Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Ολόκληρη η έκθεση αυτοψίας για την Σκίτσα όπως την δημοσίευσε η Εφημερίδα "Ο Αγών της Ιτέας"

Έκθεση Αυτοψίας στο χείμαρρο «ΣΚΙΤΣΑ»

Στις 23 &24 Ιανουαρίου του 2011 αρμόδιοι υπάλληλοι της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας (Τμήματος Περιβάλλοντος και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας) σε συνεργασία με τον Λιμενάρχη του Υ/χείου Ιτέας, τον Υποδιευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας, τον Διοικητή του Α.Τ. Αμφισσας, τον Αντιδήμαρχο της Δημοτικής ενότητας Ιτέας, τον αντιπρόεδρο της κοινότητας Ιτέας και εκπρόσωπο του Αγρονομικού Τμήματος Άμφισσας, πραγματοποιήσαμε αυτοψία στον χείμαρρο «Σκίτσα», από την γέφυρα της Ε.Ο. Άμφισσας - Λαμίας (στη θέση Προοδευτική) ως τις εκβολές του στην περιοχή «Απόλαυση - Ζέφυρος» στην Ιτέα.

Κατά τις αυτοψίες διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:...


1. Το ελαιοτριβείο με την επωνυμία Π. Κατσαγούνου - Ε. Μπίτου, έχει διοχετεύσει τα υγρά απόβλητα του ελαιοτριβείου του, μέσα στην κοίτη του χειμάρρου, κατά την περίοδο λειτουργίας του, (τις συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν λειτουργούσε). Ανάντι της γέφυρας επί της Ε.Ο. Άμφισσας Λαμίας στη θέση Προοδευτική δεν υπήρχαν υγρά απόβλητα ελαιοτριβείου και στην κοίτη του χειμάρρου δεν υπήρχε ροή νερού. Κατάντι της προαναφερόμενης θέσης υπήρχαν κυρίως στάσιμα υγρά απόβλητα χρώματος μαύρου, εξαπλωμένα σε μεγάλο μήκος της κοίτης του χειμάρρου προερχόμενα από το προαναφερόμενο ελαιοτριβείο.

Οι περιβαλλοντικοί όροι του εν λόγω ελαιοτριβείου έχουν λήξει. Το 2009 προσκόμισε φάκελο με σχετική μελέτη, για ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ελαιοτριβείου, στην οποία μελέτη αναφερόταν σαν χώρος διάθεσης των αποβλήτων ο χείμαρρος Σκίτσα. Η απόφαση καθορισμού του χειμάρρου Σκίτσα ως τελικού αποδέκτη των αποβλήτων του ελαιοτριβείου είχε ανακληθεί από το έτος 1986.

2. Το ελαιοτριβείο του Ν. Κόκκινου & Σία Ο.Ε. βρέθηκε ανοικτό και ο ιδιοκτήτης ήταν παρόν. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, δεν κάνει χρήση ασβέστη για την εξουδετέρωση των αποβλήτων, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και αυτό αναφέρεται στην εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης αποβλήτων. Για τη διοχέτευση των αποβλήτων χρησιμοποιεί κλειστό αγωγό, ο οποίος καταλήγει σε ελαιόκτημα ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου, όπως μας δήλωσε προφορικά, το οποίο βρίσκεται ανάντι και σε επαφή με τον χείμαρρο. Από τη συσσώρευση των υγρών αποβλήτων του εν λόγω ελαιοτριβείου έχει δημιουργηθεί τεχνική λιμνοδεξαμενή, εντός της οποίας τα ευρισκόμενα ελαιόδενδρα έχουν ξεραθεί. Για τη συγκεκριμένη λιμνοδεξαμενή δεν έχει κάνει τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης διάθεσης αποβλήτων. Οι περιβαλλοντικοί όροι της επιχείρησης έχουν λήξει και δεν έχει γίνει αίτηση ανανέωσης.

3. Το ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας, οδηγεί τα υγρά απόβλητα του σε καθίζηση σε στεγανούς βόθρους και εν συνεχεία με κλειστό αγωγό σε δημοτικό υπόνομο, όπως προβλέπεται στην εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων (η οποία είναι σε ισχύ), πλην όμως δεν γίνεται χρήση ασβέστη, για εξουδετέρωση της οξύτητας των υγρών αποβλήτων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, την εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης αποβλήτων και τους περιβαλλοντικούς όρους.

4. Το εργαστήριο της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Άμφισσας, (τυποποίηση και επεξεργασίας ελιάς) χωρίς καμία επεξεργασία, διοχετεύει τα απόβλητα του (άλμες από διατήρηση της ελιάς και απόνερα από πλύσιμο των χώρων του εργοστασίου), μέσω καναλιών και φρεατίων σε δημοτικό υπόνομο, ο οποίος καταλήγει στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της Άμφισσας. Δεν διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, διαθέτει οριστική άδεια διάθεσης αποβλήτων, η οποία προβλέπει εσχαρισμό, καθίζηση σε στεγανές δεξαμενές και εν συνεχεία διοχέτευση των υγρών αποβλήτων στον δημοτικό υπόνομο.

5. Το ελαιοτριβείο του Δήμου Ηλία Δημητρίου & Σία Ο.Ε. για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του, χρησιμοποιεί υπεδάφιο σύστημα διάθεσης (βόθρους), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και άδεια διάθεσης αποβλήτων. Δεν διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ. Έχει υποβάλλει μελέτη για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Μας υπέδειξε αποδεικτικά μεταφοράς υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου του από την εκκένωση βόθρων.

6. Από το εργοστάσιο επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιών πρώην «KRINOS FOODS» με υπεύθυνο λειτουργίας τον Αγησίλαο Πασαλημανιώτη, διαπιστώθηκε να υπάρχουν σε περιμετρικό του εργοστασίου σκεπαστό κανάλι, υγρά απόβλητα, τα οποία έρεαν στον χείμαρρο, κανάντι της εισόδου του εργοστασίου. Διαθέτει εγκεκριμένη μελέτη διάθεσης αποβλήτων. Δεν διαθέτει εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

7. Ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης της Άμφισσας, από έλεγχο που πραγματοποιήσαμε σης 24/1/2011, βρεθήκαμε να μην λειτουργεί, ήτοι:

Τα αστικά λύματα χωρίς καμία επεξεργασία οδηγούνταν με κλειστό αγωγό στο χείμαρρο Σκίτσα. Η εικόνα που παρουσίαζαν οι εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού ήταν εικόνα εγκατάλειψης. Το σημείο απόρριψης του αγωγού των αστικών λυμάτων στο χείμαρρο βρίσκεται μεταξύ της θέσης όπου διαπιστώθηκαν τα υγρά απόβλητα του ελαιοτριβείου του Π. Κασαγούνου - Ε. Μπίτου όπου έχει δημιουργηθεί η λιμνοδεξαμενή από τα υγρά απόβλητα του ελαιοτριβείου του Νικολάου Κόκκινου. Έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών όρων στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας η οποία δεν έχει εγκριθεί ακόμη.

Στον αναφερόμενο χείμαρρο από την γέφυρα της Ε.Ο. Άμφισσας -Λαμίας (στη θέση Προοδευτική) στην Άμφισσα, ως τις εκβολές του στην περιοχή Απόλαυση - Ζέφυρος στην Ιτέα, έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες ακαθάρτων νερών σκούρου χρώματος με δυσάρεστη οσμή. Από την υπάρχουσα κατάσταση δημιουργείται ρύπανση του χειμάρρου, του περιβάλλοντος πλησίον αυτού και της θάλασσας.

Επιπλέον εικόνα υποβάθμισης του περιβάλλοντος δημιουργεί ο μεγάλος όγκος στερών αποβλήτων που έχει συσσωρευτεί σε διάφορες θέσεις στις όχθες του χειμάρρου και εντός της κοίτης του.

Αμφισσα 24,1.2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου