Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ 48ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ


Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ο εφαρμοστικός νόμος και οι επιπτώσεις στη τσέπη μας και στην εργασία
Του Χρήστου Βανδώρου, μέλος ΔΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Η κυβέρνηση μετά την καθολική αποτυχία του πρώτου μνημόνιου (ΠΑΣΟΚ – ΛΑΟΣ- ΝΤΟΡΑ) επιχειρεί με συνοπτικές και αντισυνταγματικές διαδικασίες να ψηφίσει στη Βουλή το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και τον εφαρμοστικό νόμο που το εξειδικεύει. Δεν πρόκειται απλά για ένα ακόμη μνημόνιο αλλά για την εσαεί παράδοση της χώρας στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο χωρίς ουσιαστικά δικλείδα διαφυγής. Παρακάτω αναφερόμαστε σε ...
μερικές κρίσιμες πτυχές των αρνητικών επιπτώσεων που θα επιφέρει στα μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Εφαρμοστικός νόμος και κοινωνική ασφάλιση
Από 1 Αυγούστου 2011 η ειδική εισφορά των συνταξιούχων αυξάνεται για όλες τις συντάξεις που ξεπερνούν τα 1.700 Ε . Οι κρατήσεις γίνονται όπως στον πίνακα.

Ύψος σύνταξης Ποσοστό Ύψος σε €
1400 - 1700 € 3 42 έως 51 €
1700 - 2000 € 6 102 έως 120 €
2000 - 2300 € 7 140 έως 161 €
2300 - 2600 € 9 207 έως 234 €
2600 - 2900 € 10 260 έως 290 €
2900 - 3200 € 12 348 έως 384 €
3200 - 3500 € 13 416 έως 455 €
3500 και άνω 14 490 € και άνω

Από 1 Αυγούστου 2011 επιβάλλεται εκτός από τη παραπάνω και πρόσθετη έκτακτη εισφορά στους συνταξιούχους κάτω των 60 χρονών που η σύνταξή τους ξεπερνά τα 1.700 Ε (άρθρο 44 §11) (το μέτρο δεν αφορά όσους συνταξιοδοτήθηκαν υποχρεωτικά π.χ σώματα ασφαλείας και τις μητέρες ανηλίκων που συνταξιοδοτήθηκαν με αντίστοιχες διατάξεις). Έτσι για συνταξιούχο κάτω των 60 χρόνων με σύνταξη 1.700 – 2300 Ε η συνολική μείωση θα είναι 204- 300 Ε. Να σημειώσουμε ότι η εισφορά υπολογίζεται ουσιαστικά στα μικτά… (εξαιρείται η κράτηση ταμείου υγείας).
Θεσπίζεται από 1 Σεπτέμβρη 2011 ειδική εισφορά στις επικουρικές συντάξεις που ξεπερνούν τα 300 €. Η εισφορά κλιμακώνεται ανά αύξηση 50 Ε επικουρικής σύνταξης, συν 1% με αρχικό ποσοστό 3%. Δηλαδή για επικουρική σύνταξη 300-350 Ε η εισφορά είναι 9-10,5 Ε, για 351-400 εισφορά 14-16 Ε, για σύνταξη 401-450 20-22,5 Ε κτλ για 650 Ε εισφορά 65 Ε.
Οι συντάξεις του ΝΑΤ μειώνονται από 1/1/2011 κατά 6%. !!!
Το εφάπαξ του ταμείου πρόνοιας δημοσίων υπαλλήλων μειώνεται κατά 10% και το εφάπαξ των υπαλλήλων της ΔΕΗ κατά 15% (άρθρο 44 § 5) αναδρομικά από 1-1-2010.
Έχουμε πρόσθετη εισφορά 1% στους δημοσίους υπαλλήλους υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας τους, & εισφορά 2% για την αντιμετώπιση της ανεργίας (άρθρο 38 § 2).
Μειώνεται το ανώτερο ποσό της δικαιούμενης σύνταξης μισθωτών που έχουν από 35 έως και 40 χρόνια ασφάλισης (άρθρο 44 § 6, 7 και 8).
Θεσπίζεται ειδικός λογαριασμός ανεργίας για τους αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους. Στο λογαριασμό συμμετέχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με εισφορά 10 € το μήνα (άρθρο 44 § 2) από τον Αύγουστο.
Θεσπίζεται από 1/1/2013 εισφορά υπέρ του ΟΑΕΕ ως ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων της επιχείρησης. Το ποσοστό θα καθοριστεί με Υ. Α. (άρθρο 44 § 3).
Αυξάνεται η συμμετοχή των αγροτών στον κλάδο σύνταξης του ΟΓΑ (άρθρο 44 § 4).
Από Αύγουστο αυξάνει κατά 0,5% η εισφορά εργοδότη και εργαζόμενου υπέρ του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ (άρθρο 44 § 9)
Προβλέπεται πρόσθετη εισφορά στους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (γιατροί, μηχανικοί, νομικοί) (άρθρο 44 § 14 και 15) από 2012.
Εφαρμοστικός νόμος και εργασιακά
Καθιερώνεται η μισθωτή εφεδρεία και η μερική απασχόληση. Δηλαδή απολύσεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ με έμμεσο και ακολούθως άμεσο τρόπο . Θα έχουμε εργασία 4 ωρών την ημέρα ή 2,5-3 ημέρες την εβδομάδα. Με αντίστοιχη μείωση αποδοχών. Στην εφεδρεία το προσωπικό ΔΕΚΟ θα παίρνει για δώδεκα μήνες το 60% του μισθού του. Ένα μέρος του προσωπικού αυτού θα μεταφερθεί σε φορείς του δημοσίου (τηρώντας το ένα προς πέντε ή προς δέκα), ένα μέρος μπορεί να απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες του δημοσίου, ένα άλλο μέρος με μερική απασχόληση και για όσους δεν ενταχθούν σε καμία από τις κατηγορίες αυτές είναι ανοιχτό το θέμα ειδικού προγράμματος εθελούσιας εξόδου και απολύσεων (άρθρο 37 § 7).
Για το 2011 οι προσλήψεις στο δημόσιο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ θα ακολουθούν τον κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε δέκα αποχωρήσεις. Για τα έτη 2012 έως 2015 μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις (άρθρο 37 § 2).
Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να πάρουν άδεια χωρίς αποδοχές πέντε έτη από δύο που ισχύει σήμερα (άρθρο 37 § 4). Η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης στο δημόσιο περιορίζεται από σαράντα σε είκοσι ώρες το μήνα (άρθρο 38 § 1).
Γίνεται ευκολότερη η δυνατότητα ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου χωρίς να υπάρχει υποχρέωση μετατροπής σε αορίστου (άρθρο 41).
Δίνεται η δυνατότητα εργασίας 48 ώρες για έξι μήνες το χρόνο, και οι επιπλέον ώρες εργασίας υποτίθεται ότι να αφαιρεθούν το επόμενο εξάμηνο (άρθρο 42). Άρα τέρμα οι υπερωρίες. Ξαναγυρίζουμε στο 10ωρο.
Για τους νέους 18 έως 25 ετών καταργεί την όποια σύμβαση ισχύει, προβλέποντας τη δυνατότητα ατομικής σύμβασης που θα προβλέπει μισθό 20% κάτω της ισχύουσας οποιασδήποτε μορφής συλλογικής σύμβασης (άρθρο 43).
Μπαίνουν περισσότερες προϋποθέσεις απ’ αυτές που ισχύουν σήμερα για την πρώτη επιδότηση ανεργίας. Σήμερα για πρώτη επιδότηση ο άνεργος πρέπει να έχει 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του και το τελευταίο 14μηνο να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας. Το άρθρο 39 § 1 ορίζει ότι οι προϋποθέσεις για πρώτη επιδότηση είναι 200 ημέρες εργασίας την τελευταία διετία και 80 ημέρες εργασίας το χρόνο κατά τα τρία προηγούμενα χρόνια.
Για δεύτερη επιδότηση εκτός από τις άλλες απαιτήσεις που ισχύουν σήμερα θα πρέπει να έχει και 150 ημέρες εργασίας μετά τη λήξη της προηγούμενης επιδότησής του (άρθρο 39 § 2).
Το αφορολόγητο πέφτει στις 8.000 Ε από 12.000 σήμερα. Αναδρομικά και για τα εισοδήματα του 2010 έχουμε έκτακτη εισφορά με συντελεστή 1% για εισόδημα 12.000 ως 20.000 Ε, 2% από 20.001- 50.000 Ε, 3% από 50.001-100.000 Ε.
Σε ελεύθερους επαγγελματίες μπαίνει τέλος επιτηδεύματος 300-500 Ε ανάλογα με την έδρα τους. Ο φόρος στο πετρέλαιο αυξάνει σε πρώτη φάση από 21 ε/1000 λ σε 60 Ε/1000 λ. Στα ακίνητα το αφορολόγητο μειώνεται από 400.000 σε 200.000 Ε. Ο ΦΠΑ στα αναψυκτικά και φτηνά τσιγάρα πηγαίνει στα 23% από 13%. Τα τέλη κυκλοφορίας αυξάνουν κατά 10% και τα τεκμήρια κατά 30% για ακίνητα ΙΧ, σκάφη αναψυχής κτλ.
Όλα τα παραπάνω που είναι μεγάλα γίνονται τεράστια όταν προστεθούν στο τεράστιο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου που επιχειρείται. Αυτό είναι αντικείμενο άλλου άρθρου.
Γίνεται ολοφάνερο πως ο μόνος δρόμος που μας αφήνουν είναι να βγούμε όλοι στο δρόμο. Η 48ωρη απεργία να γίνει η αρχή για το ξήλωμα του μνημονίου, της τρόικας, της κυβέρνησης.
Χρήστος Βανδώρος.
http://iteanet.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου