Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών

ΦΩΚΙΔΑΣ       Άμφισσα,  23.03.2011
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Παρακαλούμε όπως στις είκοσι οκτώ (28) Μαρτίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και (λόγω έλλειψης χώρου στην αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ. του Δημαρχείου) στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαΐα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:...

1. Ορισμός αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
2. Έγκριση Κανονισμού Διαβούλευσης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατ’ άρθρο 76 παρ. 4 Ν.3852/2010, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
3. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Έργα Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, εγγειοβελτιωτικών έργων» του πρώην Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
4. Διαχείριση Δάσους Τοπικής Κοινότητας Μαυρολιθαρίου Δ.Ε. Καλλιέων, (Εισηγητής: κ. Λεωνίδας Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
5. Ορισμός εκπροσώπων (με αναπληρωτές) για συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 35 της υπ’ αριθμ. 3131/1999 (ΦΕΚ 444Β΄/1999) Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας περί ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής κλπ, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
6. Ορισμός εκπροσώπων (με αναπληρωτές) για συγκρότηση γνωμοδοτικών Επιτροπών για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων κατ’ άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 2123/36/2001 (ΦΕΚ 143Β΄/2001) Απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
7. Ορισμός εκπροσώπων (με αναπληρωτές) για συγκρότηση γνωμοδοτικών Επιτροπών για το χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών κλπ κατ’ άρθρο 1 Π.Δ. 23/2000, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
8. Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας σε τραπεζικά καταστήματα στη Δ.Κ. Άμφισσας της Δ.Ε. Άμφισσας, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
9. Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
10. Εγκατάσταση Επιταχυνσιογράφου σε χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Δελφών, (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
11. Υποβολή στο ΕΠΠΕΡΑΑ Πρότασης Χρηματοδότησης Μελέτης και Έργου «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Άμφισσας», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
12. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
13. Συγκρότηση Επιτροπής Εκπαιδευτικής Στρατηγικής και Πολιτιστικού Σχεδιασμού κατ’ άρθρο 70 Ν.3852/2010 (Εισηγητής: o κ. Δήμαρχος)
14. Λήψη Απόφασης για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου Δελφών σχετικά με τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, (Εισηγήτρια: κ. Παναγιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
* Οι εισηγήσεις θα είναι στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων τουλάχιστον μία ημέρα πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ. κατ΄ αναλογική εφαρμογή της Υ.Α. ΥΠΕΣ 17552/19.3.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2008), άρθρο 10 παρ. 7.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών
Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου