Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Τα θέματα συνεδρίασης του Δήμου Δωρίδας την Τρίτη 10 Μαΐου

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 10 Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραλαβή της «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ μελέτης ...αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Χιλιαδούς Μανάγουλης» του Δήμου Δωρίδος.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος : Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης ).

2. Παράταση προθεσμίας για την «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Χιλιαδούς Μανάγουλης του Δήμου Δωρίδος.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος : Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης).

3. Παράταση προθεσμίας για την «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ μελέτη αποχέτευσης ομβρίων υδάτων οικισμού Χιλιαδούς Μανάγουλης του Δήμου Δωρίδος.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος : Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης).

4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στο Τ.Δ. Ποτιδάνειας (Α΄φάση) του πρώην Δήμου Ευπαλίου, με Α.Μ. 52/2010 (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος : Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης ).

5. Παραλαβή της μελέτης « Επισκευή σχολικού κτιρίου και διαμόρφωση προαυλείου χώρου Τ.Κ. Ποτιδάνειας» του Δήμου Δωρίδος

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος : Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης ).

6. Έγκριση ή μη 1ουΑ.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση δημοτικού δρόμου και αποκατάσταση τσιμενταυλάκων Δ.Δ. Γλυφάδας» του πρώην Δήμου Τολοφώνας και νυν Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνας, με αριθ. μελέτης 12/2010

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος: Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης).

7. Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Δ. Ερατεινής οικισμών Αγ. Νικολάου-Αγ. Σπυρίδωνα» του πρώην Δήμου Τολοφώνας και νυν Δημοτικής ενότητας Τολοφώνας, με αριθ. μελέτης 74/2009

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος: Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης).

8. Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών τους στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος: Αντωνόπουλος Κων/νος).

9. Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού (Ε.Φ.Δ.) για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος: Γκόλφης Γεώργιος ).

10. Έγκριση μίσθωσης κτιρίου στην έδρα του Δήμου Δωρίδος για τις ανάγκες του Δημοτικού Συμβουλίου, Επιτροπών κ.λπ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος : Αντωνόπουλος Κων/νος ).

11. Αίτηση κ. Γιακουμή Ιωάννη για χαρακτηρισμό του δρόμου που συνδέει την Τ.Κ. Στίλιας με την Τ.Κ. Δαφνοχωρίου ως Κύρια Δημοτική Οδός.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος: Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης).

12. Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολείων Δήμου Δωρίδος.

(Εισηγητές: Δημοτικοί Σύμβουλοι : Γκόλφης Γεώργιος & Λώλος Γεώργιος).

13. Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στη θέση «ΑΒΟΡΟΡΑΧΗ» της Τ.Κ. Αβόρου του Δήμου Δωρίδος.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος : Γκόλφης Γεώργιος).

14. Μονοδρόμηση κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Λιδωρικίου .

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος: Κοκμοτός Αθανάσιος).

15. Χαρακτηρισμός δρόμου από διασταύρωση Μηλέας - Σώταινας μέχρι Ερατεινή ως Επαρχιακός.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος : Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης).

16. Οργάνωση ΄Αρδευσης έτους 2011 (Τ.Κ. Μαραθιά – Σεργούλα).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος : Ευσταθίου Ανδρέας ).

17. Καθορισμός χώρων (Αιγιαλού - Παραλίας) και παραχώρηση της απλής χρήσης αυτών με δημοπρασία, για το έτος 2011.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος : Ράπτης Ιωάννης)

18. ΄Εγκριση παραχώρησης κτηρίου Λαογραφικού Μουσείου Λιδωρικίου για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρικίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος: Τσιλίκης Χρήστος )

19. Καθορισμός Κοινοχρήστου χώρου για την κατασκευή φρεατίου φόρτισης (ύδατος) στην Τοπ. Κοινότητα Κλήματος.

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος: Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης )

20. ΄Εγκριση οριστικής μελέτης – μελέτης εφαρμογής με τίτλο « ΑΝΕΓΕΡΣΗ

ΞΕΝΩΝΑ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ» καθώς και της προμελέτης περιβαλλοντικών

επιπτώσεων « ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ».

(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος: Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης )

21. Πρόσληψη 3 ατόμων (1 οδηγός και 2 χειριστές μηχανημάτων έργων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων, πρόσκαιρων, εποχικών και επειγουσών αναγκών (πυροπροστασία –δασοπυρόσβεση – πολιτική προστασία)»

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος : Ράπτης Ιωάννης)

22. Συζήτηση σχετική με αναφορά κατοίκων οικισμού Αγ. Σπυρίδωνα Τ.Κ. Καλλιθέας

Δ.Ε. Τολοφώνος για ενέργειες εταιρείας « ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Α.Ε.».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος : Ράπτης Ιωάννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου