Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Σώμα Εθελοντών για την Υγεία.

ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
«…όταν η ατομική ολοκλήρωση συναντιέται
με την συλλογική ευημερία»
Τα τελευταία χρόνια στο Νομό Φωκίδας έχουν γίνει προσπάθειες για να αναπτυχθεί ο
εθελοντισμός σε διάφορους τομείς, όπως αυτός της περιβαλλοντικής ανάπτυξης και
της αιμοδοσίας. Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας
τον Ιανουάριο του 2011 πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει ένα Σώμα Εθελοντών
για την Υγεία.
Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Δελφών και Δωρίδας,...

τους τοπικούς φορείς, τους συλλόγους και τις υπηρεσίες της κοινότητας. Στόχος είναι
η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την έννοια της εθελοντικής
προσφοράς σε σχέση με την υγεία αλλά και η κινητοποίησή τους, ώστε ο καθένας
ανάλογα με τις γνώσεις του, τα ενδιαφέροντα του, το χρόνο του και τον τόπο που
μένει, να προσφέρει την βοήθεια του στον συνάνθρωπό του που έχει ανάγκη.
Απώτερος σκοπός είναι να υπάρχει έστω και ένας εθελοντής σε κάθε κοινότητα του
Ν. Φωκίδας.
Η ένταξη των εθελοντών στο πρόγραμμα, γίνεται μέσω της αυθόρμητης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από τον υποψήφιο εθελοντή στο Σώμα Εθελοντών για την Υγεία και
διατυπώνεται εγγράφως με συμπλήρωση από τον ίδιο έντυπης «Αίτησης για
Εθελοντική προσφορά». Ανάλογα με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτουν οι
εθελοντές, θα μπορούν να παρέχουν:
• Εκπαίδευση ή φροντίδα στους ψυχικά ασθενείς, ως εκπαιδευτές, βοηθοί
εκπαιδευτών και φροντιστές.
• Επιστημονική - -Διοικητική - Τεχνική υποστήριξη για τις δράσεις που αφορούν
σε προγράμματα α) ευαισθητοποίησης - Αγωγής Κοινότητας, β)
κοινωνικοποίησης, γ) προστατευμένης εργασίας, δ) υποστήριξης κοινωνικά
αποκλεισμένων ατόμων / οικογενειών, ε) παροχή βοήθειας και υποστήριξης
ηλικιωμένων ή και μοναχικών ατόμων, στ) υποστήριξης και ένταξης
μεταναστών, ζ) υποστήριξης και ένταξης Ρομά.
Οι εθελοντές είναι δυνατόν να αποδειχθούν χρήσιμοι συνεργάτες στο έργο ενός
φορέα υγείας. Η πλαισίωση μιας τέτοιας εθελοντικής προσφοράς πρέπει να διέπεται
από συγκεκριμένη φιλοσοφία και αρχές και να λειτουργεί με βάση μια κατάλληλη
μεθοδολογία, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και τρόπους αξιολόγησης. Ένας από
τους στόχους της εθελοντικής δράσης είναι η προώθηση ανάπτυξης ενός κοινωνικού
δικτύου υποστήριξης στην κοινότητα, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άρση
της προκατάληψης και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ο πλούτος της προσωπικής εμπειρίας που οι εθελοντές αποκτούν όταν λειτουργούν
σε οργανωμένα πλαίσια, είναι συχνά αδιαμφισβήτητης σημασίας. Οι εθελοντές
λειτουργούν σαν «τρίτο μάτι», έχοντας μια στάση αντικειμενική, καθώς και
ανιδιοτελούς προσφοράς στα επαγγελματικά οργανωμένα δίκτυα παροχής υπηρεσιών
υγείας.
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Σώμα Εθελοντών για την Υγεία ή και
να ενημερωθούν περαιτέρω για την εθελοντική προσφορά μπορούν να
επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2265022924, 6942523696, 6944833471
( Πρόσωπα αναφοράς: Καλλία Ιωάννα, Μπαλωμένου Μαρία, Σορώκου Τούλα,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου