Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων»


Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013

Για την ένταξη πλοιοκτητών στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» του Ε.Π.ΑΛ. 2007-2013 γίνονται δεκτές αιτήσεις στην Υπηρεσία μας ως ακολούθως :...


1. Από 24-01-2011
• επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος από ενδιαφερόμενους για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από 01-01-2007 έως 31-12-2009 στη Δ/νση Θαλ. Αλιείας και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πιστώσεων
• για αλιευτικά σκάφη που φέρουν άδεια με το εργαλείο βιντζότρατα

2. Από 01-03-2011 έως 31/07/2011
• για αλιευτικά σκάφη παράκτιας αλιείας και γρι – γρι που δραστηριοποιήθηκαν στην αλιεία τόνου.
• για αλιευτικά σκάφη που φέρουν άδεια τράτας βυθού με πόρτες και
• για αλιευτικά σκάφη ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων – δικαιολογητικών στα γραφεία της Υπηρεσίας του Τμήματος Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και στα τηλέφωνα 22653 50540 & 26340 52170.

Από
Τμήμα Αλιείας
ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου