Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Συνεχίζονται οι κόντρες στο επιμελητήριο Φωκίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. Της 18ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
(ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 4/2011)
(Τα πλήρη στοιχεία της συνεδρίασης έχουν μαγνητοφωνηθεί)

Παρόντες
Στυλιανός Σχοινάς, Νικόλαος Κούκος, Νικόλαος Δρόλαπας, Βασίλειος Αυγερινός, Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος Μπίντας, Ιωάννα Σακελλαρίου και Παναγιώτης Μέγκος.
Ο Γραμματέας του ΔΣ κ. Αναστάσιος Λιάκος είναι απών και χρέη γραμματέα ασκεί ο Οικονομικός Επόπτης κ. Νικόλαος Κούκος.
Ήτοι είναι παρόντα οκτώ (8) μέλη του ΔΣ και επομένως υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, σύμφωνα με την επιμελητηριακή νομοθεσία.

Το ΔΣ αυτό αποτελεί συνέχεια του καθορισθέντος ΔΣ της 16/02/2011 προκειμένου να συζητηθούν τα...
θέματα που δεν συζητήθηκαν λόγω έλλειψης απαρτίας.
Τα θέματα της 16ης Φεβρουαρίου που έπρεπε να συζητηθούν ήταν πολλά και στις 12.15 πρωινή ώρα διακόπηκε η συνεδρίαση επειδή, λόγω του προχωρημένου της ώρας αποχώρησε από την συνεδρίαση η κυρία Ι. Σακελλαρίου και ο κ. Γεώργιος Κουλός.
Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕ που συγκάλεσε το ΔΣ της 16ης Φεβρουαρίου 2011, σε περίπτωση μη συζήτησης των θεμάτων, λόγω έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση του ΔΣ θα επαναλαμβάνονταν στις 18/02/2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21.00, με την απαιτούμενη μειωμένη απαρτία των επτά (7) μελών του ΔΣ, όπως η επιμελητηριακή νομοθεσία προβλέπει.
Η καθυστέρηση προήλθε και από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Μυταράς και ο Γενικός Γραμματέας κ. Λάμπρος Μοσκαχλαϊδής-Λαμπρόπουλος απαίτησαν, κατά παράβαση της επιμελητηριακής νομοθεσίας, να συζητήσουν ένα θέμα, εκτός ημερήσιας διάταξης πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το ΔΣ τους ενημέρωσε ότι δεν έχει αντίρρηση να συζητηθεί το θέμα, στο τέλος της συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε πλήρης απαρτία των μελών του ΔΣ και θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης δεν μπορούσαν να συζητηθούν.
Τελικά και προς αποτροπή δημιουργίας περαιτέρω όξυνσης, δέχθηκαν τα μέλη του ΔΣ να συζητηθεί το θέμα στην αρχή της συνεδρίασης. Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και επειδή σχεδόν το σύνολο των παρόντων μελών του ΔΣ δεν συμφώνησε με την εισήγησή του, ο Πρόεδρος, κατά πάγια τακτική του, αποχώρησε από το ΔΣ μαζί με την ομάδα που συνήθως τον ακολουθεί (Ε. Μυταράς, Λάμπρος Λαμπρόπουλος, Αλ. Μαργώνη, Βιολ. Αλεξανδρή).
Το συμβούλιο, έχοντας την απαιτούμενη απαρτία συνέχισε την συνεδρίασή του υπό την προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου κ. Στέλιου Σχοινά.
Μετά την αποχώρηση της κυρίας Ι. Σακελλαρίου και του κ. Γ. Κουλού το ΔΣ έμεινε με εννέα παρόντα μέλη.
Το πρώτο θέμα της σημερινής ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε και στην συνεδρίαση της 16/02/2011 με εννέα μέλη παρόντα και ψηφίστηκε ομόφωνα. Αυτό έγινε διότι υπάρχει η πληροφορία ότι όταν το συμβούλιο ξεκινήσει με την απαιτούμενη απαρτία, αν κάποιος αποχωρήσει κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η συνεδρίαση συνεχίζεται με τα εναπομείναντα μέλη. Επειδή, όμως, υπάρχουν αμφιβολίες για την νομιμότητα συνέχισης της συνεδρίασης με μειωμένη απαρτία, αποφασίσαμε να το συζητήσουμε το θέμα αυτό και στην σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ.

1ο ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός για την τεχνικοοικονομική μελέτη των διαδικτυακών πυλών όλων των επιμελητηρίων της χώρας και υποβολή προτάσεων βελτίωσης της διαδικτυακής πύλης του δικού μας Επιμελητηρίου.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε, ομόφωνα, να γίνει διαγωνισμός μεταξύ φοιτητών που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων της Φωκίδας και φοιτούν σε ανώτερα και ανώτατα πνευματικά ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ). Οι φοιτητές αυτοί πρέπει να φοιτούν σε σχολές που έχουν σχέση με την πληροφορική ή τα κομπιούτερς γενικότερα καθώς και φοιτητές οικονομικών σχολών.
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει από την επιτροπή του πόρταλ, που είναι ήδη αναρτημένο στο διαδίκτυο με διεύθυνση ιστού www.epimelitiriofokidas.gr . Η ίδια επιτροπή θα καθορίσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια στα οποία θα βασιστούν οι διαγωνιζόμενοι και θα κάνει και την τελική επιλογή των καλύτερων εκθέσεων που θα υποβληθούν.
Το πρώτο βραβείο καθορίστηκε στα χίλια ευρώ (1.000,00 €)
Το δεύτερο βραβείο στα εξακόσια ευρώ (600,00 €)
Το τρίτο βραβείο στα τετρακόσια ευρώ (400,00 €)

2ο ΘΕΜΑ: Διακοπή συνδέσεων κινητών τηλεφώνων γραμματείας επιμελητηρίου, προέδρου και ασύρματου internet.
Ομόφωνα αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθεί ο Οικονομικός Επόπτης κ. Νικόλαος Κούκους να στείλει έγγραφο στην vodafon, συνοδευόμενο από την παρούσα απόφαση του ΔΣ για την διακοπή των παραπάνω συνδέσεων.

3ο ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση από το ΔΣ του Α’ Αντιπροέδρου για την κατάθεση στον Εισαγγελέα Άμφισσας της γνωστοποίησης που θα συνταχθεί από τον δικηγόρο κ. Ιωάννη Μοροζίνη.
Επειδή η γνωστοποίηση στον κ. Εισαγγελέα στρέφεται κυρίως εναντίον του κ. Προέδρου του Επιμελητηρίου, το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Α’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Στυλιανό Νικ. Σχοινά, να καταθέσει την γνωστοποίηση που θα συντάξει ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Μοροζίνης στον κ. Εισαγγελέα Άμφισσας.

Για την ακρίβεια της παρούσας περίληψης
Ο Οικονομικός Επόπτης


Νικόλαος Κούκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου