Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Nέο πρόγραμμα LEADER που αφορά τα διοικητικά όρια των Δήμων Άμφισσας , Ιτέας , Γαλαξειδίου , Τολοφώνας , και Δεσφίνας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ο Νομάρχης Φωκίδας και Πρόεδρος της ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε. Νίκος Φουσέκης υπέγραψε την υλοποίηση του νέου προγράμματος LEADER συνολικού προϋπολογισμού 9,6 εκ. €.


Στα πλαίσια εφαρμογής του άξονα 4 «προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων , η Υπουργός ...
Κατερίνα Μπατζελή και ο Νομάρχης Φωκίδας Νικόλαος Δ. Φουσέκης , ως Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α , συνυπέγραψαν την 16-06-2010 την σύμβαση υλοποίησης του τοπικού προγράμματος προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 5.500.000,00 ευρώ και συνολικού προϋπολογισμού 9.618.500,00 ευρώ.
Το τοπικό πρόγραμμα θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) και η περιοχή εφαρμογής του αφορά τα διοικητικά όρια των Δήμων Άμφισσας , Ιτέας , Γαλαξειδίου , Τολοφώνας , και Δεσφίνας. Η εφαρμογή του τοπικού προγράμματος βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής με σκοπό την οικονομική – κοινωνική αναβάθμισή της , την διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της. Σημειώνεται ότι στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και στη βάση του σχεδιασμού που είχε γίνει την προηγούμενη προγραμματική περίοδο , στα διοικητικά όρια των υπόλοιπων Δήμων του Νομού Φωκίδας θα εφαρμοστούν τα ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) , έτσι ώστε ολόκληρος ο νομός να καλύπτεται από αναπτυξιακά προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

1 σχόλιο: