Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Τα αιτήματά του Αυτοδιοικητικού Κινήματος Στερεας στην επιτροπή περιβάλλοντος για τα θέματα που αναβλήθηκανΣτην πρόσφατη Επιτροπή περιβάλλοντος καταθέσαμε γραπτά και προφορικά παρατηρήσεις.
Για την επιχειρούμενη Βιομηχανική Περιοχή της ΤΕΡΝΑ στη θέση ΄΄ ΦΟΥΡΝΟΙ ΄΄ Μαντουδίου.
Με βάση τις επιστημονικά τεκμηριωμένες ενστάσεις που κατατέθηκαν υπόψη των μελών της Επιτροπής και
 Επειδή πρόκειται για την χωροθέτηση Βιομηχανικής Περιοχής από ιδιωτικό φορέα (της πρώτης μετά από τις αρχικές χωροθετήσεις της ΕΤΒΑ την δεκαετία του 70) και...

 Επειδή η εγκατάσταση της ΒΙΠΕ θα μεταβάλλει καθοριστικά και τη φυσιογνωμία της ευρύτερης περιοχής και τις παραγωγικές δραστηριότητες
 Επειδή στην εν λόγω ΒΙ.ΠΕ. προγραμματίζεται κατ’ αρχήν η λειτουργία ενός μεγάλης κλίμακας θερμοηλεκτρικού Σταθμού, ενώ προβλέπεται η εγκατάσταση και οποιασδήποτε άλλης μονάδας υψηλής όχλησης ,
η εξεταζόμενη μελέτη πρέπει να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με την δέσμευση που είχε αναληφθεί όταν συστήθηκε η Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι δηλ. σοβαρά θέματα θα εξετάζονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Επιπλέον η μελέτη για να μπορεί να τεθεί στην κρίση των μελών του Συμβουλίου, πρέπει να επιστραφεί και να συμπληρωθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για:
1. τη συμβατότητα της χωροθέτησης με τα ισχύοντα χωροταξικά (Εθνικό, Βιομηχανίας, Τουρισμού και Περιφερειακό) σε κανένα από τα οποία δεν προβλέπεται η ίδρυση ΒΙΠΕ στην περιοχή
2. την συμβατότητα των λειτουργιών του θερμοηλεκτρικού σταθμού και όποιων άλλων μονάδων υψηλής όχλησης με τις χρήσεις γης και τις παραγωγικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής (τουρισμός, γεωργία, δασικό οικοσύστημα κλπ.)
3. τον έλεγχο της συγκεκριμένης θέσης εγκατάστασης της ΒΙΠΕ, σε σχέση με τις συνέπειες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και την περιγραφή των υποδομών αντιρύπανσης της ΒΙΠΕΒΕ (όπως η διαχείριση αέριων, υγρών και στερεών αποβλήτων), των συστημάτων ελέγχου, των μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης των διαφόρων τύπων ρύπανσης ή ατυχημάτων με βάση εναλλακτικά σενάρια αντιπροσωπευτικών κατηγοριών ρυπογόνων δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης περιλαμβάνοντας τη μονάδα φυσικού αερίου 1150 MW.

2. Για το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) της ΛΑΡΚΟ για το έργο εκμετάλλευσης κοιτασμάτων σιδηρονικελίου Μεταλλεία Δυτικού και Ανατολικού Κοτρωνίου, Ρεκαβιτσίου, Σουρτζιού και Κατσίκιζας στην περιοχή των Δ.Δ. Κοντοδεσποτίου, Παγώντα, Κυπαρισσίου και Σταυρού Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Εύβοιας,
Στα μεταλλεία που αναφέρονται ήταν εμφανές το πρόβλημα από το 2009 που έγινε η πρώτη αυτοψία συλλόγων και επιστημόνων μετά την ανάδειξη του προβλήματος με το εξασθενές με θειώδη απόβλητα και το φαινόμενο της όξινης απορροής (σχετικό δημοσίευμα http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=84254) . Τότε υπήρχαν παντού λίμνες και φανερά σημάδια οξειδώσεων. Στη συνέχεια η εταιρεία αποστράγγισε - χωρίς άδεια- τις λίμνες και σκέπασε με μπάζα τα εμφανέστατα σημεία απ’ οπου είχαμε κατεισδυση στο υδροφόρο ορίζοντα βαρεων μετάλλων. Σύλλογοι της περιοχής έχουν προσφύγει στην Εισαγγελία Χαλκίδας με φωτογραφίες και ζήτησαν να μην πειραχθεί η περιοχή από τη ΛΑΡΚΟ αλλά να γίνει ειδική μελέτη για την αποκατάσταση.


Για τον λόγο αυτό, κρίνουμε σκόπιμο να συμμετέχουν αντιπρόσωποι των τοπικών συλλόγων και ζητάμε να ενημερωθούμε για την ημερομηνία της αυτοψίας.
3. Για τις «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας, εμπλουτισμού, αποθήκευσης και αποβάθρες φόρτωσης βωξίτη στην περιοχή Ιτέας από την εταιρεία ΄΄ S & B Bιομηχανικά Ορυκτά ΑΕ», καθώς και των συνοδών αυτού έργων που βρίσκονται στο Δ.Δ. Ιτέας Δήμου Δελφών Ν Φωκίδας.
Το έργο βρίσκεται σε επαφή με την πόλη της Ιτέας, επί της Ε.Ο. προς Δυτική Ελλάδα και εδώ και πολλές δεκαετίες προκαλεί σοβαρή όχληση. Επιπλέον των στοιχείων που ζητούνται από την εισήγηση η ΜΠΕ προκειμένου να τεθεί στην κρίση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, πρέπει να επιστραφεί για να συμπληρωθεί με:
1. έγγραφα ή άλλα στοιχεία δηλ. ΑΔΕΙΕΣ, που τεκμηριώνουν τη συμβατότητα της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή την εξαίρεση τους από τους περιορισμούς που θέτει το Δελφικό Τοπίο, ιδιαίτερα για το τμήμα τους που βρίσκεται εντός της ζώνης Β΄ του Δελφικού Τοπίου 2. έγγραφα ή άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν πως ο χώρος που μισθώνει η εταιρία από το Λιμενικό Ταμείο έκτασης 70 στρ. έχει μπαζωθεί νόμιμα όπως προβλέπεται από τη σχετική περί Αιγιαλού Νομοθεσία (δυνατότητα μπαζώματος αβαθούς παραλιακής θαλάσσιας ζώνης)
3. στοιχεία που να τεκμηριώνουν επιστημονικά την αδυναμία εναλλακτικής χωροθέτησης του έργου σε σχέση με τη συνολική δραστηριότητα της εταιρίας έτσι ώστε να μην καθίσταται αναπόφευκτο το σενάριο της ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ που προβάλλεται σαν αντίβαρο.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου