Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διενεργηθεί την 28 η του μήνα Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και προμηθειών για το έτος 2010.

2. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του αρθ.1 του Π.Δ.270/81 για την εκμίσθωση και εκποίηση πραγμάτων του Δήμου.

3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών με τον ΕΚΠΟΤΑ έτους 2010.

4. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών, αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απ΄ευθείας ... ανάθεσης προμηθειών με τον ΕΚΠΟΤΑ έτους 2010.

5. Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων του Δήμου μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή προμηθειών, έτους 2010 με τον ΕΚΠΟΤΑ .

6. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή ελέγχου στοιχείων για την απόδοση τελών παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών του αρθ.20 του Ν.2539/97 έτους 2010.

7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2010.

8. Προβολή Δήμου Δελφών μέσω εικονικής ξενάγησης.

9. Διαφήμιση Δήμου Δελφών στο περιοδικό PARNASSOS GUIDEBOOK 2010.

10. Αποδελτίωση μέσων του Δήμου Δελφών.

11. Έγκριση εγκατάστασης κεραίας αναμετάδοσης ραδιοφωνικού σήματος.

12. Εξέταση αιτήματος Γιακουμή για χαρακτηρισμό οδού ως κύρια –κοινοτική μεταξύ των Δήμων Δελφών και Δεσφίνας.

13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

14. Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού αξίας κινητών πραγμάτων προς καταστροφή.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στο Δ.Δ Χρισσού του Δήμου Δελφών» με ΑΜ μελέτης 33/08.

16. Αποδοχή πίστωσης ποσού 10.800,00€ από την ΣΑΕ 014 «Επιχορήγηση Δήμου Δελφών για την σύνδεση αποχετευτικού αγωγού Μουσείου και αρχαιολογικού χώρου με το κεντρικό δίκτυο του Δήμου, Ν.Φωκίδας» από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

17. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δελφών οι «Αμφικτυονίες».

18. Απονομή μεταλλίου στον παραολυμπιονίκη Ευθύμιο Καλαρά.

19. Βεβαίωση αριθμού ζώων που θα βοσκήσουν στους Δημοτικούς Χειμερινούς βοσκοτόπους, περιόδου 2009-2010.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Κον Δήμαρχο Δελφών

Ενταύθα


Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΥΣΑΦΩ ΣΕΓΚΟΥΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου