Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Ξεκινάνε με καθυστέρηση 6 ετών και με προβλήματα τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.

ΑΚΥΡΟ ΤΟ πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που αφορά τα φιλοπεριβαλλοντικά δικαιούχοι παράτασης για το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας είναι μόνο όσοι παραγωγοί έχουν συμβάσεις σε ισχύ την ημερομηνία της πρόσκλησης (17/11/2011) και ταυτόχρονα δεν έχει λήξει η καλλιεργητική περίοδος των προϊόντων που καλλιεργούσαν βιολογικά.
Οι συμβάσεις που υπέγραψαν οι παραγωγοί το 2006 γράφουν πως έχουν πενταετή διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής τους και πως μόνο σε προϊόντα που η καλλιεργητική περίοδος τους ξεκινά από την επόμενη καλλιεργητική περίοδο η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται μέχρι 31/12/2011.

Έτσι, στη Θεσσαλία οι περισσότερες συμβάσεις έχουν ήδη λήξει, αφού αυτές είναι... υπογεγραμμένες με ημερομηνίες μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου του 2006. Εκτός αυτού η καλλιεργητική περίοδος για τα περισσότερα προϊόντα έχει λήξει, οπότε πάλι τα αγροτεμάχια αυτά αποκλείονται.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η καλλιέργεια της Ελιάς. Οι ελαιοκαλλιεργητές μπορούν να παρατείνουν, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, για άλλα 2 χρόνια τη σύμβαση τους.
Παρόλα αυτά όσοι παραγωγοί έχουν βιολογικούς ελαιώνες και άλλες καλλιέργειες ταυτόχρονα ενώ μπορούν να παρατείνουν τη σύμβαση τους για τις ελιές, δε μπορούν να κάνουν το ίδιο για τα άλλα προϊόντα, αφού η καλλιεργητική περίοδος τους την ημερομηνία της πρόσκλησης είχε λήξει… Επίσης οι παραγωγοί αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση στη επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 5ετή δέσμευση, αφού σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι δικαιούχοι παράτασης αποκλείονται από αυτήν….
Τα συμπεράσματα περί παράτασης στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας δικά σας…
WWW.THESSALIKIGI.GR

Related Posts with Thumbnails

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου