Τρίτη, 31 Μαρτίου 2009

Ανακοίνωση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Φωκίδας

Από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Π/Γ Άμφισσας ανακοlνώνεται ότι στις 3 lουνίου μέχρι 6 lουνίου 2009 θα πραγματοποιηθεί μία κρουαζιέρα σε νησιά του Αιγαίου ( ΜΥΚΟΝΟ-ΡΟΔΟ-ΤΗΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ ) από Πειραιά.

Ημερομηνία έναρξης εγγραφών ορίζεται η Δευτέρα 16 Μαρτίου και μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των εισιτηρίων και ώρες από 8:30 π.μ. μέχρι 13:00μ.μ.
ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤΙΚΑ...
- Ατομικό και οικογενειακό βιβλιάριο ασθενείας.
- Αστυνομική ταυτότητα ( του άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευμένων μελών έχουν).
- Απόσπασμα ατομικού δελτίου εργαζομένου με εκατό (100) ημέρες εργασίας το έτος 2008 ή 75 ημέρες εργασίας για τους εργαζόμενους σε οικοδομικές εργαbίες ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας ή την αρχική απόφαση σύνταξης για τους συνταξιούχους. Σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί τα ένσημα του 2008 από το Ι.Κ.Α θα προσκομίζεται αναλυτική βεβαίωση εργοδότη που θα βεβαιώνει τον αριθμό των ημερών εργασίας και τον κλάδο ασφάλισης θεωρημένη από το Ι.Κ.Α.
- Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. και των δύο συζύγων.
Για το Εργατικό Κέντρο Νομού Φωκίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου