Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Ενέκριναν υδροηλεκτρικό σταθμό στον ποταμό Κόκκινο στην Φωκίδα

Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς η κατάθεση αιτήσεων και η έγκριση αδειών παραγωγής από τη ΡΑΕ για έργα Ανανεώσιμης Ενέργειας, παρά το σοβαρό πρόβλημα κορεσμού των δικτύων ηλεκτρισμού, που απειλεί άμεσα την υλοποποίηση των επενδυτικών σχεδίων.
Μόνον στην τελευταία συνεδρίαση της ΡΑΕ, στα τέλη του 2010, εγκρίθηκε η χορήγηση αδειών παραγωγής για 7 φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συνολικής ισχύος 21,069 MW, για 3 αιολικούς συνολικής ισχύος 48,8 MW και για 4 μικρά υδροηλεκτρικά συνολικής ισχύος 11,812 MW, που έρχονται να προστεθούν στις πολλές δεκάδες άλλων αδειών παραγωγής του Δεκεμβρίου.
Εκ των υστέρων όπως πάντα η τοπική κοινωνία μας, μαθαίνει για ένα ακόμα έργο στην περιοχή. Δημοσιεύθηκε η αίτηση σε δύο πολύ μικρής κυκλοφορίας εφημερίδες της ...
Αθήνας, την Εστία και την Αυγή και κανένας μας δεν πήρε χαμπάρι. Δεν γνωρίζουμε αν κάποια τοπική υπηρεσία γνωμοδότησε ή αν κάποιο αυτοδιοικητική αρχή της περιοχής πήρε θέση, εμείς το μάθαμε εκ των υστέρων.
Η άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας :
από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 1,95 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,95 MW, αποτελούμενος από υδροστρόβιλο τύπου Pelton. Ο σταθμός θα εγκατασταθεί στη θέση «Παναγιά επί του Ποταμού Κόκκινου» των Δήμων Λιδορικίου και Βαρδουσίων, του Νομού Φωκίδος, όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ με την ως άνω αίτηση.

Oι δικαιούχος της άδειας
Δικαιούχος της άδειας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «D.M.G. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «D.M.G. Ε.Π.Ε.», όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται, με την ακόλουθη μετοχική σύνθεση:
ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (66,00%)
ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (24,00%)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (10,00%)
2. Πρόσωπο φυσικό ή νομικό που εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση του έργου
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει
ΚΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/licence/issue.csp

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου