Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Δεν υπάρχει κανένας να ελέγξει τα μεταλλεία

“Αναρμόδια” η Επιθεώρηση Μεταλλείων για τον έλεγχο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ - Ανοικτή καταγγελία του διευθυντή της!
ΜΕ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ!

Έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (ΕΜΒΕ) προς το Δήμαρχο Σταγείρων-Ακάνθου αποκαλύπτει, για πρώτη φορά επισήμως, πώς διαστρεβλώνεται ο Νόμος για χάρη μιας ιδιωτικής εταιρείας, της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Με το έγγραφο αυτό (2430πε/12.02.2009) που κοινοποιείται και στην Προϊσταμένη Αρχή, το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο Διευθυντής της ΕΜΒΕ μεταλλειολόγος-μηχανικός κ. Ιωάννης Αποστόλου καταγγέλει ευθέως ότι:

Η κατά το νόμο αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο της τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και των όρων του ΚΜΛΕ (Κώδικα Μεταλλευτικών-Λατομικών Εργασιών) σε όλα τα μεταλλεία και λατομεία Μακεδονίας και Θράκης, η ΕΜΒΕ, έχει υποστεί από το ΥΠΑΝ ειδικό ευνουχισμό και δεν έχει καμία αρμοδιότητα ελέγχου της ... ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ των Μπόμπολα-Κούτρα!

Το έγγραφο αυτό ήρθε σε απάντηση εγγράφου του Δημάρχου Σταγείρων-Ακάνθου με το οποίο κοινοποιήθηκε στην ΕΜΒΕ, ως τη μόνη αρμόδια Υπηρεσία, καταγγελία του Δημοτικού Συμβούλου Τόλη Παπαγεωργίου για σωρεία παραβιάσεων των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Ο Δήμαρχος κάνει ειδική αναφορά στην 2η Τεχνική Έκθεση της ΕΠΙΤΗΡΩ, όπου διαπιστώνεται ότι η εξόρυξη κάτω από τη Στρατονίκη γίνεται αποκλειστικά με εκρηκτικά αντί της μηχανικής εκσκαφής (”μετροπόντικα”) και ότι το σύνολο σχεδόν των υγρών και στερεών αποβλήτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας είναι υψηλής επικινδυνότητας.

Η απάντηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος έπεσε σαν βόμβα.Η ΕΜΒΕ είναι “στο ψυγείο”, κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία κρατική υπηρεσία που να ελέγχει για την ασφάλεια της Στρατονίκης από τα φουρνέλα, την απόθεση των αποβλήτων, την προστασία της περιοχής και των κατοίκων της! Όπως αναφέρει το έγγραφο της ΕΜΒΕ:

“Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων του υπόψη μεταλλείου που εγκρίθηκαν με την ΚΥΑ…… συστάθηκε με την απόφαση 1243/20-3-3006 του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επιστημονική επιτροπή (ΕΠΙΤΗΡΩ).

Τα αποτελέσματα του ελέγχου εφαρμογής των περιβαλλοντικών Όρων της ΚΥΑ, η εξέταση θεμάτων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη μεταλλευτική δραστηριότητα και η εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της περιοχής των Μαύρων Πετρών και των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου παρατίθενται αναλυτικά στις σχετικές εκθέσεις της επιτροπής και ειδικότερα στην τελευταία από το Μάιο 2008, 2η Τεχνική Έκθεση της υπόψη επιτροπής καθώς και το από 22-9-2008 σχετικό της έγγραφο που σας έχει στείλει.

Όσον αφορά την παρακολούθηση του έργου και τον έλεγχο της τήρησης των ειδικών όρων της εγκεκριμένης Τεχνικής Μελέτης εκμετάλλευσης του μεταλλείου Μαύρων Πετρών, έχει συσταθεί με την αριθ. Δ8/Φ12.7/8141/30-4-2007 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης δεκαμελής επιτροπή όπως προβλέπεται στον ειδικό όρο Β.13 της απόφασης έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης και στην οποία συμμετέχουν, εκτός των άλλων, εκπρόσωποι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, του ΙΓΜΕ, του Εργατικού Κέντρου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. Χαλκιδικής. Η προαναφερόμενη επιτροπή πρόκειαται να συνεδριάσει εντός του Φεβρουαρίου 2009 και η σχετική έκθεση θα υποβληθεί αρμοδίως”.

Συμπέρασμα πρώτο: Ο Επιθεωρητής κάνει ξεκάθαρο ότι η ΕΜΒΕ έχει μόνοδιακοσμητικό ρόλο στον έλεγχο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ.

Συμπέρασμα δεύτερο: Η ΕΠΙΤΗΡΩ είναι μεν “αρμόδια” για τον έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων, όπως όμως δηλώνει καθαρά στην 2η Τεχνική Έκθεση του Μαϊου 2008, είναι αναρμόδια για οτιδήποτε πέραν της διαπίστωσης των παραβάσεων. Δεν μπορεί ούτε να επιβάλει μέτρα, ούτε κυρώσεις, ούτε βέβαια να σταματήσει μια παράνομη δραστηριότητα. Την εξουσία αυτή την έχει μόνο η ΕΜΒΕ … αλλά της έχει αφαιρεθεί.

Συμπέρασμα τρίτο: Η δεκαμελής επιτροπή του όρου Β.13 της έγκρισης της Τεχνικής Μελέτης θα έπρεπε να έχει συσταθεί από τον Απρίλιο του 2005 που αδειοδοτήθηκε η εξόρυξη κάτω από τα σπίτια της Στρατονίκης. Όμως συστήθηκε δύο χρόνια μετά, ήταν σε αδράνεια άλλα δυο χρόνια και θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 2009. Η άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας που υποτίθεται ότι θα ελέγχει λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009!

Το έγγραφο της Επιθεώρησης Μεταλλείων επιβεβαιώνει για πρώτη φορά επίσημα ότι, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα μεταλλεία της Χαλκιδικής, το Κράτος υποθάλπει παράνομες δραστηριότητες και η Υπηρεσία παρεμποδίζεται συστηματικά να ασκήσει τα καθήκοντά της. Με την γραπτή πλέον απόδειξη της διαστρέβλωσης του νόμου για χάρη μιας ιδιωτικής εταιρείας, πώς μπορεί ο πολίτης να είναι ήσυχος ότι σε όλα τα άλλα μεταλλεία της χώρας οι νομοι τηρούνται κανονικά;

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΜΒΕ είναι αρμόδια για την τήρηση του νόμου σεόλα τα μεταλλεία και ορυχεία Μακεδονίας και Θράκης, όπου συγκεντρώνεται το μεταλύτερο μέρος των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας. Και μόνο για τις τεράστιες σε μεγεθος δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη στη Δυτική Μακεδονία θα απαιτούνταν μια πλήρως αφιερωμένη Επιθεώρηση Μεταλλείων, όπως επανειλημμένως έχουν ζητήσει οι φορείς του Νομού Κοζάνης (και τους το έχουν αρνηθεί). Όμως μια επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης, τομέας “Ενέργεια-Φυσικοί Πόροι”, φανερώνει ότι ενώ η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος (ΕΜΝΕ) διαθέτει δικές της σελίδες με στοιχεία επικοινωνίας και πολλά άλλα, για την ΕΜΒΕ δεν υπάρχει τίποτα πέραν του τίτλου της.

Συμπέρασμα τέταρτο: Δεν υπάρχει έλεγχος γιατί ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ!
Μαρία Καδόγλου

Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων
http://antigoldgreece.wordpress.com
www.antigold.gr

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Αβέβαιο μέλλον

Την δυσαρεσκειά τους εκφράζουν οι ελαιοπαραγωγοί στην Ανατολική Φθιώτιδα για το γεγονός οτι είναι τελευταίοι στη λίστα του Υπουργείου για την οικονομική στήριξη αφού η επιτροπή των επιστημόνων που έχει αναλάβει τη διαδικασία των εκτιμήσεων δεν έχει ολοκληρώσει την διαδικασία των εκτιμήσεων .
Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι οτι η τιμη της βρώσιμης ελιάς έχει πέσεις εως και 40% απο πέρυσι κάνοντας αβέβαιο το μέλλον της συγκεκριμένης καλλιέργειας .
Από Agroschannel

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3/2009 6.30μμ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πριν ενάμιση χρόνο, δημιουργήσαμε την «Πρωτοβουλία για τη σωτηρία του Κορινθιακού», με αφορμή την ενεργειακή εμποροπανήγυρη που στηνόταν στη Βοιωτία. Μέσα από μια σειρά συνελεύσεων και εκδηλώσεων, προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες της Κορινθίας για τα σχέδια πολυεθνικών εταιρειών, που θέλουν τον Κορινθιακό κόλπο, χαβούζα για τα απόβλητα του πλουτισμού τους.
Ενώσαμε τη φωνή μας με τις συλλογικότητες όλων των νομών του Κορινθιακού και ενταχθήκαμε στο πανελλήνιο δίκτυο «Πολίτες κατά του λιθάνθρακα», οργανώνοντας από κοινού δράσεις όπως η ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στη γέφυρα του Ρίου, η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ, η ΑΠΟΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην Αντίκυρα, το ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ στην ΑΣΟΕΕ κ.α.
Στο θέμα του λιθάνθρακα, οι προσπάθειες όλων μας είχαν αποτέλεσμα. Αυτό το μεγάλο μέτωπο πολιτών, κατάφερε, σε πρώτη φάση, να ματαιώσει τις μονάδες των ΔΕΗ – RWE, σε Καβάλα και Αλμυρό και να παρεμποδίσει την αδειοδότηση των μονάδων στην Αντίκυρα, το Μαντούδι, το Αλιβέρι, τον Αστακό και τη Λάρυμνα. Για να φτάσουμε, σήμερα, να ακούμε, από επίσημα κυβερνητικά χείλη, τη ... διαβεβαίωση ότι ο λιθάνθρακας αποτελεί παρελθόν, για τα επόμενα, τουλάχιστον, χρόνια. Πρόκειται για μια νίκη των πολιτών, που δεν ακυρώνει, απλά, μια πλευρά της ενεργειακής πολιτικής, αλλά σηματοδοτεί, κυρίως, το δικαίωμα των πολιτών να έχουν αποφασιστικό λόγο σε όσα τους αφορούν και την ικανότητα να το επιβάλλουν.
Η θετική εξέλιξη του αγώνα κατά του λιθάνθρακα, μάς κάνει δυνατότερους για τους μεγάλους αγώνες που πρέπει να δώσουμε για να σώσουμε τη θάλασσα και το νομό μας. Μπορεί να γλιτώσαμε (οριστικά ή προσωρινά) το κάρβουνο, αλλά πολλά προβλήματα του Κορινθιακού, παραμένουν άλυτα και χειροτερεύουν. Η επί δεκαετίες απόρριψη της κόκκινης λάσπης, η υπεραλίευση, η έλλειψη βιολογικών καθαρισμών και η ανεξέλεγκτη απόρριψη αστικών και βιομηχανικών λυμάτων, η υπερσυγκέντρωση εργοστασίων φυσικού αερίου στη Βοιωτία είναι ζητήματα που αν δεν λυθούν άμεσα, θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες καταστροφές μέσα και γύρω από τον Κορινθιακό.
Αν προσθέσουμε σε αυτά, το εργοστάσιο φυσικού αερίου που κατασκευάζεται στους Αγίους Θεοδώρους, τους χωροταξικούς σχεδιασμούς που θέλουν την επέκταση του λιμανιού της Κορίνθου για να εξυπηρετεί το λεκανοπέδιο, τα Βιοτεχνικά πάρκα που σχεδιάζονται στον άξονα Κορίνθου-Πατρών για την αποσυμφόρηση του Θριασίου, την επέκταση της τσιμεντοποίησης της βόρειας Πελοποννήσου που προβλέπουν τα ΓΠΣ που εκπονούν οι δήμοι, καταλαβαίνουμε ότι η Κορινθία προορίζεται να γίνει η δεύτερη πίσω αυλή της Αττικής, μετά τη Βοιωτία.
Με διαπιστωμένη πια, την αδράνεια των βουλευτών του νομού, της Νομαρχίας και της ΤΕΔΚ, καλούμε όλους τους πολίτες της Κορινθίας σε μια λαϊκή συνέλευση το Σάββατο 14/3/2009 στις 6.30μμ, στο Πανεπιστήμιο Κορίνθου, για να συζητήσουμε για την ενέργεια, τη χωροταξία, τους σχεδιασμούς και τις αδράνειες που απειλούν το μέλλον μας και να συναποφασίσουμε τρόπους αντίδρασης.

Εισηγήσεις θα κάνουν οι:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
ΡΑΝΙΑ ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗ, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος / Χωροτάκτης
ΤΑΣΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ, εκπρόσωπος του δικτύου «Πολίτες κατά του λιθάνθρακα»

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ, ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑ ΜΑΣ ΕΔΕΙΞΕ, ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ.
ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΕΛΑ ΚΙ ΕΣΥ. ΣΕ …ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ!!!

Την Πρωτοβουλία για τη Σωτηρία του Κορινθιακού αποτελούν σήμερα οι:
Α’ & Β’ ΕΛΜΕ Κορινθίας, Αδέσμευτοι & Ενεργοί Πολίτες ν. Κορινθίας, Αρμονική Ανάπτυξη Ξυλοκάστρου, Δήμος Ευρωστίνης, Ελευθεριακή Κίνηση Κορινθίας, Κίνηση Πολιτών δήμου Κορινθίων, ΚΟΕ Κορινθίας, Λύκειο Ελληνίδων (παράρτημα Κιάτου), Οικολόγοι Πράσινοι Κορινθίας, ΟΙΚΟΣΥΛΚΟ, ΟΙΚΟΖΩΗ, Ομάδα COPYLEFT, Περιβαλλοντική Κίνηση Κορινθίας, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας & Σικυώνας - Ξυλοκάστρου, Σύλλογος Εργαζομένων Κέντρων Υγείας ν. Κορινθίας, Σύλλογος Σικυώνιων Πολιτών, ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας και ανεξάρτητοι πολίτες.

blog: politeskorinthias.blogspot.com, mail: politeskorinthias@gmail.com

5 Θέσεις εργασίας στη Φωκίδα απο το Υπουργείο Πολιτισμού

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΣΕΠ)
Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος /Ειδικότητα ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Θέσεις 2
Φορέας Ι ΕΠΚΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΔΕΛΦΩΝ
Έδρα/ Νομαρχία ΦΩΚΙΔΑΣ

Κλάδος /Ειδικότητα ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Θέσεις 2
Φορέας − Ι΄ ΕΠΚΑ −ΜΟΥΣΕΙΟ &ΧΩΡΟΙ ΔΕΛΦΩΝ
Έδρα/ Νομαρχία ΦΩΚΙΔΑΣ

Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος /Ειδικότητα ...ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Θέσεις 1
Φορέας − Ι΄ ΕΠΚΑ −ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ & ΧΩΡΟΙ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
Έδρα/ Νομαρχία ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 62
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Κ/2009
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (έως) έως 10/04/2009
Δείτε το ΦΕΚ της προκήρυξης

Διημερίδα στην Λαμία για Βιολογική καλλιέργεια αρωματικών φυτών

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Σας γνωρίζουμε, ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας θα
πραγματοποιήσει την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009 και ώρα 09.00, στο
Εργατικό Κέντρο Λαμίας, διημερίδα με θέμα την καλλιέργεια
αρωματικών φυτών.
Επειδή, η καλλιέργεια των αρωματικών φυτών αποτελεί ένα
ζωτικό κλάδο, για την αγροτική μας οικονομία, θεωρούμε σκόπιμο να
ενημερωθεί ο φθιωτικός λαός, στο πλαίσιο των εναλλακτικών
καλλιεργειών, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των αγροτών μας.
Στη διημερίδα θα καταθέσουν σκέψεις και προτάσεις καταξιωμένοι
και εξειδικευμένοι στο αντικείμενο επιστήμονες και θ’ αναπτύξουν
σημαντικά θέματα, σχετικά με τη βιολογική καλλιέργεια αρωματικών
φυτών, διάθεση και εμπορία αυτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
καθώς και στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού των αρωματικών
φυτών.

Μύρισε η Άνοιξη
Τα χιόνια υποχωρούν μπροστά στην Άνοιξη που έρχεται. Ήδη στην καταπράσινη φύση κάνανε την εμφάνισή τους τα ανοιξιάτικα λουλούδια.
Η σημερινή ημέρα μας θύμισε πως ο χειμώνας μας αποχαιρετά σιγά σιγά.

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Φεύγουν τα ΟΠΑΑΧ απο τις Αναπτυξιακές.

Δύο έργα ΟΠΑΑΧ αφορούν τον νομό μας το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Παραπαρνάσσιων Δήμων και το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Ορεινής Δωρίδας . Τα προγράμματα αυτά μεταφέρονται στην Περιφέρεια απο τις Αναπτυξιακές εταιρίες.

Στον αέρα βρίσκονται εκατοντάδες επενδυτές των ΟΠΑΑΧ σε όλη την Ελλάδα, καθώς, ενώ δόθηκε παράταση στα πιο πολλά Περιφερειακά Προγράμματα, δεν διατέθηκαν οι απαραίτητοι πρόσθετοι πόροι στις Αναπτυξιακές Εταιρείες για να παραλάβουν τα έργα και να πληρωθούν οι επενδυτές την επιχορήγησή τους. Εν τω μεταξύ, απολύονται 300 επιστήμονες και απειλείται η θέση άλλων 400 μετά την ανάθεση στις Περιφέρειες, προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης όπως τα ΟΠΑΑΧ.
Ένα βήμα πριν την συρρίκνωση βρίσκονται οι 52 Αναπτυξιακές Εταιρείες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μετά την απόφαση του υπουργείου Γεωργίας να αναθέσει το Δ΄ ΚΠΣ στις Περιφέρειες. Ήδη έχουν ...
απολυθεί οι περισσότεροι από τους 300 εργαζόμενους στα ΟΠΑΑΧ, ενώ τις επόμενες ημέρες λήγουν οι συμβάσεις και των υπολοίπων οι οποίες δεν μπορούν φυσικά να ανανεωθούν αφού δεν υπάρχει αντικείμενο.

Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) συνολικού προϋπολογισμού περί το 1 δις. ευρώ είχαν αναλάβει στο Γ΄ Κ.Π.Σ. να τα «τρέξουν» οι Αναπτυξιακές, για λογαριασμό του Υπουργείου Γεωργίας.

Στον αέρα
Σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται όμως ήδη και στα προγράμματα που «τρέχουν» τώρα. Συγκεκριμένα βρίσκονται στον αέρα εκατοντάδες επενδυτές σε όλη την Ελλάδα, καθώς ενώ δόθηκε παράταση στα πιο πολλά Περιφερειακά Προγράμματα δεν διατέθηκαν οι απαραίτητοι πρόσθετοι πόροι στις Αναπτυξιακές Εταιρείες για να παραλάβουν τα έργα των επενδυτών και να πληρωθούν την επιχορήγησή τους. Στην Πελοπόννησο για παράδειγμα, η οποία μάλιστα ως πυρόπληκτη θα έπρεπε να είναι σε προτεραιότητα, περίπου 8 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη δαπανηθεί από τους μικρούς επενδυτές δεν έχουν υποβληθεί για πληρωμή καθώς «το σύστημα παρακολούθησης έχει καταρρεύσει με τους εργαζόμενους απλήρωτους για 6 μήνες και τους επενδυτές πάνω από ένα χρόνο» όπως υποστηρίζει ο κ. Μαρίνος Μπερέτσος, υπεύθυνος έργων ΟΠΠΑΧ Πελοποννήσου.

Ανακοίνωση Εργαζομένων στην Θ' Εφορεία Προιστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων κατά της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Χαιρώνεια

Απο την Συμπαράταξη Βοιωτών για το περιβάλλον που παλεύει ενάντια σε ένα ακόμα εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής, στην αρχαιολογική περιοχή της Χαιρώνιας.
Σε όλη τη περιπετειώδη διαδρομή για την αδειοδότηση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της ιταλικής πολυεθνικής ΕΝΕL και του ομίλου Κοπελούζου στη Χαιρώνεια, ένθερμοι συμπαραστάτες για την αποτροπή της μονάδας υπήρξαν όχι μόνο η Θ ΕΠΚΑ ως υπηρεσία, αλλά και πολλοί εργαζόμενοι στην Εφορεία και στο ΥΠΠΟ και βέβαια ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων.Λάβαμε και αναδημοσιεύουμε την παρακάτω ανακοίνωση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τις παραμονές των Χριστουγέννων (23/12/08), το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με πλειοψηφία 15 προς 1, ανέτρεψε την ...
προηγούμενη απόφαση του και επέτρεψε την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ENELCO στην περιοχή της Χαιρώνειας, με αποτέλεσμα την μετατροπή του ιστορικού χώρου της Χαιρώνειας σε βιομηχανική ζώνη.
Η τοπική κοινωνία, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων καθώς και εργαζόμενοι της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων ήταν εκεί για να εκφράσουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στην κατασκευή της μονάδας.
Οι προσπάθειες του Δήμου της Χαιρώνειας για την ήπια ανάπτυξη της περιοχής (αγροτική, αρχαιολογική), με το πανέμορφο Μουσείο της Χαιρώνειας να είναι σχεδόν έτοιμο να ανοίξει, την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων (Ακρόπολη Πανοπέα), του Πλουτάρχειου Ιστορικού και Πολιτιστικού Πάρκου Χαιρώνειας και του Κέντρου Εικονικής Πραγματικότητας και Πολυμέσων, προσκρούουν στα συμφέροντα των μεγάλων οικονομικών παραγόντων
Οι εργαζόμενοι της αρχαιολογικής υπηρεσίας της Βοιωτίας (Θ΄ ΕΠΚΑ) δηλώνουμε τόσο την αντίθεσή μας στην υποβάθμιση της περιοχής, όσο και στην αδιαφορία των «δήθεν» υπεύθυνων για την σταδιακή απαξίωση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων.
Ποια είναι η ουσιαστική λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού, αν όχι να προστατεύει τις αρχαιότητες;
Πως μπορούμε να προσκρούουμε συνέχεια σε αντιφατικές αποφάσεις;
ΟΧΙ στη μετατροπή της περιοχής της Χαιρώνειας σε βιομηχανική ζώνη.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Θ΄ ΕΠΚΑ)

Θεατρική Παράσταση στην Άμφισσα Τρίτη και Τετάρτη με το έργο" Κάθε χρόνο ίδια μέρα"

Θεατρική Παράσταση στην Άμφισσα
Κάθε χρόνο ίδια μέρα

Ένα έργο του Bernard Slade

σε σκηνοθεσία Κώστα Αρζόγλου.

Πρωταγωνιστούν

η Μαριάννα Τουμάσατου και ο Αλέξανδρος Σταύρου.
Η παράσταση θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας Τρίτη 10 και Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 9:00

Διαβάστε λίγα λόγια για το έργο.


Η συγκεκριμένη παράσταση, που αποτέλεσε σταθμό στην καριέρα του Αλέκου Αλεξανδράκη που, μαζί με την Νόνικα Γαληνέα, υπήρξαν το δίδυμο που ερμήνευσε το “Κάθε χρόνο, ίδια μέρα” για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται να ζωντανέψει ξανά μέσα από την ερμηνεία της Μαριάννας Τουμασάτου και του Αλέξανδρου Σταύρου σε σκηνοθεσία Κώστα Αρζόγλου. Ο Bernard Slade, υπογράφει το σενάριο ενός θεατρικού έργου στο οποίο δύο πρόσωπα και ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για σκηνικό, καταφέρνουν να κάνουν τον θεατή να αναζητήσει έναν νέο ορισμό της αγάπης, ή τουλάχιστον να αναθεωρήσει αυτόν που είχε ως τώρα.

Στο σημερινό άρθρο θα προσπαθήσουμε να παραθέσουμε μια επισκόπηση της παράστασης ενώ σε επόμενο άρθρο θα δημοσιεύσουμε μία μίνι συνέντευξη που καταφέραμε να πάρουμε από τους συντελεστές του έργου.

Η υπόθεση του “Κάθε χρόνο, ίδια μέρα” (Same Time, Next Year) είναι απλή αλλά μεγαλοφυής. Ο George, ένας λογιστής του New Jersey και η Doris, νοικοκυρά από το Oakland συναντιούνται τυχαία σε ένα πανδοχείο στη Βόρεια Καλιφόρνια στον Φεβρουάριο του 1951 και περνούν την νύχτα μαζί. Παρά το γεγονός ότι και οι δυο τους έχουν οικογένεια αποφασίζουν να συναντιούνται έκτοτε μία φορά το χρόνο, στο ίδιο σημείο, την ίδια ημέρα.

Για τα επόμενα 24 χρόνια, συναντούνται ανελλιπώς και αναπτύσσουν μία ιδιόμορφη σχέση κατά την οποία συζητούν για τις οικογένειές τους, την κατάσταση στο σπίτι, την γέννηση των παιδιών τους, της αναποδιές αλλά και τις χαρές στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Παράλληλα, ο Bernard Slade καταφέρνει ιδιοφυώς να αποτυπώσει στους 2 πρωταγωνιστές τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις των εποχών που περνούν και να δείξει πώς αυτές επηρεάζουν ακόμη και την σχέση τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το σενάριο αποτελείται από 6 σκηνές - συναντήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα το 1951 (όπου συμβαίνει η πρώτη συνάντηση), 1956, 1961, 1965, 1970 και 1975.

Όσον αφορά την εκτέλεση, όπως είπαμε, η παράσταση χωρίζεται σε 6 σκηνές στο ενδιάμεσο των οποίων γίνεται βίντεο ανασκόπηση που ακολουθεί την χρονολογική εξέλιξη του έργου. Ο χαρακτήρας της Doris κερδίζει το κοινό με την μετάβαση από αφελής νοικοκυρά, σε παιδί των λουλουδιών, στυγνή επιχειρηματία και ώριμη κατασταλαγμένη γυναίκα, κάτι στο οποίο σαφώς βοηθά η εξαιρετική ερμηνεία της Μαριάννας Τουμασάτου που πλαισιώνεται επαρκώς από τον Αλέξανδρο Σταύρου στο ρόλο του George. Σημαντικό στοιχείο είναι οι συχνές και όμορφες αλλαγές αμφιέσεων ενώ η εκπληκτική χημεία του ζευγαριού (ζώντας σύντροφοι και στη ζωή) δίνει κάτι το ξεχωριστό στην παράσταση. Καθ’ όλη τη διάρκεια το σκηνοθετικό βλέμμα του Κώστα Αρζόγλου κάνει αισθητή την παρουσία του μέσα από τις μικρές λεπτομέρειες στην κίνηση, στάση, ένταση φωνής, συναίσθημα των πρωταγωνιστών.

Η περιοδεία των συντελεστών θα συνεχιστεί με επόμενο σταθμό την Κρήτη και αργότερα επιστροφή και πάλι στη Βόρειο Ελλάδα. Εμείς σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να την παρακολουθήσετε.
Από το newsfilter

Ξεκινά Συμβουλευτική Γονέων για θέματα πρόληψης χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών στην Ιτέα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
Άμφισσα, 09-02-2009
Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)
ΑΛ. ΞΗΡΟΥ 16
33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροψ. 2265023590
2265 023837
Φαξ 2265072441
Π ρος: Σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερώνουμε όλους τους γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών, ότι το Κέντρο Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νομού Φωκίδας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), ξεκινά ομάδα Συμβουλευτικής Γονέων με συναντήσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Πρόληψης.
Η συμμετοχή όλων στον αγώνα εναντίον των εξαρτήσεων είναι απαραίτητη!

Οι συναντήσεις μας θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 και ώρα 17:30μ.μ. στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ιτέας.

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΠΑΣΟΚ: Εκτός ψηφοδελτίων οι ουραγοί του 2007

Tους αδύναμους κρίκους των προηγούμενων εκλογών έχουν εντοπίσει στο ΠAΣOK και αναζητούν τους αντικαταστάτες τους, καθώς στην Iπποκράτους επιμένουν να βλέπουν εκλογές και μάλιστα σύντομα. Αυτό αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα της "Ημερησίας".
O Γ. Pαγκούσης και ο N. Aθανασάκης έχουν βάλει σε μία λίστα τους υποψήφιους του 2007 που πέτυχαν τις χειρότερες επιδόσεις, ενώ μαζί με τον Φ. Πετσάλνικο και τον Δ. Pέππα καταγράφουν και τα νέα αιτήματα.
Oι περισσότεροι από τους ουραγούς θα αντικατασταθούν, αν και υπάρχουν περιοχές που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δυσκολεύεται να κλείσει ψηφοδέλτια. Eίτε λόγω κάποιου ισχυρού παράγοντα που δεν χτυπιέται, είτε εξαιτίας των ιδιαίτερων εκλογικών συνθηκών. Όμως, δεν θα τεθούν όλοι εκτός μάχης.
H Iπποκράτους, για ειδικούς λόγους ανανέωσης ή γεωγραφικής ισορροπίας, θα δώσει σε ορισμένους ακόμη μια ευκαιρία. Για τη Στερεά Ελλάδα η κατάσταση έχει ως εξής:
- Στη Φθιώτιδα έχουν εντοπιστεί τρεις αδύναμες υποψηφιότητες: ο Γ. Φιλίππου με 3.176 ψήφους, η A. Mπακάκου με 2.551 και ο I. Θεοδώρου με 1.371.
- Στην Eυρυτανία ο Aθ. Γεωργάλης πήρε 1.220 ψήφους και ο K. Mπούμπουρης μόλις 935.
- Στη Bοιωτία τις δύο τελευταίες θέσεις είχαν καταλάβει ο K. Γκιζίμης με 5.555 σταυρούς και ο Γ. Ψυχογιός με 3.678.
- Στη Φωκίδα στην ίδια μοίρα βρίσκονται ο K. Tσάρας με 2.587 και ο Γ. Παπαλεξίου με 2.445.
- Στην Eύβοια τη σειρά της κατάταξης το 2007 είχε κλείσει ο H. Πέτσης.

Η κόκκινη σκόνη δεν έχει φυσική ορυκτή προέλευση, είναι μολυσμένη απο ανθρωπογενείς παρεμβάσεις

Δεν είναι μόνο ότι λερώνει τα αυτοκίνητα και τα μπαλκόνια μπαίνει και στα πνευμόνια μας.
Επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία βαρέα μέταλλα περιέχει η σκόνη από τη Σαχάρα που πνίγει την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ», η πρώτη διεξοδική έρευνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες από το Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με τη χημική σύσταση των κόκκων σκόνης κατέδειξε την ύπαρξη εννέα βαρέων μετάλλων, ανάμεσα στα οποία ο μόλυβδος και το αρσενικό που κατέχουν την πρώτη θέση στην παγκόσμια λίστα με τις πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες.

«Είναι η πρώτη φορά που διενεργήθηκαν εξειδικευμένες μετρήσεις για την ύπαρξη βαρέων μετάλλων στη σκόνη από τη Σαχάρα», λέει στα «ΝΕΑ» ο Θανάσης Γκοντελίτσας λέκτορας Ορυκτολογίας και Ορυκτοχημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κ. Γκοντελίτσας και ο επίκουρος καθηγητής στο Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Νάστος συνέλεξαν δείγμα από τη σκόνη που είχε κατακαθίσει στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2006 και αφού διερεύνησαν την πιθανότητα να εμπεριέχει ραδιενεργά ισότοπα, στη συνέχεια ... ζητώντας κατεπειγόντως έγκριση από την Ε.Ε.- την υπέβαλαν σε πολυήμερες εξετάσεις στο κατ΄ εξοχήν αρμόδιο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης στη Γερμανία, όπου και αποκαλύφθηκε η ύπαρξη των βαρέων μετάλλων. «Υπήρχε μόλυβδος, αρσενικό, σίδηρος, μαγγάνιο, βανάδιο, νικέλιο, χρώμιο, χαλκός και ψευδάργυρος, ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισμό και ανάλογα με την κατανομή τους πάνω στα συστατικά της σκόνης, έχουν τοξική δράση. Μάλιστα, ο μόλυβδος και το αρσενικό κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις στη λίστα με τις πιο επικίνδυνες ουσίες για τον άνθρωπο, την οποία εκδίδει κάθε χρόνο η Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος» λέει ο κ. Γκοντελίτσας.

Η ύπαρξη των βαρέων μετάλλων στη σκόνη που μεταφέρθηκε στη χώρα μας από την Αφρική απέδειξε, σύμφωνα με τους ειδικούς, ότι η έρημος της Σαχάρας είναι ιδιαίτερα μολυσμένη από κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα ιχνοστοιχεία (βαρέα μέταλλα) που είχαν προσκολληθεί στους κόκκους άμμου υποδήλωναν ότι προέρχονταν από πηγές όπως διάφορα μέταλλα, σκουπίδια, κράματα, δομικά υλικά και από ρυπογόνα φορτία εξατμίσεων και βιομηχανικών καύσεων. «Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που καθιστά επικίνδυνα τα βαρέα μέταλλα που ανιχνεύσαμε στη σκόνη. Προέρχονται από ανθρωπογενή δράση και δεν έχουν φυσική ορυκτή προέλευση».

Κόκκινη λάσπη. Η έρευνα των Ελλήνων επιστημόνων άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006. Στις 24 και 25 του μήνα, τεράστια ποσότητα σκόνης έπληξε τον ελλαδικό χώρο. Μάλιστα η κατάσταση είχε γίνει εξαιρετικά δυσάρεστη επειδή το ίδιο διάστημα εκδηλώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις. Εκείνη την ημέρα, ο κ. Νάστος με έναν δειγματολήπτη συγκέντρωσε ένα λίτρο κόκκινης λάσπης και τη μετέφερε στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκεί αφού την διήθησαν μαζί με τον κ. Γκοντελίτσα, απομόνωσαν σε ένα ειδικό φίλτρο μικρή ποσότητα σκόνης (100 mg) και άρχισαν να μελετούν την ορυκτολογική, χημική και ισοτοπική της σύσταση.

Αρχικά ήθελαν να διαπιστώσουν αν η σκόνη από τη Σαχάρα ήταν ραδιενεργός, όπως είχε υποστηριχτεί παλαιότερα από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«Αφού αποκλείσαμε την πιθανότητα της ραδιενέργειας, στρέψαμε το ενδιαφέρον μας σε μια άλλη παράμετρο η οποία δεν είχε διερευνηθεί καθόλου μέχρι τώρα, στην ύπαρξη βαρέων μετάλλων». Μαζί με τον ερευνητή του Ινστιτούτου Πυρηνικής Φυσικής Ανδρέα Καρύδα χρησιμοποίησαν την τεχνική φασματομετρίας φθορισμού ακτίνων Χ και αποκαλύφθηκε ότι «κάτι συμβαίνει» με τη σκόνη. Οι ακτίνες Χ αποκάλυψαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και «φωτογράφισαν» την ύπαρξη μολύβδου, αρσενικού, χαλκού, ψευδαργύρου, νικελίου και χρωμίου.

Η έρημος είναι ιδιαίτερα μολυσμένη από κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα


3,9 εκατ. τόνοι σκόνης στη Μεσόγειο

Τουλάχιστον 3,9 εκατ. τόνοι σκόνης μεταφέρονται κάθε χρόνο από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο, σύμφωνα με έρευνα Γάλλων ειδικών από την Εcole Νormale Superieure που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Νature» το 1986. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη συχνότητα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα έχει διατυπωθεί η εκτίμηση ότι ορισμένα παλαιοεδάφη που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο και συναντώνται και στην Αττική, έχουν σχηματιστεί με τον χρόνο εξαιτίας των αλλεπάλληλων εναποθέσεων σκόνης από την αφρικανική έρημο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1992, Άγγλοι επιστήμονες από το Ινστιτούτο Ιζηματολογίας του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ υπολόγισαν ότι κάθε χρόνο στην Κρήτη κατακαθίζουν σε κάθε τετραγωνικό μέτρο εδάφους από 10 γραμμάρια έως 100 γραμμάρια σκόνης από τη Σαχάρα. Η Κρήτη αποτελεί τον πρώτο «σταθμό» της σκόνης αμέσως μόλις φύγει από την έρημο. Ο κ. Γκοντελίτσας, συνεκτιμώντας τις συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων στους κόκκους σκόνης και την ποσότητα αυτής που μεταφέρεται στον ελλαδικό χώρο, λέει πως «κάθε χρόνο μερικά κιλά βαρέων μετάλλων διασκορπίζονται στην ξηρά και τις ελληνικές θάλασσες».
Εφημ. ΤΑ ΝΕΑ

Πακέτο Χατζηγάκη... Πρώτο πιάτο σπαραγγόσουπα!

ImageΜε τα σπαράγγια ξεκίνησε η πληρωμή των κατ' εξαίρεση αποζημιώσεων, καθώς την Παρασκευή 7 Μαρτίου έφυγαν οι εντολές πληρωμής σε 1.400 παραγωγούς σπαραγγιών της χώρας. Το ποσό που μπήκε στους λογαριασμούς ήταν 6,2 εκατ. ευρώ.
Από Δευτέρα παίρνουν σειρά πληρωμής σταδιακά, οι κατ' εξαίρεση αποζημιώσεις σε βαμβάκι, καλαμπόκι σιτηρά, ρύζι και καπνό.
Την Πέμπτη που πέρασε ο ΕΛΓΑ έστειλε και τα τελευταία αρχεία πληρωμών ανά παραγωγό και ανά προϊόν στη διεύθυνση πληροφορικής της ΑΤΕ και από την Παρασκευή ξεκίνησε η πληρωμή.
Τα λεφτά μπαίνουν στους λογαριασμούς της ΑΤΕ και για όσους έχουν λογαριασμούς σε άλλες τράπεζες θα δοθούν εντολές πληρωμών από την ΑΤΕ.
Όπως αναφέρεται σχετικά, θα ... δοθούν σε πρώτη φάση γύρω στα 310 εκατ. ευρώ σε 278.000 περίπου δικαιούχους. Σχετικά με τα προαναφερόμενα προϊόντα θα πληρωθούν αρχικά 250.000 περίπου παραγωγοί και οι υπόλοιποι 28.000 που είναι στο δείγμα των ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περιμένουν μέχρι το τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου για να πάρουν τα λεφτά.
Τα ποσά που δίνονται ανά στρέμμα είναι: Βαμβάκι 45 ευρώ, καλαμπόκι 25 ευρώ, σκληρό σιτάρι 10 ευρώ, μαλακό σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, ρύζι και σίκαλη 12 ευρώ, σπαράγγια 200 ευρώ και καπνά ανατολικού τύπου 100 ευρώ.
Ακολούθως σειρά είναι να πάρουν το λάδι με τις βρώσιμες ελιές, καθώς και τα φυλλοβόλα και η πατάτα. Για τα δύο πρώτα, αναμένεται να βγει πρώτα το πόρισμα της Επιστημονικής Επιτροπής των Πανεπιστημιακών, που ήδη έχει κάνει σχετικές διαβουλεύσεις και συσκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι το λάδι έχει πολλές περικοκλάδες και ίσως το θέμα το λύσει άλλη μια υπουργική απόφαση για την καταβολή της κατ' εξαίρεση αποζημίωσης.
Όσον αφορά στις κατ' εξαίρεση αποζημιώσεις στις δενδρώδεις καλλιέργειες αμυγδαλιάς, κερασιάς, βερικοκιάς (ποικιλίας Μπεμπέκου) συμπύρηνων ποικιλιών ροδακινιάς, δαμασκηνιάς, αχλαδιάς και μηλιάς σε όλη τη χώρα, καθώς και για την πατάτα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, ήδη έχουν ξεκινήσει από το ΕΛΓΑ οι απαιτούμενες διαδικασίες και όπως οι εκτιμάται οι αποζημιώσεις αυτές θα δοθούν μετά από 2-3 μήνες περίπου.
Η σειρά των επιδοτήσεων. Μέσα στον Μάρτιο θα πάρουν σειρά πληρωμής το συνδεδεμένο πριμ στο βαμβάκι και τα ποιοτικά πριμ σε σιτηρά και καλαμπόκι. Το βαμβάκι αναμένεται να είναι πρώτο στη λίστα της πληρωμής στις επόμενες μέρες, ενώ τα σιτηρά και καλαμπόκι πρόκειται να πληρωθούν περί τα τέλη του Μαρτίου. Γίνονται προσπάθειες επίσης να πληρωθεί και το συνδεδεμένο πριμ της βιομηχανικής ντομάτας πριν το Πάσχα, όπως επίσης και τα υπόλοιπα της ενιαίας ενίσχυσης του 2008 και κάτι εκκρεμότητες από το 2007, καθώς και ό,τι απέμεινε από τις εξισωτικές. Όσον αφορά στα τεύτλα οι εκτιμήσεις λένε ότι η πληρωμή θα γίνει μετά το Πάσχα, ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα που έχουν να λαμβάνουν συνδεδεμένα και ποιοτικά πριμ η πληρωμή θα γίνει κατά τον Ιούνιο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα χυμοποιήσιμα πορτοκάλια, το αιγοπρόβειο γάλα, το βόειο κρέας, το λάδι και ο καπνός.
Από την Agronews

8 Μἀρτη τιμούμε την αγωνιζόμενη γυναίκα


Στο βίντεο δείχνουμε την ζωή και τον αγώνα της Μαρίας Καραγιώργη, μέσα από αυτό φαίνεται ο αγώνας μιας γενιάς που σήμερα φτάνει ηλικιακά στο τέρμα της. Οι αγώνες αυτοί όμως δεν θα πάψουν να μας εμπνέουν ποτέ γιατί έχουν δείξει το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής και τον τρόπο που εμείς οι πολλοί μπορούμε να νικάμε.
Σήμερα αφιερώνουμε τη φετινή μέρα στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, την γυναίκα, μετανάστρια, αγωνιζόμενη συνδικαλίστρια, που τιμωρήθηκε φρικτά από την εργοδοσία για τους αγώνες της.
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στην Κωνσταντίνα, ζητούμε τον εντοπισμό και την τιμωρία των φυσικών και ηθικών αυτουργών της δολοφονικής επίθεσης εναντίον της.

Αθλητική Ενημέρωση

Με νίκη συνέχισε μόνο ο Αστέρας Ιτέας , τόσο ο Φωκικός όσο και ο Κεχαγιάς Προσηλίου υπέστησαν ήττες με μεγάλο σκορ.

Αναλυτικά:
Ο Αστέρας Ιτέας νίκησε με 1-0 τον Ρήγα Φεραίο παραμένοντας στην τέταρτη θέση της Βαθμολογίας με 46 βαθμούς.

Ο Α.Ο. Καρδίτσης νίκησε με 4-0 τον Κεχαγιά Προσηλίου. Ο Κεχαγιάς Προσηλίου βρίσκεται στην 13η θέση με 27 βαθμούς.

Με το ίδιο σκορ έχασε και ο Φωκικός μιας και ο Εορδαϊκός τον νίκησε εύκολα με 4-0 στην Θεσσαλονίκη.
Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κουλίδη ο οποίος σκόραρε τρεις φορές (61', 83', 90') ο Εορδαϊκός επιβλήθηκε με 4-0 του Φωκικού. Το σκορ για την ομάδα της Πτολεμαϊδας είχε ανοίξει από το 37' ο Τοπάλης με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στο 21' αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Νουτσκόφσκι.
ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ: Παρασκευάς, Παγώνης, Μυροφορίδης, Πανάκης, (46’ Παπατζίκος) Ευθυμιάδης, Καραμπατζάκης Κουλίδης, Τοπάλης, Καραγιάννης, Δεληζήσης, (84’ Ελενίδης) Σιανί (71’ Ιβάνοφ).
ΦΩΚΙΚΟΣ: Τακίδης, Τσελέπης, Τριανταφύλλου, Σπυριδάκης, Φλώρος (82’ Χιντζίδης) Κουτελιέρης, Σκαρίμπας, (73’ Βαρβαρέσος) Δημουλιάς, (55’ Τερζής) Καραγκούνης, Μπρής, Νουτσκόφσκι.