Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

ΜΕ 28 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΑΣ


Στην προκήρυξη 28 νέων θέσεων εργασίας
με οκτάμηνες συμβάσεις προχώρησε  πρόσφατα ο Δήμος Δωρίδας. Πρόκειται γιασυμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου,  ορισμένου χρόνου ενώ οι υποψήφιοι θα  τοποθετηθούν       , σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου Δωρίδος και των συνενουμένων Δήμων Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Λιδωρικίου και Τολοφώνος.
Να σημειώσουμε πως η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22 Ιουλίου 2011.
Σύμφωνα με το δήμαρχο Δωρίδος κ. Γιώργο Καπεντζώνη οι θέσεις αυτές θα καλύψουν βασικές ...
ανάγκες του δήμου, αφού όπως προβλέπεται οι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν στον τομέα της καθαριότητας κυρίως και της πυροπροστασίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Δήμαρχος σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας, η έγκριση από το Υπουργείο ήρθε την καταλληλότερη στιγμή, εφόσον οι ανάγκες του δήμου είναι ιδιαίτερα αυξημένες κατά τους θερινούς μήνες. Ο κ. Καπεντζώνης επεσήμανε ακόμα πως οι υπάλληλοι θα τοποθετηθούν μέχρι τέλος του μήνα, κάτι που θα αποτελέσει μεγάλη ανάσα σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο, του καλοκαιριού, όπου οι απαιτήσεις είναι αυξημένες.
Να σημειώσουμε πως οι ειδικότητες που προκηρύχθηκαν αφορούν 2 ηλεκτρολόγους (ΔΕ), 2 υδραυλικούς (ΔΕ), 5 οδηγούς αυτοκινήτων (καθαριότητας – ΔΕ), 1 Χειριστή μηχανημάτων έργων (Ισοπεδωτής Γαιών - ΔΕ), 1 Χειριστή μηχανημάτων έργων (ΔΕ), 13 Εργάτες γενικών Καθηκόντων (Καθαριότητα - ΥΕ), 4 Εργάτες γενικών Καθηκόντων (ύδρευση –Υ Ε).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος Τ.Κ. 33053 Λιδωρίκι, απευθύνοντάς τη στη Γραμματεία υπόψιν κ. Δούκα (τηλ. επικοινωνίας: 22660 31100).
   Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης και λήγει  στις  22 Ιουλίου .
http://lidoriki.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου