεις νηπιαγωγών και δασκάλων και οι τοποθετήσεις θα γίνουν τα δύο επόμενα σχολικά έτη
Οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί θα απορροφηθούν σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ...

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Θέσεις εργασίας στο Μουσείο των Δελφών

 ΔΕΛΦΟΙ : 22/12/2011
Ι΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧ/ΤΩΝ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΔΕΛΦΟΙ
ΑΡ ΠΡΩΤ :Φ 6/ 1/5399
Τ.Κ : 33.054
ΠΛΗΡ : Αλτιπαρμάκης Γ.
ΤΗΛ : 22650 82346-82313
FAX : 22650 82966

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΑΠΑ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 02/2011
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΑΓΕΙΡΑ & ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ σε Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Δωρίδας

Στην πρόσληψη βρεφοκόμου για τον Παιδικό Σταθμό Λιδωρικίου και μάγειρα για τον Παιδικό Σταθμό Ευπαλίου προχωρά ο Δήμος Δωρίδας.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι δίμηνη.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 21 έως 65 ετών.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν 10 ημέρες από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο Δήμο, δηλαδή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Τα προσόντα των ενδιαφερομένων πρέπει να είναι :...

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Προσλαμβάνονται εργαζόμενοι για τα ΚΕΠ Ιτέας και Γραβιάς

Στελεχώνονται προσωρινά τα ΚΕΠ Ιτέας και Γραβιάς

Στην πρόσληψη τεσσάρων εργαζομένων με  δίμηνη σύμβαση  προκειμένου να καλύψει τις  άμεσες ανάγκες στα ΚΕΠ Ιτέας και Γραβιάς προχωρά ο δήμος Δελφών.
Οι προσλήψεις αυτές λόγω της περιορισμένης χρονικής διάρκειας τους δεν αναμένεται ...

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΜΕ 28 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ


Στην προκήρυξη 28 νέων θέσεων εργασίας
με οκτάμηνες συμβάσεις προχώρησε  πρόσφατα ο Δήμος Δωρίδας. Πρόκειται γιασυμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου,  ορισμένου χρόνου ενώ οι υποψήφιοι θα  τοποθετηθούν       , σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Δωρίδος και των συνενουμένων Δήμων Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνος.
Να σημειώσουμε πως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Ιουλίου 2011.
Σύμφωνα με το δήμαρχο Δωρίδος κ. Γιώργο Καπεντζώνη οι θέσεις αυτές θα καλύψουν βασικές ...

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

H ΔΕΗ προσλαμβάνει δεκατρείς τεχνίτες σε 4 πόλεις μεταξύ των οποίων και η Άμφισσα

ΔΕΗ: Δεκατρείς τεχνίτες σε 4 πόλεις
Δεκατρείς θέσεις εποχικού προσωπικού θα καλύψουν τέσσερις Υπηρεσίες της ΔΕΗ στη Θήβα, την Κερατέα, το Αλιβέρι και την Αμφισσα.

Δεκατρείς θέσεις εποχικού προσωπικού θα καλύψουν τέσσερις Υπηρεσίες της ΔΕΗ στη Θήβα, την Κερατέα, το Αλιβέρι και την Αμφισσα. Οι φορείς θα προσλάβουν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ...