Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2011

Το επιστημονικό Συμβούλιο και οι γιατροί του Γ.Ν. Άμφισσας σχετικά με την Πρόταση Αναδιάταξης Μονάδων

Διαβάζοντας την πρόταση του Υπουργείου για την Αναδιάταξη του ΕΣΥ διαπιστώσαμε ότι αποτελεί μια πρόταση απότοκο ενός βιαστικού σχεδιασμού, βασισμένου σε παραπλανητικά και σε πολλές περιπτώσεις λανθασμένα στοιχεία, χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους ίδιους τους εργαζόμενους και την κοινωνία, με μόνο σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας του ΕΣΥ (και όχι την καλύτερη οργάνωση και αποδοτική λειτουργία του, όπως παραπλανητικά διατείνεται το Υπουργείο).

Το αποτέλεσμα αυτού του σχεδιασμού ...
είναι μείωση των οργανικών (αλλά και των λειτουργικών κλινών) που έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση της χρηματοδότησης των Νοσοκομείων, την μείωση του Ιατρικού, Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού (με προοπτική περαιτέρω μείωσής τους), μειώνοντας δηλαδή τις πενιχρές δαπάνες στην Υγεία (εκεί που θα έπρεπε δηλαδή να τις αυξήσει) και μάλιστα με πενιχρά οικονομικά εκτιμώμενες προοπτικές, όπως ομολογεί το Υπουργείο. Επιπλέον, εισάγει συγκεντρωτικές και αντιδημοκρατικές πολιτικές διοίκησης και λειτουργίας των Νοσοκομείων πολύ διασυνδέονται.

Σχετικά με το Γ.Ν. Άμφισσας παρατηρούμε τα εξής:

1. Αποτελεί το ΜΟΝΟ (μαζί με το Νοσοκομείο Καρπενησίου) Νομαρχιακό Νοσοκομείο, το οποίο διασυνδέεται με άλλο Νοσοκομείο ΕΚΤΟΣ του Νομού του. Νοσοκομεία αντίστοιχης δυναμικότητας και ιδιαιτεροτήτων, γεωγραφικών, όπως των Γρεβενών, της Καστοριάς, Λευκάδας, Ζακύνθου κλπ, διατηρούν την αυτονομία και το αυτοδιοίκητό τους.

2. Οι οργανικές κλίνες, μετά την προτεινόμενη μείωση, θα βρίσκονται , ως αναλογία του πληθυσμού, κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο.

Ενώ δηλαδή πανελλαδικά θα είναι 3 κλίνες/1000 κατοίκους, στην Φωκίδα η αναλογία θα είναι 1,5 κλίνες/1000 κατοίκους.

3. Η παραπάνω μείωση θα επιφέρει μείωση της χρηματοδότησης του Νοσοκομείου και προοπτική μείωση του προσωπικού ( σε συνδυασμό με τις παγωμένες προσλήψεις και τον κανόνα του 1:5 ή 1:10), την στιγμή που σε ορισμένους τομείς, όπως ο Νοσηλευτικός, η λειτουργία είναι οριακή. Αλλά και στην ίδια την πρόταση υπάρχουν ασάφειες αναφορικά με την ίδια την λειτουργία τμημάτων, όπως του Οφθαλμολογικού που το καταργεί ως Κλινική και το μετατρέπει σε Τμήμα Εξωτερικού Ιατρείου, χωρίς κλίνες (τι σημαίνει αυτό; Δεν θα μπορούν οι Οφθαλμίατροι να χειρουργούν; Και σε ποιες κλίνες θα μπαίνουν οι ασθενείς; Δεν θα εφημερεύει Οφθαλμίατρος;). Το ίδιο προβλέπεται και για άλλες υπάρχουσες Κλινικές.

4. Η πρόταση του Υπουργείου προβλέπει ρυθμίσεις για τις λεγόμενες Εφημερίες κατά Τομέα, δηλαδή ιατροί να εφημερεύουν και να καλύπτουν περιστατικά που ΔΕΝ θα είναι της ειδικότητάς τους. Αυτό αποτελεί πρωτοφανή και αντιεπιστημονική αντίληψη, με σκοπιμότητα που δεν γίνεται κατανοητή (πέραν της καθαρά λογιστικής-λιγότεροι γιατροί για εφημερίες).

5. Σε σχέση με τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν και στήριξαν την συγκεκριμένη πρόταση, παρατηρούμε ότι είναι κρίσιμο στοιχείο το τι στοιχείο παρουσιάζεις, πώς το επεξεργάζεσαι και ο τρόπος που το ερμηνεύεις. Το στοιχείο της πληρότητας ενός Νοσοκομείου, μιας Κλινικής, με τον τρόπο που παρουσιάζεται (του ετήσιου μέσου όρου), διαστρεβλώνει την πραγματικότητα διότι, εάν κοιτάξουμε την πληρότητα και του Νοσοκομείου και επιμέρους Κλινικών κατά περιόδους, θα διαπιστώσουμε ότι είναι υψηλότερη από την αναφερόμενη και σε ορισμένες Κλινικές αγγίζει το 100%. Ο ετήσιος μέσος όρος περιλαμβάνει κλίνες που από την φύση τους σπάνια χρησιμοποιούνται (π.χ. Οδοντιάτρου) ή κλίνες που στην πράξη έχουν αποσυρθεί (πχ 2 κλίνες της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής που έχουν μεν αποσυρθεί, συνυπολογίζονται δε για τον μέσο όρο). Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα σχετικά παραδείγματα που καταδεικνύουν την διαστρέβλωση της πραγματικότητας από την μη σωστή χρήση των αριθμών.

6. Η προτεινόμενη διασύνδεση του Νοσοκομείου Άμφισσας οδηγεί σε περαιτέρω υποβάθμισή του, καθώς ο τρόπος διοίκησης και συντονισμού της λειτουργίας των διασυνδεομένων Νοσοκομείων γίνεται με συγκεντρωτικό-αντιδημοκρατικό χαρακτήρα και τρόπο που διευκολύνει την «κινητικότητα» των εργαζομένων, με βάση τα συμφέροντα και από ανθρώπους του μεγαλύτερου σε κλίνες Νοσοκομείου. Πολύ δε περισσότερο, που προβλέπεται η συγχώνευσή τους σε ένα ΝΠΠΔ στο εγγύς μέλλον.

7. Τι άλλο παρά υποβάθμιση και υπολειτουργία του Νοσοκομείου επιφυλάσσει η διακηρυγμένη πρόταση του Υπουργείου για περαιτέρω μείωση των κλινών;

Για τους παραπάνω λόγους,

· Δεν δεχόμαστε την διασύνδεση-συγχώνευση με το Νοσοκομείο της Λαμίας.

· Διατηρούμε την Διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια του Γ.Ν. Άμφισσας, με άμεση ενίσχυσή του σε ιατρικό, νοσηλευτικό δυναμικό και κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό άλλων υπηρεσιών.

· Θεωρούμε ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ την μείωση των κλινών του και την σχεδιαζόμενη Εφημερία Τομέα.

· Συμφωνούμε σε ευρύ, ανοικτό σε όλους τους φορείς και τους πολίτες, διάλογο, χωρίς και έξω από την πίεση των δημοσιονομικών «προσαρμογών» και του «εξορθολογισμού», για την αναγκαία αναδιοργάνωση του ΕΣΥ, σύμφωνα και με τις προτάσεις της ΟΕΝΓΕ, του ΠΙΣ , του ΙΣΑ και άλλων Ιατρικών φορέων, για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο θα παρέχει υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας, με πλήρη διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο στην λειτουργία του και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Επιστημονικό Συμβούλιο Γ.Ν. Άμφισσας-Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Φωκίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου