Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αρ. πρωτ. 9.012


ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημ. Συμβούλους του Δήμου Δελφών

ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας κ. Α. Παπαθανάση, β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας κ. Π. Γαζή  γ) Προέδρους Συμβουλίων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων & Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δελφών...
Παρακαλούμε όπως στις είκοσι (20) Απριλίου 2011, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 17.00΄ προσέλθετε στο Δημαρχείο Δελφών (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών) στην πλατεία Κεχαγιά - Άμφισσα, σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Καθορισμός ανωτάτου ύψους προϋπολογισμού εξόδων (τεχνικού προγράμματος από ΣΑΤΑ) των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, κατ’ άρθρο 86 παρ. 1 και 4 του Ν.3852/2010, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού). Το θέμα τυγχάνει κατεπείγον γιατί πρέπει να αποσταλούν το ταχύτερο δυνατό οι σχετικές αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων, προκειμένου να ενσωματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό.
2. Έγκριση δαπάνης για την οργάνωση – διεξαγωγή προκριματικών αγώνων Optimist της Εθνικής Ομάδας, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη – Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος). Το θέμα τυγχάνει κατεπείγον λόγω του επικείμενου της διοργάνωσης.
3. Έγκριση δαπάνης για επέτειο ολοκαυτώματος Βουνιχώρας 25.04.2011, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος). Το θέμα τυγχάνει κατεπείγον λόγω του επικείμενου της διοργάνωσης.
………………………………………………………………………………………………………………
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών
Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος
Διαβάστε και τις εισηγήσειςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου