Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Ενέταξε 15 έργα στην Φωκίδα η ΡΑΕ χωρίς να ενημερώσει την τοπική κοινωνία

 Σε δεκαπέντε έργα στον Νομό Φωκίδας έγινε Χορήγηση Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), μετά τον έλεγχο νομιμότητας αυτών,  όπως γράφει η απόφαση.
Δεν γνωρίζουμε όμως ποια νομιμότητα μπορεί να υπάρχει σε αποφάσεις για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί η τοπική κοινωνία.
Στην Παύλιανη οι κάτοικοι ενημερώθηκαν για αυτές  τις προθέσεις και έφεραν το θέμα στο ...
Δημοτικό Συμβούλιο και πήραν αρνητική θέση , στην Φωκίδα τι γίνεται , ισχύουν  άλλοι νόμοι και δεν χρειάζεται να ενημερωθεί κανένας;
Διαβάστε τις άδεις που χορηγήθηκαν στην περιοχή. είναι για 7 υδροηλεκτρικά, 7 αιολικά και 1 φωτοβολταϊκό...
1)  Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2253/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,95 ΜW, στη θέση «Παναγιά επί του Ποταμού Κόκκινου» των Δήμων Λιδορικίου και Βαρδουσίων, του Νομού Φωκίδος, στην εταιρεία «D.M.G. ΕΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ & ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

2) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 2105/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 3,39 ΜW, στη θέση «Ρέμα Καρυώτικο - Δ.Δ. Αρτοτίνας» του Δήμου Βαρδουσίων, Ν. Φωκίδας, στην εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΜΗ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΡΕΜΑ ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ - Δ.Δ. ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ

3) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1913/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,84 ΜW στη θέση «Κούτρα» του Δήμου Λιδορικίου του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΚΟΥΤΡΑ

4) Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 1799/2010 για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,1 ΜW, στη θέση «Κουκουβίστα» του Δήμου Γραβιάς, του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΣΤΑ

5)  Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 12 ΜW στη θέση «Λόγγος» του Δήμου Γαλαξιδίου του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «ΛΟΓΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ ΛΟΓΓΟΣ

6) Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20 ΜW στη θέση «Τσαμαδορράχη» των Δήμων Ευπαλίου και Τολοφώνος του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ &  ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΤΣΜΑΔΟΡΡΑΧΗ

7)  Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 10 ΜW στη θέση «Άσπρα Λιθάρια» του Δήμου Ευπαλίου του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «LEONTIO AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΑΣΠΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ

8) Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 2,03 ΜW, στη θέση «Ρέμα Καλογερικός» του Δήμου Βαρδουσίων, του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΡΕΜΑ ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ

9) Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 4,35 ΜW, στη θέση «Ποταμός Μόρνος – Δ.Δ. Κονίακου - Λευκαδιτίου και Συκέας» του Δήμου Λιδορικίου, του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΟΡΝΟΣ – Δ.Δ. ΚΟΝΙΑΚΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΚΕΑΣ

10)  Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Μικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 1,62 ΜW, στη θέση «Πυρά – Ρέμα Ρενιώρρεμα» του Δήμου Καλλιέων, του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΠΥΡΑ-ΡΕΜΑ ΡΕΝΙΩΡΡΕΜΑ

11) Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 17 ΜW στη θέση «Ομαλια» του Δήμου Βαρδουσίων του Νομού Φωκίδας και Δήμου Αποδοτίας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, στην εταιρεία «COBRA ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΦΩΚΙΔΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ & ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΟΜΑΛΙΑ

12) Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 50 ΜW στη θέση «Σκοτωμένοι – Βαθειά Γωνιά – Κουμούλι - Πάγκαλος», του Δήμου Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας στην εταιρεία «VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΙ-ΒΑΘΕΙΑ ΓΩΝΙΑ-ΚΟΥΜΟΥΛΙ-ΠΑΓΚΑΛΟΣ

13) Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Mικρό Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 0,72 ΜW, στη θέση «Ρέμα Διχαλόρρεμα» του Δήμου Βαρδουσίων, του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΡΕΜΑ ΔΙΧΑΛΟΡΡΕΜΑ

14) Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 14 ΜW στη θέση «Άγιος Νικόλαος - Τσούκα», του Δήμου Βαρδουσίων του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «BUSINESS ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΤΣΟΥΚΑ

15) Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 18,4 ΜW στη θέση «Τρεις βρύσες-Κάτω Λακκώματα-Δημούλη-Μαραθάκια» του Δήμου Τολοφώνος του Νομού Φωκίδας, στην εταιρεία «EDF EN GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ-ΚΑΤΩ ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΥΛΗ-ΜΑΡΑΘΑΚΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου