Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΥΜΟ

ΠΡΟΣ : 1) τον Δήμαρχο Δελφών κ.Νικ.Φουσέκη

2)τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Δελφών κ. Αθαν.Παναγιωτόπουλο


Με έκπληξη πληροφορήθηκα σήμερα ότι η Υπουργός Περιβάλλοντος ,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.Μπιρμπιλη με την υπ’αριθμ.6588/11-2-2011 απαράδεκτη και αυθαίρετη από κάθε άποψη απόφασή της αναστέλλει την έκδοση οικοδομικών αδειών και την εκτέλεση ...
οικοδομικών εργασιών στη περιοχή Παρνασσού.
Επειδή η απόφαση αυτή είναι, πέρα από τα παραπάνω, και απολύτως αντιθεσμική καθόσον προσβάλλει τόσο τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα όργανα αυτής όσο και κάθε έννοια δημοκρατικού διαλόγου και διαβούλευσης δεδομένου ότι υπογράφτηκε στις 11-2-2011 και δημοσιεύθηκε στις 22-2-2011 στο υπ’ αριθμ.24 Φ.Ε.Κ. δηλαδή καθ’ ον χρόνο γινόταν η διαβούλευση επί του μείζονος σημασίας θέματος των ορίων του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.
Επειδή η κ.Υπουργός δεν είχε τη στοιχειώδη δημοκρατική ευαισθησία να αναμένει την ολοκλήρωση της επί του παραπάνω θέματος διαβούλευσης και τις προτάσεις του Δήμου Δελφών και των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων και τοπικών φορέων.
Επειδή η παραπάνω υπουργική απόφαση βάζει θηλιά στο λαιμό της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Δελφών.

Ζ Η ΤΩ

Όπως , λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, προβείτε στην άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ληφθούν οι δέουσες αποφάσεις για τις παραπέρα ενέργειες.
Στην εν λόγω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κληθούν η Βουλευτής Φωκίδας κ.Παπαθανάση, η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας κ.Γαζή, οι Πρόεδροι των ενδιαφερομένων Κοινοτήτων και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων.

΄Αμφισσα 4 Μαρτίου 2011

Απόστολος Αθαν.Καραχάλιος Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης της μείζονος μειοψηφίας
στο Δήμο Δελφών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου