Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών για την Παρασκευή

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Παρακαλούμε όπως στις εννέα (09) Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην (ισόγεια) αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Δελφών, (Άμφισσα, πλατεία Κεχαγιά), σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση ακροτελεύτιας διάταξης και επανακωδικοποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου ...
Δελφών, (Εισηγητής: κος Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
2. Έγκριση παραλαβής μελέτης «Αποτύπωση ορίων οικισμού Δελφών – Χρισσού» (Εισηγητής: κος Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών)
3. Αποδοχή και διάθεση πίστωσης (ΣΑΤΑ) Πολιτικής Προστασίας 2011, (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή)
4. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2011, (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή)
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2011, (Εισηγητής: κος Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών)
6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Δελφών, (Εισηγήτρια: κα Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
7. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών δικαιούχων αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, (Εισηγήτρια: κα Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
8. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή (παράθεση δεξίωσης) στις εκδηλώσεις της γενικής συνέλευσης του «Διαζώματος» στους Δελφούς, 10.09.2011 & 11.09.2011, (Εισηγήτρια: κα Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
9. Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ.8 του Ν.3377/2005, ΦΕΚ 202/19-08-2005 τεύχος Α΄, (Εισηγήτρια: κα Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
10. Χορήγηση άδειας παραγωγού ελιών και ελαιόλαδου, πωλητή λαϊκών αγορών, στον κ. Κυριάκο Παρασκευά του Ιωάννη, (Εισηγήτρια: κα Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
11. Ανανέωση άδειας παραγωγού αγροτικών προϊόντων, πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Γεώργιο Ζώγαλη του Γεωργίου, (Εισηγήτρια: κα Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
12. Ανανέωση άδειας παραγωγού αγροτικών προϊόντων, πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Παναγιώτη Ζώγαλη του Γεωργίου, (Εισηγήτρια: κα Λέλα Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
13. Έγκριση δαπάνης για παμπεριφερειακό πρωτάθλημα κολύμβησης συλλόγων θαλάσσης, (Εισηγήτρια: κα Γιώτα Λαΐνη - Κολλιαλή, Αντιδήμαρχος)
14. Έγκριση δαπάνης τριημέρου 5ου Φεστιβάλ αλεξιπτώτου πλαγιάς (09/09/2011 έως 11/09/2011) στα πλαίσια των εκδηλώσεων των Φωκικών 2011, (Εισηγητής: κος Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
15. Αποδοχή παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου, κου Δημητρίου Τζιβάρα από μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δελφών, (Εισηγητής: κος Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
16. Έγκριση αλλαγής χρήσης σε μισθωμένο κατάστημα ιδιοκτησίας του Δήμου Δελφών στην Αθήνα, (Εισηγητής: κος Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
17. Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα μετατροπής ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, κατ’ άρθρο 82 του Ποινικού Κώδικα, (Εισηγητής: κος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
18. Έγκριση Συγκρότησης και Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ναυτικού και Ιστορικού Μουσείου Γαλαξιδίου, (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
19. Εκλογή Εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 75/2011 και την εγκύκλιο 45/30.08.2011 του ΥΠ.ΕΣ., (Εισηγητής: κος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου