Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Πρόγραμμα εξετάσεων σχ. έτους 2009-10

Σας γνωρίζουμε ότι μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2009-10 την Τετάρτη 12 Μαΐου 2010, σύμφωνα με τη με αρ. πρ. 35416/Γ2/26-03-2010 Υ.Α., για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Τρίτη 18 Μαΐου 2010 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010.

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα... ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (05) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων (άρ. 14 του Π.Δ. 60/2006).

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων, καθώς επίσης και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ., για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα αρχίσουν την Τρίτη 18 Μαΐου 2010 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, θα αρχίσουν την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010 και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2010, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας θα διεξαχθούν από τη Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010.

2. ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ
Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων, καθώς επίσης και οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., για τους οποίους προβλέπεται εξέταση μόνο σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα αρχίσουν τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη 16 Ιουνίου.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, θα αρχίσουν το Σάββατο 15 Μαΐου 2010 και θα διαρκέσουν μέχρι και το Σάββατο 29 Μαΐου 2010, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΓΕ.Λ., στα μαθήματα τα οποία εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, θα διεξαχθούν από την Τρίτη 1 Ιουνίου μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010.

ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ.

• Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί στους μαθητές των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. καθώς και των ΕΠΑ.Σ., το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων (Υ.Α. 80033/Γ2/12-09-2006 και Y.A. 148096/Γ2/24-12-2007).

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑ.Λ.
• Οι προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ και B’ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 μέχρι και την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010.
• Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010 μέχρι και την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010.
2. ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΕΠΑ.Λ.
• Οι προαγωγικές εξετάσεις της A΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010.
• Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις της Δ΄ τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. θα διεξαχθούν από την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2010 μέχρι και την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010.

3. ΕΠΑ.Σ.
• Οι προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010.
• Οι πτυχιακές εξετάσεις της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Σ. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε (05) εργάσιμες μέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, για τα Ημερήσια και τα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (άρ. 16 Π.Δ. 60/2006) και πέντε (05) εργάσιμες μέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων, για τα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠΑ.Σ. (άρ. 12 Π.Δ. 50/2008 και άρ. 10 Π.Δ. 51/2008).
Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων να αναρτηθεί επιπρόσθετα στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας σχολικής μονάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου