Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010

Προγράμματα LEADER στην Φωκίδα

Η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή υπέγραψε 8 συμβάσεις με τις αντίστοιχες αναπτυξιακές εταιρίες των Νομών Λευκάδας, Φωκίδας, Μεσσηνίας, Λάρισας, Χανίων και Ρεθύμνης, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας, Φλώρινας και Κυκλάδων.

Οι συμβάσεις συνολικού ύψους σχεδόν 49 εκατομμυρίων Ευρώ αφορούν την υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων LEADER, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013.

Πιο αναλυτικά:...


Ν. Φωκίδας

Δημόσια Δαπάνη: 5.500.000 Ευρώ

Συνολικός προϋπολογισμός: περίπου 10.000.000 Ευρώ
Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης LEADER της Νοτιοανατολικής Φωκίδας αφορά 5 Δήμους (25 Δημοτικά Διαμερίσματα), με συνολική έκταση εφαρμογής 747,992 km2 και πληθυσμό 23.854 κατοίκους. Μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζει την οικονομική και κοινωνική αναβάθμισή της, τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της. Σημειώνεται ότι η υπόλοιπη περιοχή του νομού Φωκίδας περιλαμβάνεται στις περιοχές εφαρμογής του Άξονα 3 (ΟΠΑΑΧ) του ΠΑΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για τα τοπικά προγράμματα LEADER στην ιστοσελίδα:
www.anfo.gr (Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου