Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

"Μπλόκο" του δασαρχείου Λιβαδειάς στην επέκταση των αιολικών πάρκων

Σημαντική εξέλιξη, στην υπόθεση της επέκτασης των αιολικών πάρκων στο Περδικοβούνι και στην Τούμπα, αποτελεί η γνωμοδότηση του δασαρχείου Λιβαδειάς.

Να θυμίσουμε τη διαδικασία:
Για να δοθεί άδεια εγκατάστασης ενός αιολικού πάρκου χρειάζεται να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και να δοθεί έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση. Αυτό γίνεται με μια κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων περιβάλλοντος (κλπ.) και αγροτικής ανάπτυξης (κλπ.), για τις μεγάλες εγκαταστάσεις. Στις μικρότερες εγκαταστάσεις γίνεται με ...απόφαση του Γ.Γ. της περιφέρειας.
Για τους περιβαλλοντικούς όρους γνωμοδοτούν διάφορες υπηρεσίες και τα νομαρχιακά και δημοτικά συμβούλια(είναι η γνωστή διαδικασία με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων). Για την έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση γνωμοδοτούν τα αντίστοιχα δασαρχεία, χωρίς να ενημερώνονται τα δημοτικά και τα νομαρχιακά συμβούλια. Παρόλο που η γνωμοδότηση των δασαρχείων έχει καθαρά περιβαλλοντικό περιεχόμενο και παρόλο που η τελική απόφαση είναι κοινή. Να σημειώσουμε ακόμη, πως ο τρόπος σύνδεσης των αιολικών πάρκων (οι υποσταθμοί και οι γραμμές μεταφοράς) υποδεικνύεται από το ΔΕΣΜΗΕ, με μια ανεξάρτητη διαδικασία, που, επίσης, δεν μπαίνει στη διαδικασία της γνωμοδότησης των περιβαλλοντικών όρων. Με άλλα λόγια, υπάρχει πολυδιάσπαση της διαδικασίας περιβαλλοντικής έγκρισης ενός έργου ΑΠΕ και, μάλιστα, κάποια σοβαρά τμήματα αυτής της διαδικασίας υλοποιούνται χωρίς καν την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Στο σχέδιο νόμου για τη μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ, που προωθεί το ΥΠΕΚΑ, διατηρείται το καθεστώς πολυδιάσπασης και χειροτερεύει περισσότερο, αφού καταργείται η κοινή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση (βγαίνουν ξεχωριστές αποφάσεις).
Στην προκειμένη περίπτωση:
Το δασαρχείο Θήβας γνωμοδοτεί για την επέκταση στο Περδικοβούνι (για το τμήμα που ανήκει στο δήμο Θίσβης) και δίνει θετική γνωμοδότηση. Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης:

Το δασαρχείο Λιβαδειάς δίνει θετική γνωμοδότηση για την επέκταση στο Περδικοβούνι (για το τμήμα που ανήκει στο δήμο Κορώνειας) και αρνητική γνωμοδότηση για την επέκταση στην Τούμπα (Παλιοβούνα). Το γεγονός έχει τεράστια σημασία, επειδή η μελέτη είναι ενιαία για το Περδικοβούνι και για την Τούμπα και ενδέχεται να σημαίνει απόρριψη ολόκληρου του έργου. Με την προϋπόθεση ότι οι προϊστάμενες υπηρεσίες του δασαρχείου Λιβαδειάς δεν θα παρακάμψουν τη γνωμοδότησή του. Αποδεικνύεται, επίσης, πόσο σψστή είναι η απαίτησή μας να ενιοποιηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ (περιβαλλοντικοί όροι αιολικού πάρκου, εγκαταστάσεις διασύνδεσης και έγκριση επέμβασης σε δασική έκταση). Ακολουθεί η γνωμοδότηση του δασαρχείου Λιβαδειάς:

2009_12_28_δασαρχείο Λιβαδειάς
Από "Στην σκιά του Ελικώνα"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου