Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών, δείτε τα θέματα


ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ                                              ΠΡΩΤΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρ. πρωτ. 26.866            
                                   
ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημ. Συμβούλους του Δήμου Δελφών                                                          
ΚΟΙΝ.: α) Προέδρους  Συμβουλίων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών, β) Βουλευτή Φωκίδας κ. Α. Παπαθανάση & γ) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Π. Γαζή

Παρακαλούμε όπως στις πέντε (05) Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην (ισόγεια) αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ...
του Δημαρχείου Δελφών, (Άμφισσα, πλατεία  Κεχαγιά), σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Υπηρεσίες συλλογής & μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, (Εισηγητής: κος Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)
2.    Λειτουργία Συστήματος Ανακύκλωσης (μπλε κάδοι), (Εισηγητής: κος Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας)
3.    Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Παπαβιέρου της Τ.Κ. Μαυρολιθαρίου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμήματος Κληροδοτημάτων)
4.    Δημοπράτηση Κοινοτικού Βοσκοτόπου στη θέση ¨Πλαγιά» Σερνικακίου, (Εισηγητής: κος Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5.    Κατασκευή τοιχίου από σκυρόδεμα στην Τ.Κ. Βουνιχώρας, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κος Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
6.    Επικαιροποίηση απόφασης με αριθμ. 157/2007 του Δ.Σ. πρώην Δήμου Γαλαξιδίου σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 294 και 311, (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Εισηγητής: κος Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
7.    Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση τουριστικού εντύπου του Δήμου, (Εισηγήτρια: κ. Μάρω Τασιού -Γουργουρή, Δημοτική Σύμβουλος)
8.    Επιβολή δικαιώματος αυθαίρετης βόσκησης στην κτηνοτρόφο, Βασιλική Σιακαντάρη, (Εισηγητής: κος Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
9.    Γνωμοδότηση σε σχέση με τη χορήγηση αδείας εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών πλακών σε δημόσια δασική έκταση 44.197 τ.μ. στη θέση “Πατερόλακα” της Κοινότητας Πολυδρόσου, (Εισηγητής: κος Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
10. Τροποποίηση της ανάλυσης δαπανών των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολυδρόσου, (Εισηγητής: κος Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
11. Διοργάνωση Πανελλήνιου Αγώνα Ποδηλασίας Βουνού (mountain bike) στην Πολύδροσο σε συνεργασία με τον σύλλογο Επαγγελματιών Πολυδρόσου Παρνασσού, (Εισηγητής: κος Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
12. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα χορήγησης άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) του Ελευθέριου Γκιούλου σε ιδιωτικό χώρο στη θέση «Αη-Γιάννης» της Τ.Κ.Κίρρας, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη-Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
13. Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 70 Ν.3852/2010 για το Ναυτικό – Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κος Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Αρχιτεκτονική Μελέτη για τη Διαμόρφωση Πολυχώρου πρώην Εκπαιδευτηρίου Καψάλη», (Εισηγητής: κος Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
15. Συγκρότηση Επιτροπής άρθρου 70 Ν.3852/2010 για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας, (Εισηγητής: κος Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
16. Παραχώρηση δημοτικού σταδίου Άμφισσας στο «Τ.Α.Π. Φωκικός» για την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, (Εισηγητής: κος Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
17. Λήψη απόφασης για την αδελφοποίηση με το Δήμο της πόλης του Τίβολι (Tivoli) Ιταλίας, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη-Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών


Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου