Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2010

Στο ΣτΕ κατά του "Καλλικράτη" προσέφυγε ο Δήμος Αποδοτίας.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν ο Δήμος Σοχού Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Αποδοτίας Αιτωλοακαρνανίας κατά του υπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση και ζητούν να ακυρωθεί ως αντίθετη στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το Σύνταγμα η υπ’ αριθμ. 46494/2010 απόφαση του με την οποία ορίζεται ο αριθμός των μελών των δημοτικών συμβουλίων, μετά το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης).

Ειδικότερα, ο Δήμος Σοχού καταργείται και ενσωματώνεται στον Δήμο Λαγκαδά, μαζί με τους Δήμους Λαχανά, Ασσήρου, Καλλινδοίων, Κορώνειας και ...Βερτίσκου και ο Δήμος Αποδοτίας καταργείται και ενσωματώνεται στον νέο Δήμο Ναυπακτίας μαζί με τους πρώην Δήμους Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Πυλήνης, Πλατάνου και Χάλκειας. Και οι δύο εν λόγω Δήμοι είναι ορεινοί.
Στις προσφυγές τους, που υπογράφονται από τον καθηγητή Κ. Χρυσόγονο, οι εν λόγω δύο Δήμοι υποστηρίζουν ότι η κατάργηση και η συνένωση τους είναι αντίθετη στο άρθρο 102 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση ορεινών περιοχών σε ευρύτερης έκτασης Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όταν η έδρα του τελευταίου βρίσκεται εκτός της περιοχής αυτής και μάλιστα σε γεωγραφικό σημείο που απέχει από την ανωτέρω περιοχή τόσο, ώστε να καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η εντός εύλογου χρόνου πρόσβαση των κατοίκων της στις υπηρεσίες του οργανισμού αυτού.
Ακόμη, αναφέρουν στις προσφυγές τους ότι η ενσωμάτωση τους σε άλλους Δήμους θα έχει ως αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση των πόλεων αυτών, με εξαιρετικά δυσάρεστες συνέπειες για το κοινωνικό και οικονομικό του μέλλον.
Επίσης, αναφέρουν οι Δήμοι ότι τόσο ο Ν. 3852/2010, όσο και η απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τον αριθμό των μελών των δημοτικών συμβούλων των Δήμων είναι αντίθετο στο άρθρο 102 του Συντάγματος.
Τέλος, αναφέρουν ότι με τη συνένωσή τους με άλλους Δήμους παραβιάζεται η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει μεταρρυθμιστεί με την Συνθήκη της Λισσαβώνας.
Οι δύο εν λόγω Δήμοι έχουν προσφύγει και πάλι στο ΣτΕ ευθέως κατά του Ν. 3852/2010, υποστηρίζοντας ότι είναι αντίθετος στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και το Σύνταγμα. Οι προσφυγές αυτές θα συζητηθούν στο ΣτΕ στις 24 Σεπτεμβρίου 2010.
Από konstantinosdavanelos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου