Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

1ο Θερινό Σχολείο (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων) με θέμα “Δίκαιο και Οικονομία του Αθλητισμού” στην Φωκίδα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας διοργανώνει το 1ο Θερινό Σχολείο (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων) με θέμα: “Δίκαιο και Οικονομία του Αθλητισμού”.
Το 1ο Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί τις ακόλουθες ημερομηνίες:
 • ΣΑ 25 – ΚΥ 26 Ιουνίου 2011 | Λιβαδειά
 • ΣΑ 09 – ΚΥ 10 Ιουλίου 2011 | Δελφοί
 • ΣΑ 16 – ΚΥ 17 Ιουλίου 2011 | Ιτέα
Οι διαλέξεις του Θερινού Σχολείου είναι οργανωμένες σε:
 1. έναν Γενικό Κύκλο, όπου παρουσιάζονται γενικά τα γνωστικά πεδία·...
 2. δύο Ειδικούς Κύκλους, όπου παρουσιάζονται πιο εξειδικευμένα θέματα.
  Για να κατεβάσετε όλα τα σχετικά αρχεία για το Θερινό Σχολείο, πατήστε εδώ.
Οι θεματικές περιοχές που θα καλυφθούν στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου περιλαμβά­νουν:
 • Αθλητικό Δίκαιο
 • Οικονομική του Αθλητισμού
 • Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο
 • Διοίκηση και διαχείριση του αθλητισμού
 • Αθλητική Δικαιοδοσία
 • Πολιτική οικονομία του Αθλητισμού
 • Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισμό
 • Αθλητισμός και οικονομική ανάπτυξη
 • Ειδικά θέματα Αθλητικού Δικαίου (ενδεικτικά: Sponsoring, Συμβάσεις Τηλεοπτικών Δικαιωμάτων, Έλεγχος Επιχορηγήσεων Αθλητικών Φορέων)
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής του Αθλητισμού (ενδεικτικά: Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία στον Αθλητισμό, Ηθική & Αθλητισμός, Αθλητικά Δρώμενα και Περιφερειακή Ανάπτυξη)

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε αποφοίτους, Νομικής, Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΦΑΑ, και συναφών Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Απευθύνεται επίσης σε ενδιαφερόμενους με αποδεδειγμένη μακροχρόνια εργασιακή εμπειρία στο χώρο του δικαίου, των οικονομικών, ή διοίκησης του αθλητισμού.
Η γλώσσα εργασίας του Θερινού Σχολείου είναι η Ελληνική.
Το κόστος συμμετοχής στο Θερινό Σχολείο ανέρχεται σε 200 ευρώ. Το κόστος καλύπτει τα ακόλουθα:
 1. Πρόγραμμα Διδασκαλίας
 2. Φάκελο με διδακτικό υλικό
 3. Τρία διαλείμματα με αναψυκτικά, καφέ και σνακ
 4. Πιστοποιητικό παρακολούθησης
Δεν καλύπτονται έξοδα μεταφοράς και διαμονής. Θα ανακοινωθεί κατάλογος με ξενοδοχεία της περιοχής με τα οποία θα γίνει προσπάθεια ειδικής συμφωνίας ώστε οι συμμετέχοντες να λάβουν ευνοϊκότερες της αγοράς τιμές.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο Θερινό Σχολείο υποβάλλοντας συμπληρωμένο το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέ­ροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση elke@ucg.gr έως την 5-6-2011. Πληροφορίες για το Θερινό Σχολείο καθώς και το έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση του ΕΛΚΕ: http://elke.ucg.gr > Ανακοινώσεις, και στη διεύθυνση του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης : http://www.poa.ucg.gr > Ανακοινώσεις. Τα ανωτέρω έντυπα και όλες οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτώνται στη διεύθυνση του Θερινού Σχολείου που είναι http://www.poa.ucg/ss2011. Μετά την επιλογή τους, οι συμμετέχοντες εξασφαλί­ζουν τη συμμετοχή τους καταβάλλοντας το ποσό συμμετοχής τους στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό (με την ένδειξη “Έργο Θερινό Σχολείο”):

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR 1101721510005151019168871
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετά την πληρωμή το αποδεικτικό κατάθεσης ή το email επιβεβαίωσης συναλλαγής μέσω web banking θα πρέπει να αποσταλεί στον ΕΛΚΕ μέσω ενός από τους παρακάτω τρόπους:
 • στο fax του Ειδικού Λογαριασμού: 22310 66709
 • μέσω email στη διεύθυνση elke@ucg.gr (με την ένδειξη “Θερινό Σχολείο ΠΟΑ”)
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Θερινού Σχολείου:
Μ. Πατρίκου / Χ. Γενιτσαρόπουλος
Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδος
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Παπασιοπούλου 2-4 | 351 00 Λαμία
Τηλ: 22310 66702-3 | Fax: 22310 66709
e-mail: elke@ucg.gr
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος
Έως 05.06.2011
Αξιολόγηση αιτήσεων & Ενημέρωση Συμμετεχόντων
Έως 15.06.2011
Καταβολή οικονομικής συμμετοχής
Έως 15.06.2011

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
Δημ. Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών


Ο Πρόεδρος του ΤΠΟΑ Καθηγητής Χαράλαμπος Μπότσαρης
http://sws.ucg.gr/poass2011/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου