Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

Υπογράφηκε η σύμβαση Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Λυμάτων Κίρρας-Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας


Τα λύματα στον δρόμο σε πρόσφατο πρόβλημα
Υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ Δήμου Δελφών και του Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Λυμάτων Κίρρας-Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας».

Ο Δήμος Δελφών ανακοινώνει ότι την 10η/05/2013 υπογράφηκε μεταξύ αυτού και αναδόχου σχήματος, η σύμβαση παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Ολοκλήρωση Αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Κίρρας-Αναβάθμιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ιτέας». Ο προϋπολογισμός μελέτης της συγκεκριμένης ...
υπηρεσίας ανήλθε σε 135.393,00 € ενώ το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 78.529,35 € (με ΦΠΑ), όπως προέκυψε ύστερα από σημαντικότατη έκπτωση ύψους 42% που κατατέθηκε από την ανάδοχο σύμπραξη κατά την διαγωνιστική διαδικασία. Η συνολική διάρκεια για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι δεκαπέντε (15) μήνες. Η ανάδοχος σύμπραξη των μελετητικών γραφείων «Γιώργος Ν. Φράγκος» - «Sigma μελετών Α.Ε.» που προέκυψε ύστερα από την σχετική διαγωνιστική διαδικασία θα συνδράμει με την τεχνογνωσία της τον Δήμο στην κατασκευή του εν λόγω έργου, γεγονός κομβικό για την ομαλή ολοκλήρωσή του. Πρόκειται για το πρώτο καθοριστικό βήμα για την κατασκευή των σημαντικότατων αυτών υποδομών, για την Ιτέα και την Κίρρα, που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και θα επιλύσουν χρόνια προβλήματα.

Η σύμβαση του Τεχνικού Συμβούλου, όπως και η κατασκευή του έργου που έπεται έχουν ενταχθεί με συντονισμένη προσπάθεια του Δήμου Δελφών στο ΕΣΠΑ 2007-2013/ΕΠΠΕΡΑΑ και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής, αποδεικνύοντας για άλλη μία φορά την επιτυχία της προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να μην χαθεί ούτε ένα λεπτό από τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε.

Ο Δήμαρχος Δελφών Νίκος Φουσέκης δήλωσε σχετικά:

«Πρόκειται για το επιστέγασμα μίας εξαιρετικά πολύπλοκης και προσεκτικής προσπάθειας που καταβάλαμε ως Δήμος Δελφών συνολικά και για μία επιβράβευση των δυνατοτήτων των υπηρεσιών μας στον σχεδιασμό, την ωρίμανση και ένταξη σύνθετων εργολαβιών σε χρηματοδοτικά προγράμματα. Η επιλεξιμότητα και η χρηματοδότηση από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. της χρήσης τεχνικού συμβούλου στο συγκεκριμένο έργο επιβεβαιώνουν την παραπάνω άποψή μας και επιπλέον τονίζουν την σημασία ύπαρξης κατά την υλοποίηση του έργου, επιστημόνων υψηλής τεχνογνωσίας και κατάρτισης σε τέτοιου είδους έργα, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην άρτια τεχνικά κατασκευή του. Εκτιμούμε ότι τόσο η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου των λυμάτων της Κίρρας όσο και η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων της Ιτέας (εγκατάσταση που αφορά το σύνολο της Δημοτικής Ενότητας), θα δώσουν προστιθέμενη αξία στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, θα κάνουν ακόμα ποιο ελκυστικές την Ιτέα και την Κίρρα για τους επισκέπτες και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία του περιβάλλοντος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου