Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας συνεχίζει το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

ΕξηλεκτρισμόςΗ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας, μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για το Νομό μας, το οποίο εγκρίθηκε το 2009, ικανοποιώντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού των αγροτοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, προχωρά στην κατάρτιση νέου προγράμματος για το 2010.
Ειδικότερα στο νέο πρόγραμμα θα ενταχθούν άτομα τα οποία είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους προέρχεται από γεωργικές εργασίες.
Για την ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων απαιτείται άδεια οικοδομής στάβλου ή άλλο πολεοδομικό παραστατικό ή εξαίρεση από κατεδάφιση και άδεια ... λειτουργίας. Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μόνο με την άδεια οικοδομής υπό την προϋπόθεση ότι η άδεια λειτουργίας θα προσκομισθεί σύντομα πριν την εξέταση του αιτήματος ηλεκτροδότησης από την αρμόδια επιτροπή.
Εξάλλου για την ηλεκτροδότηση αρδευτικών εγκαταστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη άδειας χρήσης ή να υφίσταται χρήση της υδροληψίας πριν από το 1987 και με προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων για το χρόνο κατασκευής τους.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας προκειμένου να ενημερωθούν και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι την 30η Μαρτίου 2010.
Όσον αφορά στο 1ο Βασικό Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού, αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη φορά που χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις που προέρχονταν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ 2009) της Νομαρχίας.
Ο αγροτικός εξηλεκτρισμός αφορά στην ηλεκτροδότηση ή την επέκταση του ηλεκτρικού δικτύου με σκοπό να βελτιωθεί η βιωσιμότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο λύση σε εκατοντάδες αγροτών, κυρίως των κτηνοτρόφων, οι οποίοι αναγκάζονται να χρησιμοποιούν γεννήτριες.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λειτουργία του εργοστασίου ενέργειας: προς όφελος της Αλουμίνιον ΑΕ η επιστροφή του αποθεματικού από το οποίο δημιουργήθηκε

Αλουμίνιο της ΕλλάδοςΤο παραπάνω αίτημα που ψήφισε η Γεν. Συνέλευση των εργαζομένων στο εργοστάσιο του αλουμινίου στα Άσπρα Σπίτια στης 04/03/2010 είναι καίριας σημασίας για την συνέχιση της δραστηριοποίησης στην περιοχή της μεγαλύτερης βαριάς βιομηχανίας της χώρας.

Συγκεκριμένα :

α) αρκετοί οικονομικοί αναλυτές λόγο της οικονομικής κρίσης λένε πως η τιμή του μετάλλου είναι τεχνητά υψηλή και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα σημειώσει πτώση.

β) το γεγονός ότι λήγει η συμφωνία χετζιγκ (διασφάλισης της τιμής πώλησης του αλουμινίου της ΑΤΕ στα 2400$),

γ) η στροφή του ομίλου προς τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας.

Όλα αυτά δημιουργούν έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους για την συνέχιση της λειτουργίας... του εργοστασίου και την διασφάλιση τον θέσεων εργασίας.

Είναι σαφές πως για να μπορέσει να επιβιώσει η ΑΤΕ στο αμέσως επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να βρεθούν κεφάλαια ώστε να την συντηρήσουν την περίοδο κάμψης τον τιμών αλλά και να επενδύσουν ώστε να παραμείνει βιώσιμη.

Συνήθως γι αυτό το σκοπό οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κεφάλαια που κρατούν από τα κέρδη και τα ονομάζουν αποθεματικά.

Τα κεφάλαια που παλαιότερα είχε σαν αποθεματικά η ΑΤΕ επενδύθηκαν στην δημιουργία εταιρίας παραγωγής ρεύματος, μάλιστα της έδωσαν τελευταία και το όνομα Αλουμίνιον της Ελλάδος για να έχει νομικά δικαιώματα στα απαλλοτριωμένα οικόπεδα.

Και εξηγούμαι. Ας θυμηθούμε τις ενημερώσεις της Διεύθυνσης όταν μας εξηγούσαν την πρόθεση κλεισίματος ή πώλησης, της ΑΤΕ από την ΑΛΚΑΝ, έλεγαν: Δεν συνέφερε η ΑΛΚΑΝ λόγο μεγέθους και μακρόπνοων προοπτικών να επενδύσει στην ΑΤΕ γιατί θα επένδυε τα χρήματα των αποθεματικών της ΑΤΕ (που κάλυπταν τις αποζημιώσεις του προσωπικού και την αποκατάσταση του χώρου σε περίπτωση κλεισίματος) χωρίς να είναι δυνατόν η επένδυση να αποδώσει στο ύψος των απαιτήσεων που έχουν οι μέτοχοι της ΑΛΚΑΝ.

Έτσι έχοντας επενδύσει άσκοπα θα αναγκαζόταν να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη και να πληρώσει με δικά της καινούρια κεφάλαια το κλείσιμο της επιχείρησης.

Γι αυτό προσανατολίστηκε να βρει επιχειρηματία που να αναλάβει έναντι ενός τιμήματος την επιχείρηση. Το μικρό τίμημα οφειλόταν ακριβώς στον κίνδυνο που αυτός αναλάμβανε. Πουλήθηκε στα 76 εκ $ ενώ μόνο τα αποθεματικά ήσαν 120 εκ $. Με την υποχρέωση να αναλάβει αυτός να εκτελέσει την επένδυση στο εργοστάσιο ενέργειας που κρίνονταν άμεσα αναγκαίο για την συνέχιση της λειτουργίας της ΑΤΕ.

Όμως τα χρήματα που επενδύθηκαν στο εργοστάσιο ενέργειας προήρθαν από το αποθεματικό της ΑΤΕ. Ήταν παρακρατημένα μερίσματα που δεν αποδόθηκαν, με σκοπό επενδύσεις η αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις περιβάλλοντος σε τυχόν κλείσιμό της.

Η επένδυση όμως του εργοστασίου ενέργειας τελικά δεν είναι ενσωματωμένη στην δραστηριότητα της ΑΤΕ για την οποία έγινε αρχικά. Με διάφορες δικαιολογίες ο επιχειρηματίας την ανεξαρτητοποίησε. Και τα κέρδη από την επένδυση αυτή δεν μετρούν προς όφελος της ΑΤΕ που εκτέλεσε αυτήν την επένδυση.

Αντίθετα το εργοστάσιο ενέργειας γίνετε προίκα στο ψάρεμα νέων επενδυτικών κεφαλαίων στον τομέα της ενέργειας. Σε ένα επικίνδυνο και ανταγωνιστικό παιχνίδι με την ΔΕΗ και άλλους ιδιώτες για την είσοδο στην αγορά της ενέργειας, τελικά ενέχει πρόσθετους κινδύνους για την επιβίωση της ΑΤΕ, από την έκθεση της σε αθέμιτους ανταγωνισμούς για την επικράτηση και την πρωτιά στην νέα χρυσοφόρο αγορά ενέργειας.

Γι αυτό οι εργαζόμενοι έκαναν λοιπόν τώρα άμεσα απαιτητό από τον επιχειρηματία το εργοστάσιο ενέργειας να λειτουργήσει προς όφελος της ΑΤΕ η διαφορετικά να επιστραφεί το αποθεματικό για να διασφαλίσει την συνέχιση της ύπαρξης του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου και των θέσεων εργασίας τους.

Το αίτημα αυτό δεν αφορά μόνο όσους δουλεύουν στην ΑΤΕ. Αφορά όλη την περιοχή. Οι κάτοικοι αυτής της περιοχής έχασαν τις περιουσίες τους με αναγκαστική απαλλοτρίωση για να κατασκευαστεί στο χώρο εργοστάσιο Αλουμινίου και υποστηρικτικών επιχειρήσεων που χρειαζόταν για την λειτουργία του. Και το ανταποδοτικό όφελος που είχαν είναι έμμεσα από τις υπηρεσίες που δημιούργησαν οι ανάγκες για την λειτουργία του εργοστασίου και του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό.

Το σενάριο να μείνουν στην περιοχή μόνο οι καμινάδες των εργοστασίων ενέργειας με καμία 100/τοστη θέσεις εργασίας από τις 1700 που είναι σήμερα δεν βρίσκει βέβαια σύμφωνο κανένα. Γιατί μια αρνητική εξέλιξη στην λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου που απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού θα είχε άμεσα αρνητικές επιπτώσεις και στην ζωή των κατοίκων όλης της περιοχής.

Γι αυτό θα πρέπει να φέρουμε στο πλευρό μας όλους αυτούς που ζουν γύρο μας και έχουν συμφέρον να διατηρήσουν την δραστηριότητα που δίνει την δυνατότητα να υπάρχει και να διατηρηθεί η ζωή που γνωρίσαμε. Η ενημέρωση τους σε ανοικτές συνελεύσεις κατοίκων είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε την αμέσως επόμενη περίοδο για να δημιουργήσουμε επιτροπές που θα συμμετέχουν ενεργά στον αγώνα μας.

Η βοήθεια τους είναι απαραίτητη ώστε να κοπεί η όρεξη αυτών που σκέφτονται πονηρά και ελπίζουν ότι με τερτίπια αλλαγής ονομάτων στις εταιρίες θα μπορέσουν να καρπωθούν περιουσιακά στοιχεία που έχουν παραχωρηθεί για άλλες χρήσεις.
Από anexartitoi.gr

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Ανεμογεννήτριες στα Βαρδούσια

NOΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΩΚΙΔΑΣ Άμφισσα 8/3/2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ.Πρωτ.: 39
ΤΗΛ.&FAX:2265072763
ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ.33100

ΘΕΜΑ:Προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση

Ανακοινώνεται ότι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Φωκίδας, έχει περιέλθει αντίγραφο προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 39,2 ΜW της εταιρείας ΄΄ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ Α.Β.Ε.Ε.΄΄ στη ... θέση ΄΄Γιδοβούνι΄΄ , των Δήμων Σπερχειάδας Νομού Φθιώτιδας και Βαρδουσίων Νομού Φωκίδας.
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης ή φορέας να λάβει γνώση της παραπάνω απόφασης έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων απευθυνόμενος στη Δ/νση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος στην Άμφισσα (Νέο Νομαρχιακό Κατάστημα)-Τ.Κ.33100 - Τηλ.2265350584&580.
Γνωστοποιείται ότι η αρμόδια υπηρεσία είναι: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ- ΝΤΟΣ& ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ.& ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - Θεοδωράτου & Βέλλιου ΛΑΜΙΑ-Πληρ.κος Ι.Παπαγιαννόπουλος-Τηλ.2231043191.
Αντίγραφο της παρούσας θα αναρτηθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα στον πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στην τοπική εφημερίδα «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ».

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
1.Εφημερίδα «Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ».
2.Δήμος Βαρδουσίων
3.Δ/νση Πολεοδομίας ΚΠΕ Ν.Α.Φωκίδας
Τα έξοδα δημοσιοποίησης βαρύνουν την εταιρεία ΄΄ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ Α.Β.Ε.Ε.΄΄.


Ο ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΠΑΝ.ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ
Από Ώρα της Φωκίδας

Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΩΣ …«ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ»!

Την αναβολή του αγώνα του με την ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ζήτησε ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ, αφού η διοργανώτρια αρχή όρισε ως γήπεδο διεξαγωγής του την …Πρέβεζα!!!

Έτσι, ο ΑΠΟΛΛΩΝ δεν θα κατέβει να αγωνιστεί. Σημειώνεται εδώ, ότι μέχρι τώρα ως έδρα των αγώνων του ΑΠΟΛΛΩΝΑ έχουν οριστεί γήπεδα από 20 έως 100 (!!!) χιλιόμετρα, όπως του Αντιρρίου, Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Παπαδάτες, και τώρα ορίζεται η Πρέβεζα, 170 χλμ!!!..

Κι αυτό, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και ενώ υπάρχει παραχωρητήριο από Ιτέα και Άμφισσα, να μπορούν να οριστούν στα γήπεδά τους αγώνες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ο οποίος ανήκει άλλωστε στην ΕΠΣ Φωκίδας.


Επίσης προκαλεί κατάπληξη η άρνηση να ... οριστούν αγώνες του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στο δημοτικό στάδιο Ναυπάκτου, που είναι δίπλα στο Ευπάλιο, και το στάδιο είναι διαθέσιμο αφού η κλήρωση του πρωταθλήματος έγινε με κλειδάριθμο και ορίστηκε να μην συμπίπτουν οι αγώνες του Ναυπακτιακού Αστέρα με τον ΑΠΟΛΛΩΝΑ.

Όλη η οικογένεια του ΑΠΟΛΛΩΝΑ και οι πολίτες του Δήμου Ευπαλίου στέλνουν προς κάθε κατεύθυνση πολλά μεγάλα ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ, ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΘΛΗΤΙΚΗ πολιτική και συμπεριφορά απέναντι στην ομάδα τους;;;


Από apollonefpalion.gr

Φ(ά)ΠΑ και απ' τη Γέφυρα Ρίου Αντιρίου

Τα πρόσφατα μέτρα της κυβέρνησης έχουν αρχίσει να πιάνουν “τόπο” και την πρώτη “φάπα” στην περιοχή τη δεχόμαστε από τη Γέφυρα ΑΕ, η όποια, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο, μετακυλίει το αυξημένο ΦΠΑ στους διερχόμενους.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου της Γαλλοελληνικών συμφερόντων εταιρίας που διαχειρίζεται το έργο της ζεύξης Ρίου Αντιρρίου, “σε συνέχεια της αλλαγής του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με όσα ... προβλέπονται από το Νόμο 2395/96 περί παραχώρησης του Έργου της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης», ανακοινώνεται η προσαρμογή των τιμών διέλευσης που τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010”.

Σχετικά με τις πολιτικές πρακτικές της γέφυρας τα έχουμε ξαναγράψει και στο παρελθόν, ωστόσο η συγκεκριμένη κίνηση είναι μόνο η αρχή των ανατιμήσεων σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, που σε συνδυασμό και με την αύξηση της βενζίνης μας οδηγεί, μαθηματικά, στην “πράσινη” ανάπτυξη. Ξέρετε. Αυτή με τα κυπαρίσσια πάνω απ’ το μνήμα της ανάπτυξης.

Οι νέες τιμές


Από nafpaktia.com

Η Λαίνη ενδιαφέρεται για να είναι υποψήφια στον Δήμο Ιτέας

Η σημερινή "Ώρα της Φωκίδας" μας έδωσε την είδηση της ημέρας για την Ιτέα.
Αν γίνει Δήμος Ιτέας εμφανίστηκε και η υποψηφιότητα Λαίνη για αυτόν.
Ο Καλλικράτης φαίνεται να δημιουργεί συνωστισμό στους διεκδικητές πολιτικού ρόλου, μιας και πολλές θέσεις διοίκησης όπως η Νομαρχία χάνονται.
Η κυρία Λαίνη πρώτη σε ψήφους στην Νομαρχία Φωκίδας εκλεγμένη με την ΝΔ φαίνεται να θεωρεί οτι η Δημαρχία Παπαλάιου ήταν τέτοια που της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει το ανώτερο αξίωμα του Δήμου.
Η ίδια είναι καθαρή στο θέμα του υφιστάμενου Δημάρχου και θεωρεί την πόλη στάσιμη από άποψη ανάπτυξης τα τελευταία 5-6 χρόνια. Όσο για... τις μονοδρομήσεις θεωρεί οτι η μελετήτρια "ενήργησε σωστά, βάσει όμως όσων της είπαν και όσων ενημερώθηκε".
Να δούμε που θα καταλήξει αυτή η μάχη, μιας και ο νύν Δήμαρχος βγάζει ανακοινώσεις για να προσδώσει στο πρόσωπό του το κέντρο όλων των ενεργειών για τον νέο Δήμο Ιτέας με το νέο χωροταξικό του Καλλικράτη.

Σήμερα Σάββατο ο Γ.Σ. Ιτέας εναντίων της Αναγέννησης Λαμίας


Προσοχή ο αγώνας ξεκινάει στις 18:00


Σήμερα Σάββατο 13-3-2010

ο Γ.Σ. Ιτέας

αγωνίζεται στις 18:00

εναντίον της

Αναγέννησης Λαμίας

Αδελφοποίηση Δήμου Γραβιάς με Δήμο Ανατολικής Μάνης


ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ

Τη Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010 και ώρα 13:45 ο Δήμος Ανατολικής Μάνης πραγματοποιεί εκδήλωση τιμής και ιστορικής μνήμης για τη συμβολή της Ανατολικής Μάνης στην έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με την επίσημη δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μάνης κ.κ. Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Φλομοχωρίου.
Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Ηρώου στην πλατεία του Φλομοχωρίου, καλωσόρισμα του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης κ. Κυριάκου Μιχαλολιάκου, ο πανηγυρικός της ημέρας, αναπαράσταση της έναρξης της ... Ελληνικής Επανάστασης κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για τη Μάνη, τελετή Αδελφοποίησης με το Δήμο Γραβιάς, παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια, παρουσίαση του χορευτικού συγκροτήματος Χανίων Κρήτης.

Το πανό...

Της Ευγενίας Ηλιοπούλου

Συγκεντρωθήκαμε μπροστά στο Μουσείο. 5 επιμελητές και 6 ειδικευόμενοι. Από πολλά νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά. Από το ΚΑΤ ήμασταν μόνο 2. Καλοί και αυτοί έχοντας υπόψη ότι το μόνο που λειτουργούσε ήταν ο ηλεκτρικός . 10π.μ με 4 μ.μ.
Μερικοί συναντιόμαστε μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις. Άλλοι είναι πιο τακτικοί συνδικαλιστές.
Η πορεία ξεκίνησε ήρεμα και χαλαρά. Από τα μεγάφωνα μία φωνή ειδοποίησε ότι ξεκινάμε. Πήραμε το πανό στα χέρια μας και μετά από λίγα βήματα σταματήσαμε. Τα συνθήματα είχαν σταματήσει και ο κόσμος φώναζε από παντού. Γύρισα το κεφάλι μου και είδα άσπρο σύννεφο. Κάτω στην άσφαλτο χύθηκε μία κίτρινη σκόνη. Όλοι τρέξανε, και προστάτεψαν τις μύτες τους. Οι τυχεροί προστατέψανε το πρόσωπο τους με μαντίλια. Ένιωσα στο πρόσωπό μου έναν οξύ πόνο και με πλημμύρισαν δάκρυα.
Η Όλγα μας φώναξε: μην σταματάτε, κρατήστε το πανό!Θα προχωρήσουμε.
Με ποιους τρόπους θα το κάναμε ήταν λίγο άγνωστο. Γύρω μας ο κόσμος έτρεχε και φώναζε. Σταθήκαμε σε μία άτυπη... γραμμή άμυνας και περιμέναμε. Οι ειδικές δυνάμεις είχανε κόψει στην μέση την πορεία αφήνοντας μία λουρίδα χωρίς κανέναν μέσα στο επίπεδο της Στουρνάρι.
Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα. Συνεχίζουμε. Ήταν φανερό ότι οι ειδικές δυνάμεις ,με το πρόσχημα την απώθηση των αντιεξουσιαστικών ομάδων ,που είχανε παρεισφρήσει στην πορεία, προσπαθούσαν να σπάσουν την πορεία ή και να την σταματήσουν.
Βρεθήκαμε σώμα με σώμα αντιμέτωποι με τις πλαστικές ασπίδες τους. Τα κλομπ πέφτανε στα κεφάλια και στα σώματα μας και οι ασπίδες μας έσπρωχναν προς τα πίσω. Μας ρημάξανε στις κλοτσιές και στο ξύλο.
Το μίσος τους όπλιζε την επιθετικότητα. Τους φωνάζαμε ότι ήμαστε γιατροί. Αυτοί που ανά πάσα ώρα και στιγμή θα προσφέρουν βοήθεια όχι μόνο σε αυτούς αλλά και στους γονείς τους. Ο τι θέλαμε μόνο να περάσουμε ειρηνικά με το πανό μας για να φτάσουμε στην Βουλή.
Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, τα δάκρυα μου ήταν καυτά και το πρόσωπο μου έκαιγε. Ο μηρός μου πονούσε αφόρητα.
Ενός συνάδελφου του σπάσανε τα γυαλιά. Δίπλα μου άλλος κρατούσε το μέτωπό του με τα δυο του χέρια αλλά δεν έκλαιγε. Μια άλλη γυναίκα δέχτηκε κλομπ στο κεφάλι της και γέμισε αίματα. Η Όλγα έβαλε Maalox στο πρόσωπό της και θύμιζε τους Αβοριγίνες της Αυστραλίας.

Σπρώχναμε με δύναμη τις ασπίδες των αστυνομικών και φωνάζαμε: "έξω η αστυνομία από την πορεία" Τελικά , παρότι μας ξυλοφόρτωσαν, περάσαμε θριαμβευτικά, και ο κόσμος μας χειροκροτούσε.
Φωνάζαμε: "Η απεργία είναι Υγεία ,το λένε οι γιατροί το λεν και τα βιβλία". Στα Χαυτεία και μετά στην Σταδίου επαναλήφθηκαν οι επιθέσεις. Ήμασταν πλέον μαθημένοι. Δεν υποχωρήσαμε. Κοσμοπλημμύρα, βουή και συνθήματα. Φωνές και κρότους από τις διάφορες χειροβομβίδες (κρότος, λάμψης, δακρυγόνα) που πετούσανε σαν χαλάζι οι αστυνομικοί.. Μετρώντας τις απώλειες ετοιμαζόμουν να εγκαταλείψω το δίκιο του αγώνα. Να πάω σπίτι μου για να γλείψω τις πληγές μου. Να ηρεμήσω και να ανοίξω , επιτέλους τα μάτια μου χωρίς να κλαίω από τον πόνο και την καούρα.

Με σταμάτησε η φωνή της Όλγας. "Το πανό, μην αφήνεται το πανό". Συνέχισα μαζί με τους συναδέλφους. Στην Βουλή, στην Πανεπιστημίου και μετά στην Ομόνοια όπου παραδώσαμε σε καλά χέρια το πανό μας. Να το έχουμε έτοιμο. Για άλλες μελλοντικές πορείες.

Σήμερα άκουσα τον απολογισμό του συλλαλητηρίου. 40.000 διαδηλωτές , 13 αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Συνελήφθησαν 16.

Πόσοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν;
Αναρτήθηκε από Κόκκινη Πιπεριά

Ποιός θα γίνει Διοικητής στο Νοσοκομείο της Άμφισσας;

Διαβάζουμε τι γίνεται με τους Διοικητές των Νοσοκομείων και μας ζώνουν τα φίδια.
Σε τι χρησιμεύουν στην προάσπιση της υγείας οι Διοικητές, ακόμα βέβαια δεν έχουμε καταλάβει.


Διοικητές για γέλια και για … κλάματα
Τηλεμαϊντανός στη Διοίκηση του «Ελπίς»


Η «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» ήδη τείνει να κατακτήσει τον τίτλο του πιο σύντομου ανέκδοτου! Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βρήκε έναν τρόπο να μας διασκεδάσει, σε αυτές τις δύσκολες ώρες...
Πέρα όμως από αστεία και ανέκδοτα, δεκάδες χιλιάδες πολίτες και εργαζόμενοι έχουν υποστεί τις παρενέργειες των πολυδιαφημισμένων «προσόντων», «βιογραφικών» και μεταπτυχιακών.
Στο σύνολο του Δημόσιου Τομέα οι δυσλειτουργίες είναι απίστευτες, όμως τα πράγματα γίνονται χειρότερα όταν η Δημόσια Υγεία γίνεται κι αυτή «Πειραματόζωο»
Οι επιλογές της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Mαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου για τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων της Αττικής, προκάλεσαν απορίες, ερωτήματα, σε ορισμένες περιπτώσεις γέλια και σε άλλες την οργή!

Αναφέρουμε ενδεικτικά:
Προφανώς η υπουργός είναι φαν της γνωστής ταινίας «Δεσποινίς Διευθυντής». Σε ανάμνηση του «Ναυαρχούκου» έβαλε διοικητή στο μεγαλύτερο Νοσοκομείο της χώρας, τον Ευαγγελισμό τον απόστρατο Σμήναρχο Μιχάλη Θεοδώρου. Προφανώς θεωρεί τους ασθενείς «σμήνος» ή... … νεοσύλλεκτους!
Στο Αμαλία Φλέμινγκ, θεωρώντας ότι αφού δεν έχουμε τα Σοβιέτ, μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον τον εξηλεκτρισμό, έβαλε διοικητή τον Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Νίκο Θωμόπουλο
Στην Πολυκλινική το Δικηγόρο Παντελή Αμούργη. Ίσως για να μην κάνουν αγωγές οι ασθενείς;
Στο Οφθαλμιατρείο προτίμησε μια οικονομολόγο, τη Βαρβάρα Μαϊσόγλου.
Για το Δαφνί βρέθηκε ο κατάλληλος διοικητής με το εμβληματικό όνομα Γιώργος Παπαδόπουλος που είναι αρχιτέκτονας μηχανικός. Αδυνατούμε να αντιληφθούμε τη σχέση αρχιτεκτονικής και ψυχικών νοσημάτων…
Στον Ερυθρό Σταυρό ο νέος διοικητής Λάζαρος Λωτίδης είναι δικηγόρος και πρώην υφυπουργός.
Στο Ασκληπιείο της Βούλας, επειδή είναι κοντά στη θάλασσα προτίμησαν τον Αλέξανδρο Καρκατζό, ναυπηγό (!!!)
Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού προτιμήθηκε ένας χημικός μηχανικός, ο Θανάσης Μπίνης.
Για τελευταίο και καλύτερο φυλάξαμε το Θεόδωρο Γιάνναρο που ορίστηκε ως διοικητής στο Νοσοκομείο Ελπίς. Για τον συγκεκριμένο κύριο, έχουν υπάρξει δεκάδες καταγγελίες στο παρελθόν, αφού παρανόμως εμφανίζεται ως διαιτολόγος στη Στεφανίδου και άλλες ….ποιοτικές τηλεοπτικές εκπομπές

Ο Μανώλης Μανωλαράκης, πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδας, έστειλε επιστολή για το θέμα αυτό στον πρωθυπουργό:
«…Ο κ. Γιάνναρος, γνωστός τηλεοπτικός μαϊντανός από τις 3/3/2010 είναι διοικητής σε ένα από τα σημαντικότερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας μας, το νοσοκομείο Ελπίς.
Πέρα από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις show παρουσιάζει πλούσια «αρθρογραφία» για κάθε σχεδόν θέμα που μπορεί να φανταστεί κανείς (ενδεικτική σας επισυνάπτεται από πολιτική έως και την φαλάκρα).
Παράλληλα δε αυτοχαρακτηρίζεται πυρηνικός, μοριακός βιολόγος με ειδίκευση στον μεταβολισμό και εξασκεί ΠΑΡΑΝΟΜΑ και αντίθετα σε κάθε υπάρχουσα νομολογία το επάγγελμα του διαιτολόγου…
….Πόσο σιγουριά μπορεί να νοιώθει κανείς όταν την διοίκηση ενός νοσοκομείου, με πολλά οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα, αναλαμβάνει κάποιος που το μοναδικό του επίτευγμα είναι η διαρκής τηλεοπτική προβολή; Ακόμα τον θυμόμαστε με την άσπρη ποδιά να κάνει πειράματα σε εκπομπές του κ. Ευαγγελάτου, να παριστάνει τον διαιτολόγο μπροστά από τελάρα μαναβικής στην εκπομπή της κ. Στεφανίδου και να αγορεύει σαν δημόσιος κατήγορος στην Ζούγκλα του κ. Τριανταφυλλόπουλου…»

Δεν έχει δίκιο ο πρόεδρος. Δεν είναι και λίγα αυτά τα προσόντα! Μπορεί να τους πήρε μήνες, όμως στο τέλος διάλεξαν σωστά και κυρίως… αξιοκρατικά!

Κώστας Στοφόρος

ΥΓ Μήπως; Λέω μήπως θέλουν με αυτό τον τρόπο να μας σπρώξουν σε ιδιωτικές κλινικές; Λέω….
Από Ημερολόγιο ενός Πατέρα

Ανακοίνωση της Παμφθιωτικής Επιτροπής Αγώνα Ενάντια στα διόδια

«Την ώρα που πέφτουν σαν καταιγίδα τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, που μας ζητάει να κάνουμε θυσίες για να βγει η χώρα από την κρίση, που μετατρέπει τον πατριωτισμό σε υποταγή, που προγραμματίζει και νέα μέτρα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου, την ίδια ώρα οι ιδιωτικοί αυτοκινητόδρομοι αυξάνουν τα χαράτσια των διοδίων 40%.
Οι αυξήσεις έρχονται να προστεθούν στις προηγούμενες που άγγιζαν το 200%.
Υλοποιούν τους όρους της σύμβασης που ψήφισαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και τους παραχώρησαν το δικαίωμα να εισπράττουν διόδια απ τις μετακινήσεις μας ... είτε μετωπικά είτε πλευρικά.
Φαίνεται πως οι θυσίες, ο πατριωτισμός που πουλάνε αφορά μόνο τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, το λαό, δηλαδή όχι τους μεγαλοεργολάβους, τους τραπεζίτες, τους βιομηχάνους, αφού γι’ αυτούς υλοποιούνται στο ακέραιο όλες οι συμβάσεις αυξάνοντας μάλιστα τα κέρδη τους. Και πότε όλα αυτά; Εν μέσω κρίσης…
Εν μέσω κρίσης φτιάχνουν διόδια μετωπικά στο ύψος της Αγ.Τριάδας, πλευρικά στο Μώλο, προετοιμάζουν τα διόδια στην Αγ.Παρασκευή, πλευρικά όπου θέλουν και πάει λέγοντας. Θέλουν όπως φαίνεται να κερδοφορίσουν από την κάθε μετακίνηση μας, είτε από τον εθνικό είτε από τους παραπλεύρους. Τελειώνουν και με τις κάρτες όπως π.χ. στην Πελασγία που έδωσαν κάτω από την αντίδραση των κατοίκων. Οι ψευτουποσχέσεις για επαναδιαπραγμάτευση των διοδίων με τις εταιρίες εκμετάλλευσης είναι απλώς κοροϊδία και υπεκφυγή για να εκτονωθούν οι αντιδράσεις του λαού.
Δεν υπάρχει πιθανότητα να υποχωρήσουν ούτε κατά ένα λεπτό του Ευρώ απ τα κέρδη τους, κέρδη τα οποία δημιούργησαν την κρίση. Χρειάζεται να βγάλουμε συμπεράσματα γιατί μας ζητάνε θυσίες ενώ το ξεζούμισμα δεν θα έχει τελειωμό. Πρέπει να απαντήσουμε στο μαύρο μέτωπο ΠΑΣΟΚ , ΝΔ , ΛΑΟΣ , ΕΕ με δικό μας μέτωπο. Το λαϊκό μέτωπο. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τη λογική «σφάξε με αγά μου να αγιάσω». Να αντιπαραθέσουμε την δική μας θέση «Καμία θυσία για την πλουτοκρατία» και να παλέψουμε κοντά σε όλα τα άλλα για «Κατάργηση όλων των διοδίων τώρα» είναι η μόνη θέση που μπορεί να συσπειρώσει το σύνολο του λαού ενάντια στα χαράτσια των αυτοκινητοδρόμων.
Θέλουμε αυτοκινητόδρομους ασφαλείς και δωρεάν, ανεξάρτητα απ την κατασκευή παραπλεύρων δρόμων που είναι αυτονόητοι. Δεν παζαρεύουμε την ασφάλεια των μετακινήσεων μας με εναλλακτικές διαδρομές από τους παραπλεύρους που δεν είναι ασφαλείς. Καλούμε τους εργαζόμενους του νομού μας να συσπειρωθούν στην Επιτροπή Αγώνα ενάντια στα διόδια με στόχο την συνολική κατάργηση τους σε όλη τη χώρα».
paratiritisfthiotidas.gr

Προτάσεις στο Δήμο Άμφισσας για το σπίτι που γεννήθηκε ο Σκαρίμπας στην Αγία Ευθυμία

Ο Σύλλογός μας απέστειλε στο Δήμαρχο Άμφισσας το παρακάτω έγγραφο που αφορά σε προτάσεις μας για εργασίες που απαιτούνται στο σπίτι όπου γεννήθηκε ο Γιάννης Σκαρίμπας:

“Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε, στην Αγία Ευθυμία υπάρχει το σπίτι όπου γεννήθηκε ο μεγάλος λογοτέχνης Γιάννης Σκαρίμπας το οποίο έχει αναπλασθεί και λειτουργεί ως μικρό μουσείο. Είναι φυσικό, μιας κι ο μπάρμπα Γιάννης έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του στη Χαλκίδα, να μην υπάρχουν πολλά προσωπικά του αντικείμενα εντός αυτού.

Προσφάτως ο Σύλλογός μας επικοινώνησε και γνωρίσθηκε με την κα Αναστασία Σελέκου, θετή κόρη του Σκαρίμπα και κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του. Η κα Σελέκου, αφού επισκέφτηκε το σπίτι-μουσείο στην Αγία Ευθυμία και είδε την «φτώχεια» του, υποσχέθηκε ότι θα μας βοηθήσει προσφέροντας προσωπικά αντικείμενα και ... βιβλία του γνωστού Αγιαθυμιώτη λογοτέχνη. Τηρώντας την υπόσχεσή της, ήδη έχει προσφέρει ένα παντελόνι, ένα πανωφόρι κι ένα ζευγάρι γυαλιά του Σκαρίμπα καθώς και βιβλία. Φυσικά έπεται συνέχεια…

Το συγκεκριμένο σπίτι-μουσείο αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες του χωριού μας και τους λάτρεις του μπάρμπα Γιάννη που είναι πολλοί ανά την Ελλάδα. Προτείνουμε , λοιπόν, την κατασκευή μιας προθήκης, από τον Δήμο Άμφισσας, όπου θα τοποθετηθούν τα προσφερθέντα προσωπικά αντικείμενα και όποια άλλα προσφερθούν στο μέλλον, προκειμένου αφενός να είναι προσιτά στους επισκέπτες και αφετέρου να μην φθείρονται.

Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι το ξύλινο πάτωμα έχει υποστεί φθορά στη μια γωνία του σπιτιού. Πιθανολογούμε ότι αυτό έχει συμβεί λόγω υγρασίας, τωρινής ή του παρελθόντος, που οφείλεται σε νερά από τον έναντι αυτού ευρισκόμενο χώρο στάθμευσης. Θα σας παρακαλούσαμε να δώσετε εντολή στις υπηρεσίες του Δήμου όπως ελέγξουν το θέμα της υγρασίας και αποκαταστήσουν το μικρό μέρος του πατώματος που έχει φθαρεί.

Θεωρούμε ότι τόσο η κατασκευή προθήκης όσο και η αποκατάσταση της ζημιάς δεν αποτελούν μεγάλη δαπάνη για τον Δήμο και αποτελούν το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε στη μνήμη του μπάρμπα Γιάννη.

Με την βεβαιότητα ότι θα δώσετε άμεση λύση στα όσα επισημάναμε και προτείναμε σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων”.

Από blog.agiathimia.com/

Μύνημα για το Πάσχα απο τον Νομάρχη Φωκίδας

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ
ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΗ ΦΩΚΙΔΑΣ
κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΟΥΣΕΚΗ

Με την ευκαιρία των Αγίων Ημερών του Πάσχα θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συμπατριώτες μας, το Αναστάσιμο φως να φωτίζει τις ζωές όλων μας και να χαρίζει ειρήνη, αγάπη και αισιοδοξία για το αύριο.
Ιδιαίτερα δε, στη δύσκολη περίοδο για ολόκληρο τον κόσμο, όπως αυτή που διανύουμε, το ελπιδοφόρο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου ας αποτελέσει πηγή δύναμης, πίστης, προσωπικής δημιουργίας και συλλογικής προκοπής.
Χρόνια πολλά και Καλή Ανάσταση.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΦΟΥΣΕΚΗΣ

Ευχές για το Πάσχα απο τον Συνδυασμό της Γαζή

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ-ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Κάθε μέρα να είναι μια Ανάσταση. Ένα βήμα πιο κοντά, για καλύτερη ζωή, για μας και για τον τόπο μας .
Ευχόμαστε η Ανάσταση να φέρει την Ειρήνη και σε όλους τους λαούς της γης, να δώσει τη γαλήνη.
Οι νομαρχιακοί σύμβουλοι του συνδυασμού «ΦΩΚΙΔΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ»

ΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ,
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ,
ΠΕΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΡΑΣ

Πασχαλινές δεχθείτε ευχές,
απ την καρδιά βγαλμένες,...

όλες οι μέρες της ζωής

να είναι αναστημένες.

Τώρα που είναι Πασχαλιά και η ευχή μας πιάνει

το τέλος κάθε Γολγοθά εύχομαι να σημάνει.ΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ

Μέλος Εθνικού Συμβουλίου ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ευχές για το Πάσχα απο τον Δήμαρχο Άμφισσας

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Αγαπητοί συμπολίτες,
Με ιδιαίτερη κατάνυξη αυτές τις μέρες, θα ζήσουμε το θείο δράμα. Η Ανάσταση είναι η κορύφωσή του.
Εύχομαι ολόψυχα όλοι οι συμπολίτες μας να γιορτάσουν το Άγιο Πάσχα όπως εμείς του Δήμου Άμφισσας γνωρίζουμε καλλίτερα.
Εύχομαι σε όλους υγεία ευτυχία γαλήνη.
Η κρίση της ελληνικής οικονομίας αλλά και η τοπική οικονομική κρίση που διανύουμε, ας μείνει η Εβδομάδα των Παθών, η δε Ανάσταση ας αποτελέσει μήνυμα ελπίδας, για προκοπή- πρόοδο- δημιουργία και εισοδηματική ανάταση όλων μας και καθενός ξεχωριστά, για να μπορούμε αύριο αισιόδοξα να ατενίσουμε το μέλλον.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ- ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΝΔ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ